Årsrapport 2020

Årsrapport for 2020 gir en oversikt over den mangfoldige innsatsen OF gjør. Ta en titt og bli litt bedre kjent med OF!

Bla og last ned årsrapporten for 2020 

Styreleder Øivind Sjuls oppsummering av korona-året

Styreleder Øivind Sjuls

«Korona-året» 2020 ble et år i friluftslivets tegn! Da man ikke lenger kunne sette seg på ferger eller fly, ble nærturområdene førstevalget. Mange steder ble det trangt om plassen og vi fikk en påminnelse om hvor viktig OFs arbeid er for å sikre arealer og tilrettelegging for friluftsliv langs Oslofjorden.

Rekordmange booket kystledovernatting da vi åpnet for booking i februar. Da landet stengte ned i mars var vi spente på hvordan dette ville slå ut for OF og alle organisasjonene vi samarbeider med. Korona-regler ble utarbeidet og såpe og sprit kjøpt inn i stort kvanta. Etter god dialog med kommuneoverlegene kunne de fleste hyttene åpne til skoleferien. Når status ble gjort opp, ble 2020 et rekordår til tross for en noe kortere sesong. Mer om kystled

Oslofjordprisen ble tildelt Stiftelsen Gamle Guldholmen for deres innsats for å tilgjengeliggjøre den gamle fyrstasjonen utenfor Moss. Gjennom et godt samarbeid med OF har dette blitt en av de mest populære kystleddestinasjonene. Mer om Oslofjordprisen og Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr

Året ga oss også noen påminninger om fjordens sårbarhet. Da lasteskipet Trans Carrier mistet over 13 tonn plastpelleter i Nordsjøen, gikk det langt tid før myndighetene forstod alvoret. OF trykket på for at dette skulle bli ansett som akutt forurensing, og at sentrale myndigheter måtte ta grep. Vi ble til slutt hørt, og fikk etter hvert også en sentral rolle i organiseringen av oppryddingen. Jeg vil sende en takk for innsatsen til alle som bidro. 8000 timer er loggført i arbeidet med å plukke pelleter. Rederiet fortjener også honnør for innsatsen for å rydde opp etter seg.  Les mer om utslippet

Pelletene var ikke den eneste plasten som havnet i fjorden, og marin plastforsøpling har dessverre blitt en stor del av vårt virkeområde. I 2020 har vi gjennom en avtale med Forsvarsbygg fått tilgang til flere av forsvarets områder, hvor det ikke har vært drevet organisert strandrydding tidligere. I samarbeid med Skjærgårdstjenesten har det blitt samlet inn mange tonn plast i disse områdene.

I august ble friluftshuset på Storesand åpnet. Et fantastisk bygg, en nasjonalpark verdig. Stedet skal bidra til å spre kunnskap om og være en portal inn til nasjonalparken og også sørge for at en lang friluftslivtradisjon videreføres.
Friluftshuset på Storesand

 

I skrivende stund er det fortsatt usikkert hvordan 2021 vil bli. OFs arbeid bidrar til at Oslofjorden fortsatt skal være tilgjengelig for alle som trenger et pustehull i hverdagen. Vårt gamle slagord fra 30-tallet gjelder fortsatt: «Op til kamp for Oslofjorden!»
Les om oppstarten på 30-tallet

Fra årsrappporten

Visste du at:

På tross av sterkt søkelys på tilgjengeligheten i Oslofjorden viser tall fra Statistisk sentralbyrå at trenden fortsatt er negativ, både med tanke på potensielt tilgjengelig areal og at det fortsatt gis dispensasjoner.  Sum nedgang i areal: -197 dekar og det ble oppført 348 nye bygninger i strandsonen. Mer i kapittelet om bygging og arealbruk på side 8.

To nye kystledhytter ble åpnet? Kystled kan du lese om på side 10.

OF tilrettelegger for friluftsliv? I 2020 fikk vi også 2,8 millioner ekstra til dette pga korona. Les mer om tilrettelegging på side 14.

OF er sekretariat for og del av Skærgårdstjenesten. OFs bidrag i 2020 var kr 954 000. Mer om Skjærgårdstjenesten på side 18.

OF er sentral i organiseringen av strandrydding og involvert i en rekke prosjekter mot marin forsøpling.  Mer om innsatsen på side 20.

Aktivitet for skoler og barnehager har OF drevet med i over 20 år. Les om natur og friluftsveileding og vår satsing på variert uteundervisning på side 24.

I april fikk vi gladmelding fra Sparebankstiftelsen DNB om at Kulturlandskapsskolen mottar 2,7 millioner kroner for å styrke kunnskapen om hvordan de viktige kulturlandskapene rundt om i fjorden kan tas vare på.  Mer på side 27.

I august åpnet vi friluftshuset på Storesand, Hvaler. Dette var det største enkeltstående prosjekt i OFs historie. Mer om friluftshuset på side 29.

Om du lurer på hvordan økonomien i OF er, finner du regnskap og balanse på side 32.

I 2020 brukte OF over 45,5 millioner kroner på friluftsliv. Kontingentene fra kommunene og fylkeskommunene utgjorde 9,3 millioner, eller 22 % av inntektene. Det betyr at for hver krone OF mottar i kontingentinntekter, skaffes mer enn fire nye fra andre steder.
I 2020 brukte OF over 45,5 millioner kroner på friluftsliv. Kontingentene fra kommunene og fylkeskommunene utgjorde 9,3 millioner, eller 22 % av inntektene. Det betyr at for hver krone OF mottar i kontingentinntekter, skaffes mer enn fire nye fra andre steder.