Oslofjordens Friluftsråd har fått 3 millioner kroner fra Miljødirektoratet til prosjektet «Ren Oslofjord» for 2018. Dette er 4. året vi har fått midler fra Miljødirektoratet til vårt arbeid mot marin forsøpling.

Skjærgårdtjenesten er sentral i kampen mot marin forsøpling.

Folk har begynt å forstå alvoret. Fokus på marin forsøpling, i hovedsak plast i havet, har OF hatt fokus på i lang tid. De senere årene har temaet fått mye fokus, og de fleste har blitt klar over hvilken miljøutfordring plast utgjør. Med økt fokus ønsker mange å bidra. Etter hvert er det mange aktører, både enkeltpersoner og organisasjoner som vil være med å rydde.

 

Koordinator-rolle. Med kompetanse og stort geografisk nedslagsfelt, gjør OF til en viktig aktør innen arbeidet mot marin forsøpling i Oslofjordregionen. Vi gjennomfører mange ryddeaksjoner både på egenhånd, men ikke minst i samarbeid med mange organisasjoner og sammenslutninger.

 

Skjærgårdstjenesten en viktig aktør. Vår viktigste samarbeidspartner er Skjærgårdstjenesten som med arbeidsbåter og lokalkunnskap er godt rustet til å hente søppel i skjærgården. Med større fokus på marin forsøpling har mange frivillige gjort en betydelig innsats, mye av dette avfallet blir fjernet av Skjærgårdstjenesten. Mengden jobb med marin forsøpling har økt betydelig de siste årene, og går langt ut over de pålagte oppgavene; gjennom prosjektet ønsker vi å øke Skjærgårdtjenestens kapasitet til å rydde, hente og levere strandsøppel.

 

Økt interesse. Interessen for å bidra har økt betydelig. OF arrangerte i februar en strandrydde-workshop med over 100 deltakere fra hele Oslofjorden, for å samordne flest mulig aktører og prosjekter. Les mer om strandryddeworkshopen i Horten 
Omfattende prosjekt. Prosjektet vi har fått penger til er svært omfattende og involverer tiltak som spenner fra undervisning, organisere frivillige, identifisere kilder, kassering av vrakbåter og maskinell rydding. Under kan du lese mer om de enkelte del-tiltakene.