Rull nedover for å se bilder fra året som har gått.

Kystled

Det er alltid gøy å åpne nye kystledhytter. Denne heter Brekke skole og ligger på Hvaler. Takket være ikke mindre enn 5000 dugnadstimer er Hvalers første skole omgjort til et kulturhistorisk smykke!

Spesiell takk til:

Hvaler kulturvernforening, dugnadsgjenger og tilsynsvakter rundt om i hele fjorden!

Familieaktiviteter

Verdens kuleste dag er et stort familiearrangement på Akershus festing. Snekring av strikkmotorbåter var en av våre aktiviteter; 750 båter forsvant som varmt hvetebrød!

Spesiell takk til:

Sparebankstiftelsen DNB og Oslo kommune

Tilrettelegging på friområder

OF er en stor grunneier rundt om i fjorden. De fleste av friområdene tas vare på av den fantastiske gjengen som jobber i Skjærgårdtjenesten, men noen områder har vi fortsatt ansvar for selv, som her på Ommen. I 2019 kom bl.a. ny gapahuk på plass.

Spesiell takk til

Nesodden kommune og Akershus fylkeskommune

Marin forsøpling

Marin forsøpling har igjen satt sitt preg på året. Her er en ryddeaksjon på Dynostranda i Lier kommune i Drammensfjorden. Vi har samarbeidet med mange, ikke minst har vi intensivert jakten på kildene, både i samarbeid med Skjærgårdtjenesten, kommuner, NIVA, skoleklasser og mange andre!

Spesiell takk til 

Hold Norge rentDrammen havn, Drammen kommune, Lier kommuneNIVA, Mepex, Havforskinginstituttet, nowaste, Handelens miljøfond, Miljødirektoratet og Salt

Helhetlig plan for Oslofjorden

Et av årets store høydepunkter var Oslofjordplanen som ble lagt frem i desember. Planen inneholder en rekke forslag til hvordan Oslofjorden kan reddes, både med tanke på areal og naturverdier. OF har bidratt med mange innspill. Ja til juridisk bistand og 300 mill til sikring av nye friområder er de to punktene vi mer er viktigst. Les hva vi mener om planen her: Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden lagt fram

Spesiell takk til

Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger og Fiskerforbund og Grenland friluftsråd

Organisering

Et år preget av organisering. Espen Søilen tok over som direktør i april. OF har vokst mye de senere årene og en ny organisasjonsstruktur er nødvendig. Her fra kystledhytta Ødegårdbua i Holmestrand, der staben er med på å meisle ut nye inndelinger.

Friluftshus

Dette er sannsynligvis det siste bilde som ble tatt av den gamle kiosken på Storesand. Bygget ble revet dagen etterpå, og vi har startet oppføringen av et nytt friluftshus som skal serve alle friluftsbrukerne på denne herlige stranda på Hvaler.

Spesiell takk til:

Sparebankstiftelsen DNBDugnadsgjengen på teltplassen, Ytre Hvaler nasjonalpark, iTre, Østfold fylkeskommune Strayegruppen og  Hvaler kommune

Vrakbåter

Vrakbåter er en stor utfordring, enten de ligger i svaibøyer eller ender opp som marin forurensing. OF mener en utvidet panteordning, båtregister og flere godkjente mottak for vrakbåter må på plass. Vi kommer ofte over båter som dette. Denne lå på Hvalstrand i Asker kommune.

Spesiell takk til:

KNBF og Skjærgårdtjenesten

Undervisning og aktivitet utenfor klasserommet

Krabberace er gøy! Hvem kommer først? Gjennom året har OF hatt følgende kurs:

141 Læring i friluft-kurs, 12 livredningskurs, 11 friluftsskoler for barn i feriene og 21 åpne arrangementer og turer kvelder og helger. Totalt har ca 14 000 deltatt på våre arrangementer.

Spesiell takk til:

Akershus fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune,  Oslo kommune, Østfold fylkeskommuneKulturdepartementet,  Norges livredningsselskap og Friluftsskolen

Padling og roing

Kajakkpadling er i vinden, og antall padlere øker hvert år. Vi har satt ut nye kajakkstativer på Alværn, Nesodden. Infotavler om padleruter er satt opp på Slependen og i Ormsundet. OF samarbeider med padleforbundet om Ro- og padleled langs hele Oslofjorden.

Spesiell takk til

Padleforbundet

Prosjekter og kompetanse

Et viktig prosjekt nærmer seg slutten; OF har vært involvert i arbeidet med Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, et prosjekt som har pågått siden 2015. Resultatet er et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag om friluftsliv, og et verktøy for kommunene i planleggingen av fremtidig arealbruk. Her fra møte i bydel Ullern i Oslo hvor Oslofjordens Friluftsråd har vært prosjektleder.

Spesiell takk til

Fylkeskommunene og alle lokale friluftsentusiaster som stiller opp og deler viktig informasjon!

Tilrettelegging for telting

Stuevika er et idyllisk friområde på herlige Søndre Sandøy hvor du kan ta med deg telt og overnatte. I juni åpnet et nytt sanitæranlegg med wc og dusjer. Vi anbefaler en tur til sommeren!

Spesiell takk til

Østfold fylkeskommune Hvaler kommune  sparebankstiftelsenDNB og tilsynsvakt Tom Ole Fjeld.

Uønskede arter

Stillehavsøstersen er en fremmed art som med sine skarpe skall og enorme spredningspotensial utgjør en stadig større utfordring for både kystfriluftslivet og biomangfoldet. Samarbeidsprosjeket har i 2019 kartlagt og ryddet nærmere 200 strand- og verneområder for mer enn 15 tonn stillehavsøsters i Ytre Oslofjord. Hovedinnsatsen har vært i Vestfold gjennom Østersdugnaden.

Spesiell takk til

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Vestfold fylkeskommuneØstfold fylkeskommune

Tilrettelegging i nasjonalparkene

Tilrettelegging i nasjonalparkene

Moutmarka nord for Verdens Ende utgjør en stor del av den landbaserte delen av Færder nasjonalpark og er et viktig friluftsområde. Kraftig nedbør vil det komme mer av.  Det er da fint å se at tidligere utlagte myrklopper fungerer bra og bringer turgåere tørrskodd over svært fuktige partier på kyststien (følg lenka for turtips i Moutmarka).

Spesiell takk til

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Færder nasjonalpark

God jul

Staben i OF, her foran kystledhytta Ødegårdbua i Holmestrand, takker for  2019 og ønsker deg en riktig god jul!