Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  oslofjf@online.no   Telefon 67 55 49 90

Espen Søilen

Direktør

Direktøren er daglig leder for Oslofjordens Friluftsråd. Direktøren forholder seg til styret som vedtar instruks og fullmakter for stillingen.

Kjetil Johannessen

Nestleder / seniorrådgiver

Nestleder og stedfortreder for direktøren. Arbeider med sikring av friområder, utarbeider uttalelser i forbindelse planer og andre saker med betydning for friluftsliv og naturvern og spørsmål knyttet til tilrettelegging, drift og skjøtsel av friluftsområder.

Anne Lise Bekken

Naturveileder/rådgiver

Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organisering og gjennomføring av åpne turer. Deltar også i prosjekter knyttet til marint liv, bekjempelse av marint avfall o.a.

Anne Sjømæling

Fagsjef for kystleden i ytre fjord vest

Leder drift og tilrettelegging i ytre fjord vest, følger opp tilsynsvakter og frivillige. Involvert i mange av OFs oppgaver og prosjekter i Vestfold, bl.a. i nasjonalparken Færder med kontorplass Verdens Ende.

Direkte tlf: 95 44 57 40

Annika Ljungström

Fagsjef, Natur og friluftsveiledning.

Har ansvaret å administrere og drifte OFs samlede aktivitets- og stimuleringsopplegg. Har kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere.Bidrar i OFs folkehelsesatsning. Ansvarlig for å ansette og følge opp deltidsansatte friluftsveiledere.

Bjørn Hedenstrøm

Rådgiver, marin forsøpling

Engasjert med prosjekter relatert til marin forsøpling

Cathrine Restad-Hvalby

Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning
Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Hovedfokus er Østfold og Buskerud.

Dag-Roal Wisløff

Rådgiver marint liv og friluftsliv
Engasjert for å utvikle og gjennomføre prosjekter knyttet til stillehavsøsters, marint avfall og friluftsliv.

Gunnhild Laxaa

Rådgiver og naturveileder
Jobber med å følge opp tilrettelegging av friområder, naturveiledning og prosjekter.

Inger-Marie Gulliksen

Rådgiver og naturveileder

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Hovedfokus er Akershus og Vestfold.

Kyrre Hurum

Informasjonsrådgiver

Sentrale oppgaver er nettsider og kommunikasjon på sosiale plattformer, produksjon av trykket materiell, og produksjon av informasjon til uteområder.

Line Wam Johannesen

Økonomikonsulent

Har ansvar for regnskap og andre oppgaver knyttet til OFs økonomiforvaltning.

Liv-Marit Hansen

Seniorrådgiver friluftsliv og miljøforvaltning
Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Fagansvar for OFs oppfølging av marin forsøpling.

Martin M. B. Pedersen

Rådgiver og naturveileder

Følger opp forvaltning av kyststier og svaibøyer samt  gjennomfører arrangement  gjennom OFs natur- og friluftsveiledning.

Nicolay Moe

Naturrådgiver

Planlegger og gjennomfører kurs og aktiviteter. Har oppgaver i tilknytning til sjøsikkerhetsarbeidet og undervisningsopplegg mot marin forsøpling.

Ståle Bratberg

Naturveileder og praktiker

Jobber primært med aktiviter som naturveileder. Er OFs praktiker og bidrar med skjøtsel og vedlikehold på kystleden og på friområder.

Terje Andresen

Fagkonsulent for kystleden

Har ansvar for publikumsrettede oppgaver hvorav drift og vedlikehold av bookingsystemet utgjør det viktigste arbeidsfelt. Tar del i det daglige arbeidet med driften av kystleden og følger opp tilsynsvakter.

Tom Sørum

Fagsjef for Skjærgårdstjenesten

Ivaretar OFs oppgaver som sekretariat for skjærgårdstjenesten og kommunikasjon mot SNO og DN. Fungerer som sekretariat for områdestyrene i ytre fjord øst, ytre fjord vest og indre fjord. Deltar i prosjekter og drift av friområder

Torunn Anker

Adm. sekretær
Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.

Trond Preutz

Vedlikeholdsleder kystled

Jobber primært med prosjekter knyttet til vedlikehold av kystledhytter.