Gullholmen har vært et kystledfyr i flere år. Tirsdag 19. mai kl 10.00 åpner booking av Naustet, en helt ny kystledhytte du kan bo på fra onsdag 20. mai.

 

Naustet ligger ved brygga på nordsiden av øya. Her er det fem sengeplasser. Åpner du skyvelemmene foran vinduene, får du en herlig utsikt innover Oslofjorden.

Booking og mer informasjon:

Relaterte artikler

OFs årsmøte avholdes i år 4. juni kl. 17.00. Møtet blir i år avhold på den digitale møteplattformen Zoom. 

Som kjent ble vårt årsmøte utsatt. Styret har nå vedtatt å arrangere et digitalt. Representanter som er forhindret fra å delta må gi beskjed snarest til oslofjf@online.no, senest 29. mai.

Møtet vil bli arrangert med programmet Zoom. Deltakerne får tilsendt en mail med lenke for pålogging 2. juni. Fra pc, nettbrett eller smarttelefon er det da bare å klikke på lenken for å logge seg på møtet. Det blir arrangert et «prøve-møte» 1. juni, hvor de som ønsker det kan logge seg på.  NB: det er ikke nødvendig å installere noe programvare for å kunne delta.

Innkalling til årsmøte 2020

Tirsdag 12.mai åpnet en helt ny kystledhytte ved Bogen i Sandefjord kommune for booking, med mulighet for overnatting fra fredag 15. mai. Den nye hytta heter Stabburet og er en del av en verneverdig historisk eiendom som tilhører Bogen Kunstnerverksteder.

Stabburet ligger sjarmerende til vest i Tønsbergfjorden, med kveldssol og utsikt over til Håøya og Nøtterøy. Hytta har 6 sengeplasser og gode fasiliteter, inkludert innlagt WC, strøm og vann. Stedet er lett tilgjengelig for ankomst med både med bil og båt og du har muligheten til å ta med kjæledyr.

Hytta åpnet tirsdag 12. mai kl.14.00 for booking

Mer om hytta og booking:

https://www.oslofjorden.org/produkt/stabburet/

Fred i Norge: Bilde fra Bygdøy tatt 8. mai 1945. Foto  Folke Beckman. Historien til bildet finner du på digitalarkivet.no og er i seg selv en spennende historie!

 

Fred og friluftsliv

Det har gått 75 år siden freden kom til Norge. Noen av heltene fra motstandsarbeidet viet senere store deler av livet til å kjempe for friluftslivets vilkår.

Skrevet av: Rune Svensson

KJELL BAALSRUD Motstandsmann og  friluftsmann med en lang merittliste.

Motivert av undertrykkelsen

I Oslofjordens Friluftsråd (OF) kombinerte Kjell Baalsrud i hele tre tiår forskning for en ren fjord med tilrettelegging for kystens friluftsliv. Oslo og omland friluftsråd hadde markaforkjemperne Erik Sture Larre og Finn Ramsøy i ledende posisjoner. Alle disse tre pionerene hadde hatt sentrale roller i motstandsarbeidet. Erfaringene fra krigen med kamp mot diktatur og fremmedstyre, egne erfaringer med fangenskap og dødsdom, ble trukket fram som motivasjonen for deres glødende engasjement for friluftslivet og vern av naturen i Oslofjorden og Oslomarka. De tre entusiastene var virksomme i mange år. Larre rakk å fylle 100 år før han gikk bort, mens Ramsøy og Baalsrud døde i 2019 etter at de begge hadde fylt 98 år.

Familien Baalsrud

Kjell Baalsrud ble utnevnt til æresmedlem i Oslofjordens Friluftsråd etter 22 år i styret hvorav de siste 10 som formann. Som student ved NTH hadde han blitt med i motstandsarbeidet i Trondheim. Han ble tatt av tyskerne og plassert på Falstad i Skogn, den nest største av fangeleirene i Norge. I 1943 ble han sendt til Sachsenhausen hvor han satt til krigens slutt.
– Jeg er ingen krigshelt, pleide Kjell å si, i min familie er det fetter Jan som utmerket seg. Kjells virke var aldri så spektakulært som fetter Jan Baalsruds meritter og flukt. Kjell engasjerte seg imidlertid i årevis for at ettertiden skulle kjenne til nazistenes grusomheter ved Falstad leir. I utgangspunktet skulle Falstad huse norske politiske fanger hvor NTH-studentene var et stort antall; senere ble en stor kontingent utenlandske fanger plassert her. Om lag 220 fanger ble henrettet eller døde av mishandling og sykdom. Verst gikk det ut over de jugoslaviske fangene der 74 av 80 mistet livet. For innsatsen med å ta vare på minnene og formidle ondskapen ble Kjell æresmedlem i Falstadfangenes Forening i 2007.
Som instituttsjef på NIVA hadde han fokus på å stoppe forurensingen av Oslofjorden og bringe tilbake det marine liv. En ren fjord var forutsetningen for tilfredsstillende opplevelser, mente Baalsrud. I OF fant han seg til rette i skjæringspunktet mellom anvendt forskning og kommunenes praktiske oppgaver med rensing av kloakken. Fordi OFs rådsmedlemmer var oppnevnt av kommunene, var tema på møtene preget av hvordan de i fellesskap skulle stoppe forurensingen og bedre vannkvaliteten. Etableringen av VEAS var kanskje det fremste resultatet av dette engasjementet. Men også sikring av friområdene Vestli på Nesodden, Eltornstranda i Hurum, Emmerstadbukta i Vestby og Alholmene på Hvaler skjedde på Kjells vakt. OFs styre med Baalsrud i spissen engasjerte seg også sterkt for at Bastøya i Horten skulle frigis til allmennheten, men denne saken tapte OF. Soningskøen var lang, Justisdepartementet sto på sitt og fengselet ble etablert på Bastøya i 1984.

I 2013 laget A-magasinet en reportasje om Norges rikeste. 99-årige Larre utmerket seg ved å være lite interessert i å eie ting, og brukte krefter på friluftsliv, Oslomarka og kulturminner som sveitservillaer og Ingierstrand. Larre hadde også interesse av Oslofjorden og sa til A-magasinet at den kjæreste tingen han eide var båten. 

Erik Sture Larre, markalovens foregangsmann

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et interkommunalt friluftsråd og paraplyorganisasjon for naturvern- og friluftsorganisasjoner. Organisasjonen har marka som arbeidsområde. Erik Sture Larre var sekretær og formann i Oslo og Omegn Friluftsråd fra 1945 og hadde sammenhengende tillitsverv til han fylte 100 år i 2014. Lenge ble det praktiske arbeidet i for vernet av Oslomarka drevet fra hans advokatkontor.
Under krigen var han en av lederne i hjemmestyrkene. Etter at tyskerne arresterte ham i 1943 ble han plassert på enecelle på Grini. Larre hadde da en dødsdom hengende over seg. På cella på Grini satt han og tenkte på alt hva marka representerte og på hva frihet er verdt. Han bestemte seg for – at dersom han overlevde, skulle han kjempe for å bevare marka. Da freden kom, gikk han hele Oslomarka til fots, gjennom 19 kommuner i fem fylker. Hver kveld tegnet han turen på kartet. Denne kunnskapen ble grunnlaget for etableringen av markagrensa, og innsatsen ble kronet med Markaloven i 2009. Han siste bidrag for å styrke friluftslivet i hovedstaden, var etableringen av Frognerseteren friluftssenter – en institusjon som ble finansiert gjennom hans private midler.

Finn Ramsøy – militær og friluftsmann

Finn Ramsøy var også knyttet til Oslo og omland friluftsråd. Han var 19 år da krigen brøt ut. Allerede høsten 1940 dannet han og noen venner fra Berg skole i Oslo «Finns tropp», som etter hvert spilte en avgjørende rolle i motstandsarbeidet i hovedstaden. Ramsøy ledet på det meste 60 mann, og høsten 1944 ble troppen engasjert i mottak av fallskjermslipp fra de allierte ved Katnosa inne i Nordmarka.
Etter krigen tok Finn Ramsøy militær utdannelse og var i Forsvaret helt til han ble ansatt som generalsekretær i Oslo og omegn friluftsråd i 1977. Denne stillingen hadde han i 13 år før han gikk over til Skiforeningen som markakonsulent.

 

Finn Ramsøy ble tildelt Hederskorset i 2016

Padling ved Alholmen, en øy rett ved Rekefabrikken

Alholmene:  Kjell Baalsrud var styremedlem i 22 år, ni av dem som leder. Perioden var den siste hvor OFs hovedoppgave fortsatt var å sikre, dvs kjøpe opp eller inngå avtaler, som sørget for at områder for all framtid skulle kunne brukes til friluftsformål og ikke bygges ned. Dette er fra Alholmene på Hvaler. Hadde det ikke vært for OFs innsats på 1980-tallet, hadde det sannsynligvis vært hytter her. Nå er det en del av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Samarbeid mellom friluftsrådene

Oslofjordens og Oslo og omland friluiftsråd (i de første tiårene het det Oslomarkas friluftsråd) har hvert sitt ansvars- og arbeidsfelt. Tangeringspunktene har likevel vært mange, ikke minst når det gjelder å påvirke det politiske miljøet i Osloområdet for å hindre nedbygging og ta vare på naturen. Også når det gjaldt kontakt med statlige myndigheter var det viktige å få fram hvordan knappheten på arealer og veksten i folketallet krevet statlig oppmerksomhet. Samtidig ønsket man å dele erfaringene med andre større byregioner hvor friluftsråd var opprettet. I 1985 laget Kjell Baalsrud og Finn Ramsøy et utkast til program for en sammenslutning av friluftsrådene på nasjonalt nivå. I 1986 ble Friluftsrådenes landsforbund stiftet, og Kjell Baalsrud ble organisasjonens første styreleder. Årsmøtene ble ledet av Erik Sture Larre helt fram til han fylte 90 år i 2004. Da Kjell Baalsrud fylte 90 år i 2011, holdt Finn Ramsøy en gripende en tale hvor han oppsummerte deres felles treffpunkter og innsats. I dag er det tid for å hedre minnet til disse engasjerte veteranene.

Relaterte artikler:

Mer om OFs histore

Bygging og areal bruk i Oslofjorden

Mer om Kjell Baalsrud

Bestemorstua i solnedgang
Bestemorstua i solnedgang

I en tid hvor natur, friluftsliv og kortreist avkobling er viktigere enn noensinne ønsker Oslofjordens Friluftsråd at flest mulig skal få muligheten til å besøke kystledhyttene våre. Vi åpner nå et utvalg hytter hvor vi anser at et forsvarlig smittevern kan overholdes, og har samtidig utarbeidet nye rutiner og retningslinjer for gjester, driverorganisasjoner og tilsynsvakter. I første omgang åpner vi booking og opphold på hyttene du finner i listen «Åpne hytter» på denne siden.

Åpne hytter

Indre fjord

 

Drammensfjorden

Ytre fjord vest

Ytre fjord øst

Hyttene i Aust-Agder har åpnet, men her gjelder særskilte regler. Ta kontakt med AAT på tlf 37 02 32 14.

 

Stengte hytter

 • Bakkeskjær
 • Hernestangen
 • Startbua
 • Søndre Langåra Tåkeklokke
 • Ødegårdbua Nord
 • Sandsletta
 • Langgrunn
 • Tiern
 • Sjøbua

For at alle skal få trygge og gode opphold på kystledhyttene er det viktig at også gjestene tar ansvar for smittevernet. Denne egenerklæringen inneholder retningslinjer du godtar hvis du vil gjennomføre et kystledopphold. Alle med aktive bookinger av en kystledhytte mottar denne informasjonen, og OF forventer at dette er lest og forstått før oppholdet gjennomføres.

Leietakers plikter

– Leietaker plikter å følge råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet for smittevern og overholde OFs renholdsrutiner.

– Leietaker plikter å gjøre en vurdering av hvorvidt turen er forsvarlig å gjennomføre for sitt reisefølge.

– Leietaker er ansvarlig for at ingen i reisefølge har symptomer på Covid-19 eller er i karantene.

– Leietaker er ansvarlig for å opplyse de øvrige gjestene i reisefølget om retningslinjene for smitteverntiltak for gjester på kystledhyttene.

– Dersom en gjest får symptomer eller blir syk under eller i etterkant av oppholdet, må OF varsles om dette umiddelbart. Varsle via e-post booking@oslofjf.no, med informasjon om aktuell hytte og dato. Informasjonen vil ikke bli lagret, og brukes utelukkende til å gjennomføre nødvendige tiltak.

  

Smittevern i Kystled Oslofjorden

– Følg de nasjonale retningslinjene for smittevern. Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, eller håndsprit dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig. Unngå å hoste eller nyse i retning andre mennesker, bruk et papirtørkle om du har dette tilgjengelig.

– Alle gjester skal benytte eget sengetøy, det er ikke tillatt å kun bruke sengetøy som allerede ligger på sengene.

– Alle gjester skal medbringe egne håndklær til oppvask og håndvask, og skal ta disse med hjem igjen etter oppholdet.

– Alle gjester skal rengjøre ekstra godt etter seg, med særlig fokus på kontaktflater som berøres ofte, som kjøkkenbenk, kraner, dørhåndtak, lysbrytere, toalett og baderom. Husk også rengjøring av årer og annet utstyr som er benyttet under oppholdet. Oppslag med vaskerutiner finner du i hytta når du ankommer.

– Dersom hytta er dårlig rengjort av gjester som har benyttet hytta før deg må dette meldes inn til OF. Gebyr må påberegnes for gjester som ikke har rengjort godt nok.

 

Generelle oppfordringer

Vi oppfordrer alle våre gjester til å følge rutinene for smittevern også når de er på tur i friområder og kyststier under oppholdet. OF anbefaler i tillegg våre gjester til å laste ned FHIs smittestopp-app.

Vi setter pris på din innsats for å gi alle et trygt og godt opphold på hyttene våre, og ønsker deg en riktig fin kystledtur i 2020!

Sammen med våre samarbeidskommuner følger vi nøye med på de nasjonale retningslinjene og vi vil åpne flere hytter så snart dette er forsvarlig. Listen som viser  åpne hytter oppdateres fortløpende.

Benytt den utplasserte håndspriten ved ankomst og ellers ved behov.

Hver kystledhytte skal være utstyrt med nødvendig vaskemidler og tilhørende utstyr:

– Engangskluter for mindre flater
– Rengjøringsmidler for mindre flater
– Desinfeksjonsmiddel for kontaktflater
– Moppesystem med wipes for gulvvask
– Oppvaskmiddel
– Håndsåpe

 

Alle gjester må vaske grundig etter seg, med særlig fokus på kontaktflater som berøres ofte. Fokusområder er kjøkkenbenk, kraner, dørhåndtak, lysbrytere, toalett og baderom. Husk også årer og annet utstyr som er benyttet under oppholdet.

Vask på følgende måte:

– Jobb deg fra rene overflater til urene overflater.

– Bytt kluter ofte og minimum mellom hvert rom.

– Desinfiser kontaktflater som det siste du gjør i vaskeprosessen.

– Alle kontaktflater som berøres ofte skal desinfiseres med utplassert vaskemiddel, minimum ved avreise. Følg instruksjon på beholderen.

– På hytter med oppvaskmaskin skal denne benyttes, på høyest mulig temperaturinnstilling. Dersom oppvaskmaskinen må tømmes underveis i oppholdet, vær nøye med håndhygiene. Oppvaskmaskinen skal kjøres før du drar fra hytta, men den ferdig vaskede maskinen skal ikke tømmes ved avreise – dette gjøres av neste gjest.

– På grunn av smittefare mellom kluter er alle vanlige kluter og håndklær fjernet fra hyttene. Gjester må selv medbringe egne håndklær til håndvask og oppvask og ta disse med hjem igjen etter oppholdet. Engangskluter skal kastes sammen med restavfall.

Husk fokusområder/ofte berørte kontaktflater som:

 • – Dørhåndtak og området rundt
 • – Brytere
 • – Dispensere
 • – Kraner
 • – Toaletter
 • – Bordoverflater

Noen vanlige spørsmål og svar

 • Jeg har bestilt opphold på en hytte som er åpen, hva gjør jeg?

Du vil motta en e-post fra oss med en egenerklæring og vaskeinstruks en uke før oppholdet ditt. Vi forventer at denne er lest og forstått før du reiser på tur. Kystledoppholdet kan deretter gjennomføres som planlagt .

 • Jeg har bestilt opphold på en hytte som er stengt, hva gjør jeg?

Har du booket opphold på en hytte i perioden fram til 1.juni som ikke står på listen over åpne hytter pr. dags dato kan du ta kontakt med oss for å avbestille og få full refusjon for innbetalt leiebeløp. Listen over hvilke hytter som åpner oppdateres fortløpende, og det kan skje at hytta du har booket likevel vil åpne før 1.juni. Datoen vil da være ledig for booking for alle, og du vil ikke ha fortrinnsrett på å leie hytta igjen. Vi anbefaler vi deg av den grunn å avvente med avbestillingen så lenge som mulig dersom du har anledning til det.

 • Jeg ønsker å bestille opphold på en hytte i sommer, hva gjør jeg?

Det er mulig å booke opphold i sommer på alle hytter som nå er åpne, se listen til venstre. For å booke går du inn via hytteoversikten.

 • Jeg ønsker å avbestille opphold på en hytte i sommer, hva gjør jeg?

I utgangspunktet gjelder vanlige avbestillingsregler. Dersom hytta ikke åpner vil du få refundert innbetalt leiebeløp i sin helhet.

 

Har du flere spørsmål om et opphold send oss en e-post på booking@oslofjf.no

 

Se også: Korona: Informasjon fra kommunene

Et større punktutslipp har ført til påslag av identiske hvite plastpelleter over store deler av Ytre Oslofjord. Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig. 

Utslippet er ekstraordinært og plutselig, med svært høye konsentrasjoner på enkelte punkter ytterst i Oslofjorden. Det plutselige påslaget av identiske pellet funnet over et stort område på begge sider av fjorden, tilsier et stort, akutt punktutslipp fra én kilde. De første observasjonene tilsier at denne utslippskilden er/var lokalisert et sted i Ytre Oslofjord, sannsynligvis på østsiden av fjorden. Utslippet har trolig skjedd på norsk side, da det ikke er meldt om liknende funn på svenskekysten.

Analyse av plastpellets

1. april leverte OF 3 separate prøver à 100 gram/prøve til Norner for analyse. Prøvene/pelletene var fra kommunene Larvik, Fredrikstad og Asker.

De viktigste funnene i rapporten er:

-Plastpellets funnet ved Hankø, Brunlanes og Tofte er fra samme materiale.

-De er laget av plastmaterialet polypropen, og er en såkalt  kopolymer med høy molekylvekt og høy slagfasthet ved lave temperaturer.

-Pelletene som er funnet er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser for dette spesifikke materialet er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

-Det er svært få norske bedrifter som benytter denne type polypropen og det er også et fåtall råstoff-produsenter av denne type plast.

Ulovlig og straffbar forurensning

Plastutslippet er å anse som forurensning, jf. forurensningsloven § 6. I denne saken er det tilførsel av et fast stoff (plastpelleter) til vann. Med tilførsel forstås ikke bare den aktive handling, men også det å unnlate å gjøre noe som medfører at miljøet blir tilført forurensningen. Plastforurensning i havet er i dag et omfattende miljøproblem som blant annet påfører skader på dyr. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden.

OF ser svært alvorlig på denne hendelsen og har derfor gått til det skritt å anmelde forholdet. Dette er trolig et av de største enkeltutslippene vi har sett i Oslofjorden. Plastpelletene utgjør en trussel for dyr og miljø og vil være til stede i miljøet i mange tiår fremover.

OF har sammen med Fredrikstad kommune har laget en rapporteringsløsning . Pr. dags dato er det registret 300 lokaliteter i kartet. 

Hva er plastpellet?

Plastgranulat med sylinder- eller en skiveform med en diameter på 4-6 mm. Plastpellet kan ha mange ulike farger.  Disse plastpartiklene er industrielt råstoff som transporteres til produksjonssteder der «brukerplast» lages ved at pelletene smeltes og støpes til sluttprodukter. Plastpelleter kan utilsiktet frigjøres til miljøet, både under produksjon og transport på land. Herfra kan de fraktes med overflateavrenning, strøm og elvevann ut i havet. Plastpellet kan også tilføres direkte i havet ved utilsiktet søl under frakt. På grunn av deres holdbarhet transporteres pellet med havstrømmene rundt i havet, og finnes på strender over hele verden. (Kilde: International pellets Watch)

Hva er utfordringen med plastpellet?

Når plastpellet havner på avveie, kan de utgjøre en trussel både for dyr og natur. Dette er fordi pellet er bittesmå, svært holdbare og giftige. På grunn av deres størrelse, og ofte klare farger, kan pellet se ut som fiskeegg eller andre små dyr, noe som gjør dem spesielt attraktive for sjøfugl, fisk og andre sjødyr.   (Kilde: Nurdle hunt)

Bjørn Heidenstrøm, OF rydder ved Andersenslippen
Bjørn Heidenstrøm, OF rydder ved Andersenslippen
Det er store mengder det er snakk om.
Det er store mengder det er snakk om.

Opprydding

Skjærgårdstjenesten, berørte kommuner, Oslofjordens Friluftsråd, Marin omsorg, Fjorden Ren og mange frivillige startet tidlig med oppryddingsarbeidet.

Første organiserte rydding kom på plass 18. mars ved Andersenslippen / Fredrikstad Seilforening. Ryddeaksjonen ble gjennomført i samarbeid med Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad.  Bensindrevede løvblåsere/suger ble benyttet i oppryddingsarbeidet. Flere hundre kilo med pellet ble samlet opp disse første dagene i Fredrikstad.

De neste ukene fortsatte oppryddingsarbeidet på østsiden av fjorden med økende styrke. Skjærgårdstjenesten tester flere metoder for rydding.

De påfølgende dagene fikk OF flere og flere meldingen om påslag av pellet lenger inn i fjorden. De største påslagene på Jeløya, Moss, i Son og på vestsiden av hurumhalvøya, Asker. Et par mindre ryddeaksjoner ble iverksatt på strender rundt Tofte.

De første meldingene om påslag på vestsiden av fjorden kom uken etter. 26. mars var kommunen og OF på befaring i Rørviksfjorden.

OF satte raskt funnene i sammenheng med liknende funn gjort i Østfold tidligere i mars. Løvsugere ble innkjøpt og opprydding iverksatt umiddelbart. Flere hundre kilo ble ryddet også her.

nettsidene til Naturvernforbundet  finnes mer informasjon og hele anmeldelsen som ble sendt til Øst- politidistrikt og Agder-politidistrikt 28.4.20. Kontakt hos Naturvernforbundet er fagrådgiver Per-Erik Schulze.

Informasjon fra kommunene

Oppdatert fredag 24.april

 

Merk: Reglene forandres fortløpende uten at vi nødvendigvis har fått det med oss. Skal du på tur må du selv sørge for å være oppdatert med gjeldene regler. 

Oslo

Kommunen ber turgåere å velge andre utfartssteder enn øyene. Øybåtene har begrenset passasjerkapasitet.

 

Bærum

Gjestebrygga i Sandvika er åpen inntil videre. Kommunens turforslag 

 

Asker

Serviceanslegg, campingplasser og gjestehavner er stengt. Asker kommune: Oppdatert informasjon om koronaviruset 

Lier

Ikke noe spesielt om friluftsliv lagt ut.

Drammen

Ikke noe om båtliv eller sjøen. Turtips  

Nesodden

Ikke noe spesielt om friluftsliv lagt ut.

Frogn

Gjestehavnen i Drøbak er åpnet. Serviceanlegg stengt, det er tilgang på vann på brygga. Alle offentlige toaletter er stengt.

 

Vestby

Gjestehavnene stengt, men småbåthavnene vil åpne 1. mai. Turtips

Nordre Follo

Ikke noe spesielt om friluftsliv eller båtliv. Turtips

Moss kommune

Gjestehavner og campingplasser er åpne. Tur- og aktivitetstips

 

Råde

Ikke noe spesielt om friluftsliv lagt ut.

Fredrikstad

De offentlige toalettanleggene på kommunens friområder holdes stengt. Kommunen oppfordrer alle gjestehavner i kommunen som tilbyr overnatting, til å innstille slik virksomhet inntil videre. Mer på kommunens nettsider

Hvaler

Stengingen av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser videreføres ikke etter 13. april. Hvaler kommune anmoder om stor forsiktighet ved bruk av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser, og understreker at alle fortsatt må følge sentrale retningslinjer og holde seg oppdatert om disse. Hvis det viser seg at reglene ikke blir overholdt vil Hvaler kommune på nytt vurdere forbud. Mer på kommunens nettsider

Halden

Tur- og aktivitetsforslag. 

Holmestrand

Det er forbudt å fortøye ved kommunale kaianlegg og bruke oppstillingsplasser for bobil. Campingplasser, gjestehavner og bobilcamping stenges til 8. mai. Mer på kommunens nettsider

 

Horten

Gjestehavn, kystledhytter og campingplasser er stengt. Mer på kommunens nettsider

 

Tønsberg

Campingplasser, bobilplasser og gjestehavner holdes fortsatt stengt inntil videre. Mer på kommunens nettsider

Færder

Anbefalinger fra Færder kommune. Klikk i bildet større versjon.
Anbefalinger fra Færder kommune. Klikk i bildet større versjon.

Det åpnes gradvis opp for båtlivet fra 1. mai, les forskriftene her om du skal ut i båt:
Mer på kommunens nettsider

 

Sandefjord

Alle gjestehavner og fasiliteter holdes stengt (vurderes endret fra 1. mai):   Mer på kommunens nettsider

Turforslag i Sandefjord

Larvik

Gjestehavner og campingplasser er åpne i helgene fra 1. mai tom 10.juni, sanitæranlegg holdes stengt

Siste nytt om koronavirus i Larvik

Tips til turer og aktiviter:

Hvilke råd og føringer gir myndighetene?

I år mer enn noen gang trenger vi å komme ut i frisk luft, bruke kroppen og hente overskudd.

Her er friluftlivets beste råd for en god og trygg tur!

 

Velg turer i ditt nærmiljø!

– unngå de mest populære rutene. Du trenger ikke gå alene – ta med resten av husstanden ut!

 

Rast med god plass.

Husk niste og håndsprit, og kos deg.

 

Ta vare på naturen vår.

Respekter dyr og planter. Ta med deg søppel hjem.

 

Vær obs på brannfare!

Det er bålforbud flere steder.

 

Bruk kart og kompass.

Og turportaler og apper for å finne fine stier.

 

Snu i tide, og vær forsiktig.

Ikke belast rednings- og helsetjenester unødig.

 

Smil!

Det er alltid hyggelig å hilse, selv med god avstand.

 

Hold deg oppdatert på råd og regler fra helsemyndighetene og kommuner. 

Kommentarer til kommuneplan, Råde

Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Øk fokuset på ulovlige stengsler i strandsonen, bra med kartlegging av uønskede arter og handlingsplan mot marin forsøpling.

Råde kommune har mange kilometer med kyststi. Her stien forbi Ellingstranda.
Råde kommune har mange kilometer med kyststi. Her stien forbi Ellingstranda.

Dato for uttalelsen: 27.03.2019

Kommuneplan 2020-2037, samfunnsdelen. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev av 10.02.2020 vedr. forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2037 der FNS bærekraftsmål også er implementert. OF har valgt å fokusere på aktuelle fagområder knyttet til OFs virke i forslaget og har kommentert disse.

Tekst i kursiv er hentet fra høringsdokumentet.

 

ATTRAKTIVE RÅDE

Hovedmål: Råde har en bærekraftig tettstedsutvikling som legger vekt på lokale muligheter og mangfold

 

Slik vil vi ha det: Råde er en attraktiv bo- og besøkskommune

Slik gjør vi det:

 1. Legger til rette for opplevelsesbasert næring med fokus på lokal mat og drikke, kulturliv og friluftsliv som fremhever Råde sine kvaliteter.
 2. Bidrar til utvikling av et transportsystem som er lett tilgjengelig, trygt, forutsigbart og miljøvennlig.

 

Slik vil vi ha det: Råde har levende sentra som inviterer til aktivitet med tilbud for alle.

Slik gjør vi det:

 1. Etablerer, opprettholder og utvikler attraktive møteplasser som fremmer fysisk og sosial aktivitet med deltakelse på tvers av generasjoner og kulturer.
 2. Bruker kulturminner og kulturmiljøer som en ressurs for verdiskapning og bærekraftig utvikling av kommunen.
 3. Tilrettelegger for et inkluderende mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter.
 4. Bidrar til en enkel og trygg ferdsel for alle til sentrum.

 

Kommentarer til ATTRAKTIVE RÅDE

Vi understreker viktigheten av god helse (jf FNs bærekraftmål 3) som bidrar til og fremmer livskvalitet for alle uansett alder. En strategi for å få til dette er å samarbeide med ulike aktører å utvikle og samordne aktiviteter og tiltak som fremmer god helse og livskvalitet. Her nevner vi at OF har mye å bidra med både med tanke på våre tverrfaglige uteundervisningsopplegg i og ved Oslofjorden der vi når mer enn 15000 barn og unge i året. Vi nevner også at vi tidligere, i samarbeid med kommuner, har arrangert turer for bl.a. lunge- og hjertesyke.

 

Som nevnt over har OF gjennom våre kurs og klasseveiledninger en stor uteaktivitet i og ved Oslofjorden. Vi opplever at våre fagrelaterte aktiviteter ute fremmer barns nysgjerrighet i langt større grad enn når de sitte på skolebenken. Vi har også egne undervisningsopplegg om livet i fjæra og marin forsøpling som i stor grad engasjerer de yngre og utløser forskertrang og kreativitet, jf FNs bærekraftsmål 4 og 12.

 

 

LEVE HELE LIVET I RÅDE

Hovedmål: I Råde har alle like muligheter gjennom samhandling, likeverd og fellesskap.

Slik vil vi ha det: Råde er et raust og helsefremmende lokalsamfunn for alle.

 

Slik gjør vi det:

 1. Styrker samskapning og samhandling mellom kommunen og innbyggere, næringsliv, frivillig sektor samt andre offentlige myndigheter.
 2. Fremmer aktivitet, frivillighet og deltakelse ved å engasjere lokalsamfunnet.
 3. Sikrer grøntområder, friluftsområder og infrastruktur som er tilgjengelig for alle.

 

Slik vil vi ha det: I Råde har alle et godt oppvekstmiljø

Slik gjør vi det:

 1. Fremmer fellesskap, livskvalitet, psykisk og fysisk helse.
 2. Legger til rette for uorganisert og organisert fritidsaktiviteter for alle barn og unge

 

 

GRØNNE RÅDE

Hovedmål: I Råde har vi fokus på miljøet gjennom en balanse mellom tilrettelegging, utvikling og vern av våre ressurser.

 

Slik vil vi ha det: I Råde har vi en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser og arealer.

Slik gjør vi det:

 1. Sikrer og ivaretar naturmangfoldet.
 2. Beskytter og knytter sammen store, sammenhengende naturområder og tilrettelegger for friluftsliv.
 3. Bekjemper fremmede, invaderende arter.
 4. Holder naturen fri for forurensning og forsøpling.
 5. Ivaretar kystlandskapet for friluftsliv og opplevelse.

 

Kommentarer til LEVE HELE LIVET I RÅDE og GRØNNE RÅDE:

OF støtter opp om viktigheten av å ta vare på kommunens rike og varierte biologiske mangfold som inkluderer bl.a. prioriterte arter, verneverdige naturtyper og verneområder.

Vi nevner i denne sammenheng at Fredrikstad kommune er en foregangskommune med tanke på å ha laget en egen kommunedelplan på biologisk mangfold, noe vi også anser er et aktuelt tema for Råde kommune.

 

Bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og på land og stanse og reversere tap av biologisk mangfold er viktig. Dette og tema som bl.a. vannkvalitet er tatt opp i Klima og miljødepartementets «Helhetlig plan for Oslofjorden» som nylig har vært ute til høring. OF har underveis vært en aktiv bidragsyter i Miljødirektoratets arbeid.

 

OF understreker og støtter viktigheten av å bevare sammenhengende grøntområder og gjennomgående turveinett som tilrettelegges for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.

 

OF vil i denne sammenheng rose kommunens tidligere arbeider for å etablere kyststi, kartlegge sjikanøse stengsler i strandsonen samt kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder.

 

 

Oppsummert:

OF slutter seg til og støtter opp om kommunens forslag til samfunnsdelen i kommuneplan 2020-2037.

 

 

 

Sendt:

Råde kommune

Kopi:

Østfold Fylkeskommune

Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd.

OF`s rådsmedlemmer i Råde

FNF Østfold

Hendelsen

22. februar ble et skip, som eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management, lastet med 26 tonn PP i Rotterdam, Nederland. Natt til 23. februar kom skipet M/V Trans Carrier opp i kraftig uvær på vei fra Rotterdam til Tananger i Norge. Noe av lasten forskjøv seg, og det ble slått hull på en container som inneholdt plastpellet. Hendelsen ble samme dag rapportert til Kystverket og forsikringsselskapet Gard.

Det er nå bekreftet at over 13 tonn plastpelleter mangler fra containeren og kan ha lekket ut i sjøen. Foreløpige drift- modelleringer viser at utslippspunktet i Nordsjøen vil føre til at store kystområder blir berørt. Oslofjorden fikk de første påslagene i midten av mars. Pelletene har deretter spredt seg til hele Ytre Oslofjord, samt nedover sørlandskysten.

Alle undersøkelser er ikke fullført, men med grunnlag i foreliggende informasjon ser Sea-Cargo det som sannsynlig at funnene av plastpellet i Oslofjorden har sammenheng med hendelsen om bord på M/V Trans Carrier tilbake i februar.

Kystverket melder at pga. feil i deres rutiner ble posisjonen på hendelsen registret utenfor Tananger, der skipet var ved loggføringen av meldingen, og ikke sør for Danmark der hendelsen skjedde. Kystverket har fått utarbeidet drivbaner for plastpelleten i havet basert på der hvor hendelsen skjedde. Disse viser at utslippet på den aktuelle datoen ville hatt en spredning som stemmer godt overens med der hvor det er funnet plastpellet langs Skagerakkysten.  Dette er et kjent spredningsmønster for olje og annet i Skagerrak. Siden hendelsen med containeren ikke er loggført i dette området ble ikke de to hendelsene satt i sammenheng.

Forskningsselskapet Norner analyserte plastpellet fra tre lokaliteter i Oslofjorden i på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd. I etterkant av analyseoppdraget kartla Norner hvilke europeiske plastkvaliteter som kunne være koblet til utslippet og mobiliserte partnerne i det globale programmet Operation Clean Sweep. Samarbeid mellom industriaktørene resulterte at pellet-funnene i Oslofjorden ble knyttet til en ulykke to måneder tidligere. Politiet og involverte parter ble orientert om hele hendelsesforløpet samme dag.

Den skadede containeren fra skipet ble satt i land i Tananger den 24. februar. Rederiet opplyser at politiet i tråd med gjeldende regelverk har tatt beslag i den skadede lasten. Det er politiet som foretar veiing og kontroll av containeren for å klargjøre hvor stor andel av lasten som har havnet i sjøen. Det er også tatt prøve av det gjenværende containerinnholdet for å sammenlikne med det som driver inn på strendene.

Sea- Cargo opplyser i en pressemelding 3.5 at de «beklager at et utslipp fra et av våre skip sannsynligvis har bidratt til spredning av plastpellets i Oslofjorden. Det er også sterkt beklagelig at hendelsen i februar ikke raskere ble koplet til funnene i Oslofjorden. Sea-Cargo vil nå gjøre sitt ytterste for å bidra til opprensning etter utslippet. Vi er i dialog med Kystverket, forsikringsselskapet GARD og miljøorganisasjoner for å diskutere aktuelle løsninger for fjerne plasten fra naturen. Dette har høyeste prioritet, og vi arbeider nå med alle involverte parter for å kunne komme i gang med oppryddingsarbeidet så raskt som mulig. Utslipp av plastpellets til sjø skal selvsagt ikke forekomme. Sea-Cargo har derfor tatt initiativ til en dialog med relevante aktører for å identifisere tiltak som kan forebygge liknende hendelser i fremtiden»

Prøver av plastpellet er sendt til analyse

Vi har samlet inn tre prøver av 100 g pellets som er sendt til Norner (Polymer Institutt for material og plastindustrien) Prøvene er samlet inn fra Fredrikstad, Tofte og Larvik. Forhåpentligvis vil dette kunne gi svar på type plast, tiltenkt bruksområde for pelletene og hva slags sluttprodukt som er tiltenkt. Er vi heldige vi analysene også finne ut hvem som er produsent. Resultatene er ventet klare en av de nærmeste dagene, og vil bli oversendt til politiet.

Kartlegging av utslippet

En kartløsning der publikum kan melde inn funn av plastpellets kom på plass 30. mars. I etterkant har Fredrikstad kommune sammen med OF utarbeidet en ny og bedre løsning for registrering av plastpellet i Oslofjorden. Vi har hittil fått inn ca 300 innmeldinger. En stor takk til alle som har bidratt!

Opprydding av plastpellet

Skjærgårdstjenesten, kommuner, OF, Marin omsorg, Fjorden ren, mfl. er i gang med oppryddingsarbeidet. Oppryddingen er tidkrevende, men mulig. Særlig på strender med høye konsentrasjoner av plastpellet er løvsuger, vannsuger og spade/vannbad relativt effektivt. Oppryddingsarbeidet fortsetter gjennom påsken.

Se innslag om fra NRK Vestfold og Telemark  6. april 

Midler til ryddeutstyr av plastpellet

Handelens Miljøfond var raskt på ballen da de fikk høre om plastpellet- utslippet. Vi er svært takknemlige for tilskuddet på kr 150 000 til opprydding av plastpellet.

Politietterforskning

Øst politidistrikt har startet etterforskning av plastpellet- utstlippet. OF har meldt inn den informasjonen vi sitter på. Resultatene fra analysene blir sendt over når disse foreligger. Ellers vil vi komme med en oppfordring til at de ansvarlige melder seg til politiet.

OF og Naturvernforbundet anmelder pellet-utslippet

Et større punktutslipp har ført til påslag av identiske hvite plastpelleter over store deler av Ytre Oslofjord. Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig.

Les mer her!

HJELP OSS Å REGISTRERE PLASTPELLETS!

Mengder av plastpellets har de siste ukene kommet i land langs kysten i Oslofjorden. Vi trenger din hjelp for å få oversikt over omfanget og for å finne kilden til utslippet.

Har du funnet plastpellets av samme type som på bildene, registrer funnet ditt nedenfor!

Ferdig suppe ute. Nam. :-)
Ferdig suppe laget ute. Nam. :-)

Det er gøy å lage mat ute og alle vet at det også smaker bedre. Med litt forberedelser hjemme er det ingen sak å trylle frem herlige måltider. Oppskriften (som holder til lunsj til to personer, hvis du har en blings med godt brød til) er sånn:

Du trenger:

 • 1 liten løk
 • 2 fedd hvitløk
 • 2 ss smør
 • 150 g spinat (eller brennesle)
 • 4 dl grønnsakskraft (vann fra termos og en buljongterning)
 • 1 dl fløte
 • salt og pepper etter smak og behag

Sånn gjør du:

Smelt smøret, og fres løk og hvitløk. Ha oppi spinaten, og la den surre litt med løken før du har oppi vann og buljongterning. La spinaten koke fem minutter mens du nynner på en sang. Hell oppi fløten, og la suppa koke opp. Smak til med salt og pepper.

NB: Om du ønsker å lage en suppe på det du finner ute nå, kan du bytte ut spinaten med brennesle. Husk hansker og at det kan være greit å skylle brenneslen.

Når jeg lager spinatsuppe hjemme, bruker jeg en stavmikser i suppa, men det har jeg ikke med på tur, så derfor hakket jeg opp spinaten på forhånd. Løken og hvitløken hakket jeg også opp hjemme før jeg dro, for da slipper jeg å gå hele turen hjem med fingre som lukter løk. Vann har jeg med på termos. Når alt er hakket opp på forhånd, og vannet kommer varmt fra termosen, går det veldig raskt å lage å lage mat.

Ekstra god påskesuppe

Tar du litt rømme og parmesan i suppa før servering, snakker vi god suppe :-)

 

Nyt suppa og utsikten!

Visste du at OF har kurs for elever og pedagoger:

Flere tips til aktiviteter og turer i påsken: