Aktivitet

Oslofjorden som klasserom startet opp i 1997. Den gangen var fokuset på marinbiologi for grunnskolen. Siden den gang har vi utviklet vår kompetanse på utepedagogikk også i andre fag, aktiviteter, kunnskapsspredning og bruk av skolers og barnehagers uteområder til ulike aktiviteter. I dag er det få aktører på landsbasis som har et mer omfattende kurstilbud og kunnskap om temaet.

 

Nyutvikling av kurs. Alle fag kan flyttes utendørs, vi ser på det som en utfordring å utvikle nye kurs.  Utviklingen av nye kurs har skjedd på fagområder som marin forsøpling og svartelistede arter, allemannsretten samt kart og orientering.

Områdekartlegging. Vi har stor tro på bruk av uteområdet rundt skoler og barnehager. Spesielt viktig er å fremme fysisk aktivitet.  Vi har kunnskap om hvordan man, med enkle grep, kan løfte nærområdet slik at det i større grad kan brukes til lek og undervisning.

Naturveiledere med kompetanse. I staben har vi flere medarbeidere som har pedagogisk erfaring og god kunnskap om natur og friluftsliv. Kursene tilpasses alltid lokale forhold og ønsker.

Mer om våre kurs