Også strandrydding settes på pause inntil videreOgså strandrydding settes på pause inntil videre

 

Med bakgrunn i regjeringens tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset bør frivillige ryddeaksjoner opphøre, foreløpig frem til 30.4

For gjeldene råd mht strandrydding henviser vi til Hold Norge rents nettsider om korona

 

Registrer funn

Vi oppfordrer likevel til at befolkningen er aktive i naturen. Da er registrering av  områder med mye søppel en fin aktivitet. Forsøplede områder kan registreres her: Ryddeportalen / funnHusk likevel å følge de restriksjonene og anbefalingene som blir gitt av myndighetene.

Kapasitet

Vis hensyn til hverandre, hold anstand og vær nøye med hånd- og hostehygiene! Miljødirektoratet ber folk ikke overbelaste avfallmottakene. Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må ha kapasitet til å utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall. Les Miljødirektoratets anbefalinger.

Ryddeutstyr

Ta kontakt for å gjøre avtale.