Årsmøtene i OF samler ca 100 personer som gjør viktige vedtak om Oslofjorden og OFs virksomhet. Rådsrepresentantene som er valgt av medlemmene har fått innkalling. Det er mulig for alle å være gjest under årsmøtet, men da må en registrere seg på forhånd. Årsmelding og andre dokumenter kan lese her.  

Program

Kl. 16:30 -17:00 Registrering
Kl. 17:00 Velkommen til Østfold ved fylkesordfører Ole Haabeth
Kl. ca. 19.00 Bespisning – gi beskjed på forhånd om du ikke ønsker mat
Utdeling av Oslofjordprisen til årets vinner: Marineoperatørene.

Aktuelle dokumenter

Årsberetning (bla-versjon)

Last ned årsberetning i pdf-format

Hvordan komme seg til Fylkeshuset i Østfold?