OF er aktiv på mange felt. Årsrapporten er utformet som et magasin og i tillegg til oppsummering av OFs innsats finner du mye bakgrunnsinformasjon om miljøsituasjonen i Oslofjorden.

I dette magasinet finner du: 

 

Bakgrunnsinformasjon

 • Miljøtilstanden i Oslofjorden. Befolkning og nedbør, side 3

 

Oslofjorden – tiltak fra topp til bunn 

 • Artikkel om Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, side 4

 

Areal og bygninger 

Fortsatt blir tilgjengelig areal mindre. Her oppsummeres også tilgjengelig areal for de forskjellige kommunene. Side 6

 

Sikringssaker 

 • Med  mange nye innbyggere hvert år kreves større innsats for å skaffe nytt areal til friluftslivet. Side 7

 

Uttalelser for friluftslivet 

 • OF er høringsorgan for saker som angår friluftslivet. Planer om ny skipsled i Vestfjorden ble den saken med størst engasjement. Som vanlig uttalte vi oss til mange kommunale planer. Side 8

 

Aktivitet i skole og fritid

 • På tross av korona ble det over 6000 deltakere på våre arrangement. Side 10

 

Kystled 

Ny rekordsesong og betydelig frivillig innsats, side 12

 

Friluftsliv i koronaens tid 

 • Artikkel: Gjorde korona noe med våre friluftsvaner? Side 16

 

Vrakbåter − et problem som vokser når det synker

 • Artikkel: Vrakbåter en krevende utfordring. Side 18

 

Innsats for en ren og bærekraftig fjord

 • Det er mange som tar et krafttak for å begrense plastforsøpling i Oslofjorden. OF har en sentral rolle i organiseringen i tillegg til at vi deltar aktiv i oppryddingsarbeidet.  Side 20

 

Stillehavsøsters 

 • Innen geografisk avgrensede områder er det mulig å holde stillehavsøstersen i sjakk. Et viktig bidrag i så måte er etablering av mottaksordninger for plukkede stillehavsøsters. Side 25

 

Tilrettelegging for friluftslivet

 • Uansett om det er vandring, bading, padling, båtliv eller andre aktiviteter som trekker deg ut og mot fjorden, jobber OF med å tilrettelegge for gode opplevelser i friluft., side 26

 

Padleled

 • I samarbeid med Norges Padleforbund har vi jobbet med å etablere en padleled i hele Oslofjorden, fra Halden til Risør, side 28

 

Rett ut kajakklagring

 • Vi har kajakkstativer på 16 ulike steder langs fjorden, med til sammen 386 plasser. 40 av disse var nye i 2021, side  28

 

Svaibøyer

 • Er du vimpelabonnent, bidrar du til at OF kan videreføre og utvikle svaibøyeordningen, side 29

 

Bedre kår for driftsoppgaver

 • OF har med årene fått en stor portefølje av områder, bygninger og installasjoner som trenger oppfølging og vedlikehold. Ny båt og nytt verksted har bidratt til forenkling av arbeidet., side 30

 

Kulturlandskapsskolen

Til tross for et koronapreget år har det blitt gjennomført ti skjøtselsdugnader, kurs og samlinger i regi av Kulturlandskapsskolen i Oslofjordområdet. Side 31

 

Skjærgårdstjenesten

 • Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden drifter de sjøbaserte friluftsområdene langs kysten fra svenskegrensa i øst til og med Larvik i vest. Den mest synlige oppgaven er renovasjon, men badebøyer, beitedyr og brygger inngår også i Skjærgårdstjenestens varierte hverdag. Side 32
 • sidene om  Skjærgårdstjenesten kan du lese de årsrapport for de enkelte enhetene.

 

Oslofjordprisen 2021

 • Alle som bruker fjorden, har sett omfanget av marin forsøpling ved selvsyn. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. Holger Kristiansen, en 15-åring fra Drøbak, har valgt å bruke fritiden på å rydde opp etter andre. Side 34

 

Strategiprosess

 • Hvilken vei skal OF gå? Både friluftsliv og miljø er temaer som betyr mye for mange. Side 34

 

Styrets årsberetning

 • Finn ut mer om organisasjonen i 2021. Side 35

 

Resultat og budsjett , side 36
Balanse , side 37
Noter, side  38

 

Baksiden 

 • Bakgrunnsinformasjon, miljøtilstanden i Oslofjorden.

Les også