10 tips for sommer ved Oslofjorden

I år blir det Norgesferie. Oslofjorden kommer til å være en hovedarena for de to millionene som bor under en time fra fjorden og for mange tilreisende. På bakgrunn av innspill fra personer som har ansvar for vern og drift langs fjorden har Oslofjordens Friluftsråd satt opp 10 råd for sommeren 2020.

Av Rune Svensson

I Oslofjorden er det et stort press på arealene og økosystemet er presset. Mye av strandsonen er bygd ned eller privatisert. Skal vi unngå kaos, konflikter, forsøpling og slitasje på naturen – er det viktig å tenke på egen adferd.

10 råd for sommeren 2020:

1. Søk gode og minnerike opplevelser

Møt andre med et smil. Kos deg i ditt nærmiljø, men søk også til nye steder og prøv ut nye aktiviteter. Vær i aktivitet både på land og i vann. Gå turer på øyer og langs kyststien. Lei gjerne en kystledhytte.

Oslofjorden er full av plasser som kan overraske. Her fra Stauper i Sandefjord.
Oslofjorden er full av plasser som kan overraske. Her fra Stauper i Sandefjord.
Vi håper kystleden kommer til å gi mange gode fjordopplevelser. Her fra Bakkeskjær i Drammensfjorden.
Vi håper kystleden kommer til å gi mange gode fjordopplevelser. Her fra Bakkeskjær i Drammensfjorden.
Oslofjorden har også severdigheter under vann. Fra snorkelløya på Verdens Ende, Færder nasjonalpark.
Oslofjorden har også severdigheter under vann. Fra snorkelløya på Verdens Ende, Færder nasjonalpark.

2. Sporløs ferdsel er en grunnregel

Søppel hører ikke hjemme i naturen. Finnes ikke avfallsbeholdere, eller hvis de overfylte, tar du med søpla hjem. Engangsgriller må aldri settes på bord, brygger eller annet treverk, og kan også skade vegetasjon og svaberg. Grillen må slukkes forsvarlig med vann. Skal du overnatte i telt eller hengekøye på steder uten toaletter, må du ha med en liten hagespade og grave ned papir og etterlatenskapene dine.

3. Tenk sikkerhet

Med tusenvis aktive utendørs kan redningsselskapet, nødetater og lokalt helsevesen bli presset. Gjennomført service og vedlikehold på båter gir trygghet. Ikke overdriv egne ferdigheter enten du seiler, er i motorbåt eller padler havkajakk. Vær fortrolig med hvor dyktig du er til å svømme. Merk deg også at stillehavsøsters kan ha etablert seg på stedet du bader, badesko kan være en grei investering. Ha et øye med andre badere. Lær deg basiskunnskaper i livredning og førstehjelp.

Lærer man seg grunnleggende livredning er man tryggere ved vann. Fra livredningskurs i OF-regi.
Lærer man seg grunnleggende livredning er man tryggere ved vann. Fra livredningskurs i OF-regi.
Stillehavsøsters har etablert seg i det meste av Oslofjorden. Skjellene er sylskarpe og man kan lett skjære seg på dem.
Stillehavsøsters har etablert seg i det meste av Oslofjorden. Skjellene er sylskarpe og man kan lett skjære seg på dem.
Ta høyde for at det kan ta tid å få hjelp. Sørg for at båten din er godt vedlikeholdt.
Ta høyde for at det kan ta tid å få hjelp. Sørg for at båten din er godt vedlikeholdt.

4. Skaff deg kunnskap om naturen og kulturminnene

Alt blir morsommere når du kan noe om det som møter deg. Navn på blomster, fugler, trær, bergarter og livet i fjæra gjør opplevelsene rikere. Det samme gjelder spor etter tidligere generasjoners virksomhet. Søk opp kunnskap om steder du besøker. Kunnskapen stimulerer egen og barnas fantasi og utforskertrang.

Oslofjorden er full av kjente og mindre kjente kulturminner. Dette er restene etter det som skulle bli Hitlers seiersmonument på Store Råholmen i Fredrikstad.
Oslofjorden er full av kjente og mindre kjente kulturminner. Dette er restene etter det som skulle bli Hitlers seiersmonument på Store Råholmen i Fredrikstad.

5. Vis hensyn til andre brukere

Oslofjordens friluftsområder var folksomme allerede før pandemien. Med godt vær kan det bli ekstra mye folk ute i år. Hensynet du viser til andre gjelder all adferd, fra hvor du parkerer, fortøyer, hvor stor plass din familie tar på stranda, hvor mye lyd du lager og måten du ferdes på. Førere av raske båter har et særlig ansvar for myke trafikanter. Tenk også på bølgene fra båten din; selv om det kanskje er bølger på sjøen fra før, kan kryssbølgene fra båter velte eller gjøre det ubehagelig for kajakker.

Med mange på fjorden, inkludert myke trafikanter som padlere, blir det viktig tilpasse farten etter fartsbegrensninger og trafikkbildet.
Med mange på fjorden, inkludert myke trafikanter som padlere, blir det viktig tilpasse farten etter fartsbegrensninger og trafikkbildet.

6. Bruk allemannsretten, men vis respekt

Allemannsretten bygger på gjensidig respekt. Størstedelen av friluftslivet ved Oslofjorden foregår på offentlige friområdene med god tilrettelegging. Telting er mulig, men ikke på de mest trafikkerte friområdene. Allemannsretten gjelder for utmark. Langs Oslofjorden kan det være tvil om det er utmark eller innmark. Avstand til bygninger, terrenget og vegetasjon avgjør om du kan ferdes der. Mange tror at det finnes en rett til å ferdes i strandsonen, men det er ikke riktig. Høyesterett har imidlertid uttalt at de som har fått bygge på strandtomter, må tåle mer ferdsel enn andre. Telting skal foregå i utmark mer enn 150 meter fra bebodde bygninger. Adgangen til telting gjelder for to døgn, men grunneier kan tillate lenger liggetid. Todøgns-regelen anbefales å bli fulgt også for dem som ligger i hengekøye eller ankrer opp med båt. Vis respekt for hytte- og grunneieres private sfære. Ikke slå deg ned på private brygger eller plattinger i sjøkanten.

Allemannsretten er viktig for friluftslivet. Allemannsretten bygger på gjensidig respekt mellom bruker av området og grunneier
Allemannsretten er viktig for friluftslivet. Allemannsretten bygger på gjensidig respekt mellom bruker av området og grunneier
Allemannsretten gir deg mulighet til å gå, men ikke å bruke private installasjoner som private brygger.
Allemannsretten gir deg mulighet til å gå, men ikke å bruke private installasjoner som private brygger.

7. Gjør miljøvennlige valg

Oslofjordens økosystem er sterkt presset, og forskerne er bekymret for flere arter. Forurensing, forsøpling og forstyrrelser på natur må unngås. Naturvernforbundets råd om et grønt båtliv har også båtforeninger sluttet seg til. Det gis råd om bl. a materialvalg, kjemikaliebruk, bunnstoff og fart. Padlere må være oppmerksomme på at de kan forstyrre sjøfuglene. Får du torsk på kroken, skal den settes ut – uansett tilstand. I naturreservatene og nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er det tillatt å plukke bær og sopp, men ikke vekster. Kan du forresten bruke sykkel eller gå til badestrenda og båthavna? Delta gjerne i strandryddingen for å hjelpe miljøet.

Rydd en strand. Rundt om på mange steder i fjorden er det plassert ut ryddestasjoner. Ta en sekk, plukk søppel, sett sekken ved anvist plass og meld fra til kommunen.
Rydd en strand. Rundt om på mange steder i fjorden er det plassert ut ryddestasjoner. Ta en sekk, plukk søppel, sett sekken ved anvist plass og meld fra til kommunen.

8. Høst gjerne av naturens spiskammers

Matauk er en viktig del av friluftslivet, men Oslofjordens tilstand begrenser mulighetene. Torskefiske er forbudt, og andre bunnlevende arter som f.eks. hvitting, sei og lyr er også sterkt truet. Makrell og sjøørret kan du fiske. Blåskjellene er sterkt presset nå, så høst disse med forsiktighet. Kanskje du skal prøve noe nytt som sjøsnegler, strandkrabber eller tangsuppe? Oppskrifter finnes på nettet. Stillehavsøstersen bør fjernes, men varmebehandles om den skal spises. På land er det mulig å plukke bær, sopp og andre vekster. Sopp- og nyttevekstforeningene har mange forslag til hvilke arter som er spiselige.

Strandsnegl kan plukkes og spises!
Strandsnegl kan plukkes og spises!

9. Ta vare på egen og andres helse

Smittevernet om avstand, håndvask ol, gjelder også for friluftslivet. Blir du syk må du dra hjem. Er det fullt på populære badestrender eller naturhavner, finnes det alternativer. Skjærgårdens mange utedoer gir ingen mulighet for håndvask, så ta med håndsprit. Insektsmiddel og førstehjelpsutstyr er også fornuftig å ha med. Husk å sjekke dere for flått etter turen. Er parkeringsplassene fulle, ikke parker langs smale veier eller på en måte som hindrer utrykningskjøretøyer å komme frem.

Det er mange utedoer i Oslofjorden, ta med håndsprit.
Det er mange utedoer i Oslofjorden, ta med håndsprit.

10. Følg regler som gjelder der du har tenkt deg

Rammene for friluftslivet er regulert av lover og forskrifter. Slik tar vi vare på naturen og hensynet til hverandre. Båndtvang, ferdselsforbud i sjøfuglområdene (mellom 15. april og 15. juli) bålforbud, regel om fiske, utsetting av teiner, telting, fart og støy er eksempler på regler vi bør følge. Viser vi dessuten hensyn til hverandre kan alle oppleve en fantastisk sommer her hjemme. Flere kommuner har i «parkifiserte» friområder som på Hovedøya og Storøya i Bærum forbud mot overnatting i hengekøyer. Er du i tvil, sjekk med den kommunen du vil på tur til.

Oslofjorden har utfordringer. Sett deg inn i og følg reglene som gjelder både i verneområder og ellers.
Oslofjorden har utfordringer. Sett deg inn i og følg reglene som gjelder både i verneområder og ellers.