Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  oslofjf@online.no   Telefon 67 55 49 90

Espen Søilen

Direktør

er daglig leder og er ansvarlig for det faglige arbeidet samt økonomi- og personalforvaltning.  Direktøren forholder seg til styret som vedtar instruks og fullmakter for stillingen.

Kjetil Johannessen

Nestleder og leder for plan og friområdeavdeligen

Kjetil Johannessen er stedfortreder for direktøren. Arbeider med sikring av friområder, uttalelser i planer og spørsmål knyttet til tilrettelegging, forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder.

Anne Christine Næss

Naturveileder

Gjennomfører kurs og aktiviteter for skole, SFO og barnehage.

Anne Lise Bekken

Rådgiver

Rådgiver Anne Lise Bekken, Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organiseringen av åpne turer. Deltar i prosjekter knyttet til marint liv og bekjempelse av marint avfall

Annika Ljungström

 Leder for aktivitetsavdelingen

Har ansvaret å administrere og drifte OFs samlede aktivitets- og stimuleringsopplegg. Har kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere.Bidrar i OFs folkehelsesatsning. Ansvarlig for å ansette og følge opp deltidsansatte friluftsveiledere.

Bjørn Egil Underland

Økonomikonsulent

Har ansvar for regnskap og andre oppgaver knyttet til OFs økonomiforvaltning.

Dag-Roal Wisløff

Rådgiver marint liv og friluftsliv
Engasjert for å utvikle og gjennomføre prosjekter knyttet til stillehavsøsters, marint avfall og friluftsliv.

Bjørn Hedenstrøm

Rådgiver, marin forsøpling

Engasjert med prosjekter relatert til marin forsøpling

Cathrine Restad-Hvalby

Prosjektleder konseptutvikling Kystled

Ansvarlig for helhetlig konseptutvikling av kystleden. Jobber med å utvikle nye destinasjoner og hvert overnattingssteds særpreg.

Eivind Laxaa

Fagkonsulent brukerstøtte og kommunikasjon Kystled

Ansvarlig for kommunikasjon med kystledgjester og markedsføring av tilbudet. Jobber med brukerstøtte, informasjon og sosiale medier.

Inger-Marie Gulliksen

Rådgiver og naturveileder

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Hovedfokus er Akershus og Vestfold.

Liv-Marit Hansen

Leder friluftsliv og miljøforvaltning
Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Fagansvar for OFs oppfølging av marin forsøpling.

Kyrre Hurum

Informasjonsrådgiver

Sentrale oppgaver er nettsider og kommunikasjon på sosiale plattformer, produksjon av trykket materiell, og produksjon av informasjon til uteområder.

Martin M. B. Pedersen

Rådgiver og naturveileder

Følger opp forvaltning av kyststier og svaibøyer samt  gjennomfører arrangement  gjennom OFs natur- og friluftsveiledning.

Nicolay Moe

Naturrådgiver

Planlegger og gjennomfører kurs og aktiviteter. Har oppgaver i tilknytning til sjøsikkerhetsarbeidet og undervisningsopplegg mot marin forsøpling.

Ståle Bratberg

Naturveileder og praktiker

Jobber primært med aktiviter som naturveileder. Er OFs praktiker og bidrar med skjøtsel og vedlikehold på kystleden og på friområder.

Stine Greni

Avdelingsleder Kystled

Ansvarlig for strategisk ledelse av kystledavdelingen. Jobber med personal, økonomi og overordnet konseptvikling. Kommune- og pressekontakt for fagområdet.

Terje Andresen

Fagkonsulent drift og tilsyn Kystled

Ansvarlig for samarbeid med driverorganisasjoner og tilsynsvakter. Jobber med logistikk, drift og tilsyn av alle kystledhyttene.

Torunn Anker

Adm. sekretær
Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.

Tanja Kobro

Prosjektleder vedlikehold Kystled

Ansvarlig for vedlikehold av kystledhyttene. Jobber med kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsprosjekter, oppfølging av entreprenører og søknader.

Tom Sørum

Leder driftsavdelingen

Ivaretar OFs oppgaver som sekretariat for skjærgårdstjenesten og kommunikasjon mot SNO og DN. Fungerer som sekretariat for områdestyrene i ytre fjord øst, ytre fjord vest og indre fjord. Deltar i prosjekter og drift av friområder