Fra Ormøysund: Ulvøya og Bunnefjorden (Heidehaugen)

Turene er beskrevet med start fra Ormsund. Parkering med mulighet for å sette ut i båthavna eller på andre siden av veien rett fra fjellet. Merk at båthavna stenges om natta.

OBS! Vær oppmerksom på til dels stor båttrafikk i området!

Ulvøya rundt

Avstand: 3,5 km. Tid: ca 1 timer
En kort og trygg tur rundt de nærmeste øyene. Følg land sydover i Paddehavet og
på utsiden av den vesle øya Skilpadda. Øya er et plantefredningsområde og har
rester etter andre verdenskrig. Et magisk øyeblikk får du når du padler under
Ulvøybrua – ei hengebru fra 1928.

Sydstranda på Ulvøya
Sydstranda på Ulvøya

Heidehaugen og Nesoddlandet (En tur innover Bunnefjorden)

Avstand: 23 km. Tid: ca 6-7 timer
En virkelig langtur innover i Bunnefjorden. Følg fastlandet sydover forbi mange flotte friområder som Hvervenbukta, Bestemorstranda og Ingierstrand. Ta en hvil eller overnatt på kystledhytta Bestemorstua, eller telt ved den kommende kystledhytta Heidehaugen litt videre sør. Kryss over åpent farvann til Nesoddlandet (2,5 km langt). Følg land helt frem til det hvite huset med kafé på Hellviktangen friområde før du krysser over mot Husbergøya og tilbake (2 km strekk i åpent farvann).

Heidehaugen. Her planlegges det for kystled.

Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med

Fra Ormsund: Hovedøya, Rødstua på Nesoddtangen og Langøyene

Turene er beskrevet med start fra Ormsund. Parkering med mulighet for å sette ut i båthavna eller på andre siden av veien rett fra fjellet. Merk at båthavna stenges om natta.

OBS! Vær spesielt oppmerksom på at rute rundt Hovedøya krysser forbi Sjursøya som har tung båttrafikk inn og ut i hverdagen.

Hovedøya rundt

Avstand: 9 km. Tid: ca 2,5 timer
Spennende og variert tur i indre fjord og rundt Oslos mest historierike
øy. Kloster ble bygget allerede på 1100-tallet, og senere ble øya viktig
som forsvarsstilling for å beskytte hovedstaden. Øya har uvanlig rik
geologi, flora og rikt kulturlandskap. To kystledhytter gir deg mulighet
til å overnatte her

Rødstua på Nesoddlandet

Avstand: 8,5 km. Tid: ca 2,5 timer

Denne turen går til kystledhytta Rødstua og friområdet på Nesoddtangen. Følg nordsiden av Orm- og Malmøya, over til Langøyene og
videre til Oksval og Nesoddtangen. Rødstua var en sommerhytte i privat
eie sammen med Nesoddtangen gård. Nå kan du både bo og være her
– plassen som føles så langt av gårde samtidig som du ser Oslo by i
det fjerne. Denne turen har et strekk i åpent farvann på 2,5 km

Skjælholmene og Langøyene rundt

Avstand: 13,5 km. Tid: ca 4 timer

En idyllisk langtur til Skjælholmene fuglefredningsområde og Husbergøya, og deretter en sløyfe om Langøyene. Denne øygruppen som
nå er en av de mest brukte telte- og badeøyene, men som tidligere var Oslos søppeldynge. På sørsiden av øya har DNT en utleiehytte  med 15 sengeplasser.

Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med

Fra Ormsund: Malmøya, Skjælholmene og Langøyene

Turene er beskrevet med start fra Ormsund. Parkering med mulighet for å sette ut i båthavna eller på andre siden av veien rett fra fjellet. Merk at båthavna stenges om natta.

OBS! Vær oppmerksom på til dels stor båttrafikk i området!

Malmøya rundt

Avstand: 7 km. Tid: ca 2 timer
En litt lengre tur i de nære omgivelser. Ta turen over sundet til Ormøya og Malmøya
– disse øyene som i sin tid var fritidsøyer for hovedstadens bemidlede. Øya har spennende natur og geologi med fossile blekkspruter og trilobitter. Malmøya følger du videre utover helt rundt Malmøykalven som er et fuglefredningsområde. Ved mye sjø
er turen i gruntvannsområdet mellom Malmøykalven og Malmøya et godt alternativ.

Sjælholmene rundt

Avstand: 11 km. Tid: ca 3 timer

En idyllisk langtur til Skjælholmene fuglefredningsområde og Husbergøya. Turen følger samme runde som Malmøya rundt, men på stille dager er det fantastisk å få med seg øyene utenfor. På Husbergøya var det tidligere tran og sildeoljefabrikk. Nå er det fuglene som regjerer øya og det er en egen fugletittingsplattform på toppen.

Langøyene rundt

Avstand: 10 km. Tid: ca 3 timer
En langtur der du padler på nordsiden av Orm- og Malmøya før du krysser over
fjorden. Den idylliske øygruppa er en av de mest brukte telte- og badeøyene, men
pleide faktisk å være Oslos søppeldynge.

Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med

Fra Ormsund: Nakholmen, Gressholmen og Lindøya

Turene er beskrevet med start fra Ormsund. Parkering med mulighet for å sette ut i båthavna eller på andre siden av veien rett fra fjellet. Merk at båthavna stenges om natta.

OBS! Vær oppmerksom på til dels stor båttrafikk i området!

Nakholmen rundt

Avstand: 16 km. Tid: ca 4,5 timer
En riktig langtur i Oslos varierte øyrike. Nakholmen er også tettbygget av små hytter, men har flere steder der du kan gå i land som feks «Roerodden» der roerne fra gammelt av holdt til. Når du runder på yttersiden har du utsikt ut hele Vestfjorden og mot Håøya.

Bleikøya, Nakholmen og Lindøya bør tilrettelegges for å ta en større del av passasjerveksten på Osloferjene.
Bleikøya, Nakholmen og Lindøya bør tilrettelegges for å ta en større del av passasjerveksten på Osloferjene.

Gressholmen rundt

Avstand: 10 km. Tid: ca 3 timer
En litt lengre tur som tar med seg mange av øyene i indre fjord. Gressholmen henger sammen med Rambergøya og Heggholmen. Store deler av området er et naturreservat, men det finnes også båthavn og enkelte hus og hytter på øya.

Lindøya rundt

Avstand: 14 km. Tid: ca 4 timer
Denne turen følger ruta rundt Hovedøya, men den har en ekstra sløyfe rundt hytteøya Lindøya. På 1900-tallet begynte folk å slå opp telt her ute, men etter hvert bygget flere seg plankehytter som gradvis økte i standard. Øya har et naturreservat.

Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med

Oslofjordens Friluftsråd satser, sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler kommune, for fullt på å realisere et friluftshus på Storesand. Huset skal være en portal inn i naturen i Norges første marine nasjonalpark, og et møtepunkt for naturverdier og friluftsliv.  Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål i nasjonalparken – til glede for alle – og huse aktivitet, naturinformasjon og service for friluftslivet.  Vi har kommet i mål med første milepæl, nemlig å legge vann- og avløp til plassen. Nå vil vi i mål med byggingen av friluftshuset.

Status per juni 2019

Tilbudsrunden er over. Vi har denne gangenså heldige og fått inn flere gode og godt gjennomarbeidede tilbud på prosjektet vårt! Innstillingen til totalleverandør er på plass før sommeren. Målet er å starte riving og bygging i begynnelsen av september.

Historien

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Teltplassen drives på vegne av OF av en frivillig dugnadsgjeng med stort hjerte for stedet. Storesand er lett tilgjengelig, også med muligheter for kollektivtransport fra både Fredrikstad og Oslo. Kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, men ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark, og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.

Ingen andre steder i Ytre Hvaler nasjonalpark er det mer besøk enn på Storesand. Her er det bilfri teltplass og kyststi (markert I bildet) som brukes hele året.

Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.

Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

Friluftshus

Prosjektet Storesand friluftshus er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Prosjektet skal bidra til at fasilitetene på Storesand står i samsvar med en av Østfolds mest brukte badestrender og en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål til glede for alle – barn og unge, lag og foreninger, småbarnsforeldre og pensjonister, og huse aktivitet, naturinformasjon og service for friluftslivet – året rundt. Det vil også gjøre området mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

OF har alt lyktes med å gjennomføre første viktige milepæl i prosjektet – å føre fram vann- og avløpsledning til plassen. Våren 2015 rant det for første gang rent vann i kranene, noe som gjør rengjøring lettere og bedrer hygieneforholdene betraktelig. Prosjektet er avhengig av et spleiselag mellom offentlige og private bidragsytere, og vil måtte finansieres over flere år. Den største enkeltstående bidragsyteren er til nå Sparebankstiftelsen DNB, men også Ytre Hvaler nasjonalpark og Østfold fylkeskommune, via friluftsmidlene, har bidratt vesentlig. Vi har også fått bidrag fra Hvaler kommune, samt foreninger, bedrifter og privatpersoner på Hvaler.

Et naturnært møtested

De to byggene utgjør Storesand Friluftshus er utviklet med naturen som inspirasjon – til et signalbygg i Østfolds skjærgård. En stein i vannkanten har gitt formen, kystfuruskogen får gjenklang i byggematerialene, og det naturlige landskapsrommet former et samlingspunkt mellom husene. Naturen på Hvaler inviterer ut – men husene inviterer også den inn. De lar oss se svabergene, furuskogen, havet og sandstranda. Samtidig som de legger til rette for å finne ly, naturformidling, et sted å spise og servicefunksjoner. OF ønsker å satse på tre som byggemateriale og planlegger et bygg i massivtre og med naturlig grånende furukledning – som både gir miljøgevinst og er et naturlig valg i kystfuruskogen på Hvaler. Solcellepaneler på de store takflatene vil bidra til framtidsrettet energisparing. Vi vil vekk fra slitte bygg og begredelige doer – men også mye mer! Hjelp oss å utvikle Storesand som formidlingsarena – en møteplass og innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark.

Ønsker du å følge prosjektet kan du bli medlem i denne gruppa på Facebook:

Friluftshuset på Storesand

 

Alle som ønsker vil bli lagt til som medlem

Telte på Storesand?

Storesand er et sted du bør teste ut teltet. På siden Storesand-teltplass kan du lese mer.

Milepæler på Storesand

• 8. juni 2019: Gjennomgang av innkommende tilbud for riving og oppføring av nytt friluftshus
• 15. april
Ny forespørsel ble sendt ut , med tilbudsfrist 7. juni.
• Høsten 2018 
engasjerte OF prosjekteringshjelp fra iTre AS, og sammen med arkitektene har vi tatt noen bygningsmessige grep, som vi håper kan bidra til at vi får inn gode tilbud.
• Våren 2018: ble bygget detaljprosjektert for å kunne hente inn tilbud på byggeprosjektet, men vi måtte ta en fot i bakken da det ikke kom inn mer enn ett tilbud, og dette lå langt over den økonomiske rammen for prosjektet. Årsakene var sammensatte, men misforståelser rundt konstruksjonen i massivtre var en av utfordringene vi måtte løse.
• 2017: ble byggeprosjektet konkretisert ved hjelp av arkitektkontorene EngerNordin og Rede arkitekter som tegnet bygget slik det er planlagt i dag – men form fra steinen på stranda og bygget i massivtre. Rammetillatelse fra hos Hvaler kommune. Rammetillatelsen ble innvilget desember.
• 2017: Folkefinansiering og andre privat bidrag støtter friluftshuset med 55 000 kroner.
• 2015: i desember fikk OF nyheten om at Storsand Friluftshus fikk 2.5 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – en viktig brikke falt på plass for drømmen om å realisere et friluftshus. Siden har prosjektet fått vesentlige bidrag fra Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune og ulike foreninger, bedrifter og privatpersoner på Hvaler.
• 2015: Like før påske rant det rent vann i kranene på det eksisterende sanitærbygget. Muliggjort med støtte fra Regionalt partnerskapsfond, friluftsmidler fra Østfold fylkeskommune og støtte fra Hvaler kommune.
• 2012: 
ble den første prosjektplanen for oppgradering av fasilitetene lagt fram. Et viktig delmål var å få vann- og avløpsledninger til plassen.
• 2012: Andelslaget Storesand Teltplass
– dugnadsgjengen som i dag driver plassen på frivillig basis – overtar driften etter Else og Finn.
• 2010: 
etableres samarbeidsgruppa for Storesand, bestående av Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og fylkesmannen i Østfold. Målet er å definere en framtid for Storesand og legge en plan for oppgradering av fasilitetene.
• 2009: Ytre Hvaler nasjonalpark opprettes
, og friluftsområdet Storesand inngår som en vesentlig del av landarealet i nasjonalparken.
• 2005: Storesand kjøpes av Miljødirektoratet
(da Direktoratet for Naturforvaltning) og blir definert som statlig sikret friluftslivsområde. OF tar igjen på seg ansvaret for drift og forvaltning av stedet. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Else og Finn ble OFs drivere av plassen etter sikringen.
• 1983: OF fyller 50 år, og et nytt servicebygg står ferdig før teltsesongen på Storesand. Kostnadsrammen viste seg å være for lav, og bygget endte på kr 296 000 – en vesentlig investering for friluftsrådets begrensede økonomi.
• 1982: 
OF skriver i sin årsberetning av kiosken brant ned på høsten. Det er planer for å bygge opp et nytt, tidsmessig servicebygg, med kiosk og vaktstue, på samme sted. Bygget ble kalkulert til kr 210 000 den gangen, fordelt 50/50 på OF og fylket/staten.
• 1940-årene: 
Allerede den gang fantes en kiosk på Storesand, men plassert lenger ut på stranda. Denne ble etter hvert revet (etter ryktene sprengt) og en ny kiosk med vaktstue ble bygget opp der hvor bebyggelsen befinner seg i dag.
• 1940: OF inngikk avtale med Opplysningsvesenets fond om sikring av området, som OFs første sikringssak på Hvaler.
• 1939: OF engasjerer seg på Storesand for første gang
– tar grep for å sikre ordnede forhold på bade- og teltplassen. Storesand ligger under Hvaler Prestegård og var del av Den norske kirkes eiendom. Adferdsreglene for Storesand inkluderte at det ikke skulle nytes alkohol i kirketiden.

Problemer med svaibøyene er løst!

Alle bøyer i sjøen er friskmeldte! En bøye ved Tisler, en ved Løvøya, samt bøyene i Utgårdkilen og Kaholmen er midlertidig tatt bort. De blir lagt ut så snart vi klarer. 

 

Dette gjør vi:

14.juni , 2019: I dag gjenåpnet vi bøya Sør i Ommane. Med det er alle bøyer som ligger i sjøen klare til bruk!

13.juni :  Bøyene  ved Sandø, Burø og Årøy i Færder kommune er klare for båtfolket! Det er også resten av bøyene i Færder og Sandefjord.

12.juni , : Bøyene i Oslo er åpnet. Med det er alle bøyer i indre fjord og Østfold åpne. 

07.juni , : Kjøvangen i Vestby er åpnet.

4.juni: Søndre Missingene,  og Struten begge i Fredrikstad er klare.

31.mai: Røsneskilen og Kjerringholmen  i Sarpsborg er klar. I tillegg er Stafsengkilen på Hvaler og Engevika i Halden klare til å ta i mot båtfolket.

29.mai: Bøyene i Hankøsund, Smaustangen, Slevikkilen,  Epleholmen,  Flatskjæra og Arisholmen (alle i Fredrikstad)  er åpnet.

28.mai: Løvøysund: Tre av fire bøyer er åpnet. Frebergvik (Horten) og  Evjesund og Eldøya, begge i Rygge, er klare.

27.mai: Tre bøyer på Bile ved Jeløya, SætrepollenHjelp og Dragsund (Håøya) er friskmeldt og åpnet.

24.mai:  Vi er i gang med å bytte svivler i indre fjord.  På bøyene som er klare til bruk fjerner vi varselplakaten og bøya kan brukes. Vi rakk kun å bytte på bøyene ved Steilene og i Bjønnebukta (Håøya) før tordenvær gjorde at vi måtte avbryte! Vi starter igjen mandag morgen!

23.mai: Nye svivler har ankommet Slemmestad.

19. mai: Bøyer i Rygge og Fredrikstad er merket.

16. mai , : Bøyer i Vestfold merkes.

15. mai: Bøyene på Hvaler og bøya i Engevika, Halden, har fått advarselplakater.

14. mai: Vi starter med å sette på en varselplakat på alle bøyer.  Vi åpner bøyene når vi har fått på plass sertifisert svivel på alle bøyene. Dette er et ekstra sikkerhetstiltak.  Alle bøyer fra og med Horten på Vestfold siden og Moss på Østfoldsiden her fått påklistret lapp som vist under. Vi fjerner den når ny svivel er på plass.

 

Mer om svaibøyene

Vi søker deg som vil være med å forme framtiden til kystleden, et populært og unikt friluftstilbud.

Stilling ledig:

Fagsjef kystleden

Noen av stedene

Klikk i et bilde for bildetekst.

Sentrale oppgaver

Som vår nye fagsjef vil du få ansvar som avdelingsleder, inkludert oppfølging av personal og økonomi. Arbeidsoppgavene vil blant annet være strategisk planlegging av kystledarbeidet, oppfølging av avtaler med eiere og samarbeidspartnere, koordinering av søknader om tilskudd og oppfølging av prosjekter for utvikling, vedlikehold og oppussing. Stillingen rapporterer til OFs direktør.

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med ledelse av team og prosjektledelse i offentlig og/eller privat virksomhet.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav.
 • Høyere utdanning eller relevant erfaring.

 

 Arbeidssted

Kontoret er i Slemmestad.

 

Vi tilbyr:

Fleksibel arbeidstid, lønn etter avtale, et spennende arbeidsfelt i en organisasjon med bredt virkeområde, både tematisk og geografisk.

 

Nøkkelord

Stå-på-vilje, god på kommunikasjon, ser løsninger, evne til å gjennomføre prosjekter,  kan jobbe tverrfaglig, godt humør, serviceinnstilt, interessert i friluftsliv og kystkultur.

 

Tiltredelse

Etter avtale.

 

Søknadsfrist

15. juni 2019

 

Henvendelse og søknad

Send søknad med CV til:  oslofjf@online.no 

For utfyllende spørsmål kontakt direktør Espen Søilen tlf. 415 63 480 eller informasjonsrådgiver Kyrre Hurum tlf. 481 24 403

 

Finn ut mer

Mer om kystleden

Kystleden tilbyr friluftslivsmuligheter gjennom overnatting på fantastiske kystperler, fra enkle hytter og naust, til større hus og gamle fyrstasjoner. Enkelte bygg er også fredete eller verneverdige. Oslofjorden Friluftsråd har ansvar for drift og vedlikehold, samt markedsføring og booking på over 60 ulike steder, fra Halden til Larvik. Virksomheten involverer et stort antall frivillige og engasjerte organisasjoner og enkeltpersoner og ledes av en egen avdeling for kystled med fire faste medarbeidere.

Mer om Oslofjordens Friluftsråd

OF er et samarbeidsorgan for alle kommunene og fylkeskommunene rundt Oslofjorden, og en tilrettelegger for friluftsliv fra svenskegrensa til Telemark. I mange tiår har OF sikret områder til bading, småbåtliv og annet friluftsliv ved sjøen som vi tilrettelegger og drifter. De senere årene er tilretteleggingen for båtbrukerne utvidet med svaibøyer for motor- og seilbåter, samt kajakklagring og padleleder for de «mykere» trafikantene. OF er grunneier av mange av friområdene og er part i Skjærgårdstjenesten. Kystleden med 62 hytter er tilgjengelig for allmennheten gjennom OFs innsats. Vi er også sterkt engasjert i kyststiene. Innen natur- og friluftsveiledning gjennomførte vi i fjor 230 kurs og aktiviteter med ca 17 000 deltakere. OF er koordinator for bekjempelsen av marin forsøpling og fremmede arter som stillehavsøsters. Som interesseorgan er vi høringspart i planer og andre saker som angår friluftslivet.

Rapport «strandsøppel dypdykk»

På oppdrag fra OF og i samarbeid med flere aktører har SALT gjennomført «strandsøppel dypdykk Oslofjorden. 

 

Metode

Strandsøppel dypdykk er en metode for å registrere og analysere strandsøppel for å gi mer forvaltningsrelevant kunnskap om kilder til og årsak bak forsøplingen. Rapporten oppsummerer erfaringer fra implementering av dypdykk i Indre og Ytre Oslofjord i 2018, samt resultater fra dypdykkene. Analysene viste store ulikheter mellom Indre og Ytre fjord. I Indre Oslofjord er søppel fra husholdning/personlig forbruk og sanitær dominerende i antall, mens søppel fra industri og husholdning dominerer i henhold til vekt. I Ytre Oslofjord er det søppel fra fiskeri og husholdning som dominerer henhold til antall, mens det i henhold til vekt er søppel fra industri og husholdning som dominerer.

Økt forståelse

Ved å skille på nasjonalitet på forpakning og produkttype har vi fått en økt forståelse for hva som er kildene til forsøplingen i Oslofjorden. I henhold til nasjonalitet viser analysene at det i Indre Oslofjord er hovedsakelig norsk matvareemballasje og norske drikkeflasker, mens det på Hvaler i Ytre Oslofjord fantes flere utenlandske drikkeflasker- og bokser enn norske.

Kategorier ikke nødvendigvis korrekte

Dypdykkanalysene viste at ulike kildekategorier definert for strandsøppel ikke nødvendigvis er korrekt for søppel i Oslofjorden. For eksempel, er det stor usikkerhet knyttet til kildene til søppel som blir kategorisert som industrirelatert. Noe av dette kan spores til bygg- og anleggsvirksomhet, mens store deler har ukjent kilde eller kan stamme fra private kilder. Fiskerirelatert søppel kan delvis knyttes til profesjonelt fiske, men også her er det store innslag av redskap knyttet til fritidsfiske.

 

Verdifullt supplement

Analysene har demonstrert at strandsøppel dypdykk er et verdifullt supplement til eksisterende overvåkning for å identifisere aktører og tiltak for å forebygge forsøpling. Dypdykk er gjennomført med midler fra Miljødirektoratet.

Rapporten kan leses her

Rapporten i pdf-format

Strandsøppel dypdykk Oslofjorden

Fylkesmannen i Oslo og Viken har for 2019 bevilget nesten ¼ million kroner til opprusting av friluftslivsfasiliteter på Mølen og Ranvikholmen. Blant tiltakene er totalrehabilitering av utedo, informasjonsskilt, nye sittebenker og grillplass.

Nesten 1/4 million

Fylkesmannen i Oslo og Viken har for 2019 bevilget nesten ¼ million kroner til opprusting av friluftslivsfasiliteter på Mølen og Ranvikholmen. Blant tiltakene er totalrehabilitering av utedo, informasjonsskilt, nye sittebenker og grillplass. Gjennomføring av friluftslivstiltak var noe av bakgrunnen for en fellesbefaring som nylig ble gjennomført der grunneier Oslofjordens Friluftsråd deltok sammen med fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten. Alle tiltakene vil være gjennomført i løpet av høsten.

 

Tilrettelagte friluftsområder på øyene

Mølen og Ranvikholmen, Hurum kommunes ytterposter i sør, er populære utfartsøyer for båtbrukere fra både Drammens-, Hurums-, Hortens- og Mosseområdet. Oslofjordens Friluftsråd har vært opptatt av å tilrettelegge for beøkende. Rundt småbåthavna og moloen sørvest på Mølen og nordøst på Ranvikholmen er det blant annet tilrettelagt med utedoer, sittebenker og teltingsmuligheter. Midt inne på Ranvikholmen har Oslofjordens Friluftsråd en attraktiv kystledhytte med fire sengeplasser som alle interesserte kan leie og booke via hjemmesiden www.oslofjorgen.org Hytta er nylig oppgradert med et nytt gassanlegg med kobling til varmeovn, kjøleskap og komfyr. Det er Morten Grande i skjærgårdstjenesten som drifter friområdene på Mølen og Ranvikholmen og han er i høysesongen innom øyene et par ganger i uka blant annet for å tømme avfall. Han kunne fortelle at småbåtbrukerne oppfører seg pent på øyene.

 

Viktig å ta hensyn til hekkende sjøfugler

Nord på Mølen har en av Oslofjordens største makrellternekolonier tilhold sammen med en nyetablert hettemåkekoloni, begge arter oppført som truet på norsk rødliste. Langs den merkede stien rundt øya kommer en tett inn på flere sjøfuglkolonier. Dette var et tema på befaringen og alle parter var enige om viktigheten av å ta hensyn til sjøfuglene og unngå unødvendige forstyrrelser. Dette gjøres gjennom merking og skilting i området. Statens naturoppsyn har jevnlig oppsyn av øya og understreket viktigheten av at alle besøkende også må respekterer båndtvangen og holder hunder i bånd.

 

Rikt biologisk mangfold og spennende geologi

Foruten sjøfugl har øyene er rikt biologisk mangfold og spennende biologi å by på. I «lindeurskogen» er det store forekomster av den fredete snylteplanten misteltein. Mistelteinen spres ved at fugler som trost og sidensvans spiser de klebrige bærene. I april- mai er skogbunnen ute på øyene tett dekket av blant annet hvitveis og vel verdt et besøk. I 1999 ble Nord-Europa nordligste forekomst av urskogsmaur funnet på Mølen. Nærmest kjente forekomst ligger i Tyskland. Ranvikholmen er deler av en godt gjemt vulkan som var aktiv for 250 millioner år tilbake. Her finnes lavabergarter som har en sammensetning som ligner det en finner på Madeira og som ser helt anderles ut enn det gamle grunnfjellet en finner på Tofte og Mølen.

 

Mølen og Ranvikholmen

Øyene ble sikret av Oslofjordens Friluftsråd (OF) til friområde i 1934 og 1936. Drammen kommune var sammen med Horten og Oslo kommuner med på å finansiere kjøpet av Mølen og OF sitter i dag som grunneier. Store deler øyene er i dag vernet, dette med bakgrunn i hekkende sjøfugl og botaniske og geologiske verneverdier. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdene.

Den lille hytta på Ranvikholmen.
Den lille hytta på Ranvikholmen.

Vi måtte ta en fot i bakken i høst, men drømmen om fornyelse på Storesand består! Nå er tilbudsforespørselen sendt ut på nytt. Fristen er 7. juni, og målet er å ha en innstilling til totalleverandør før sommeren. Riving og bygging skal etter planen starte i september.

Om det er andre som vil vurdere å komme med et tilbud, er det fortsatt mulig å få tilbudsforespørselen tilsendt. Bare ta kontakt med oss.

OF søker firmaer som vil være med på å bygge nytt friluftshus på Storesand, Hvaler. Illustrasjon av Magnus Hermstad.
OF søker firmaer som vil være med på å bygge nytt friluftshus på Storesand, Hvaler. Illustrasjon av Magnus Hermstad.

Er du interessert i å gi tilbud på Storesand friluftshus?

Ta kontakt med Cathrine Restad-Hvalby
cathrine@oslofjf.no

 

Storesand, historien bak:

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Storesand er lett tilgjengelig, også med kollektivtransport fra Oslo, og kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, og ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP), og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.
Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.

I søken på å finne varige og verdige løsninger for fasilitetene på Storesand ble drømmen om friluftshuset født, og det er jobbet over flere år med å sikre samarbeid og finansiering av prosjektet. Målsettingen er nå å ha byggene på plass til sesongen 2020.

En fot i bakken

August 2018 var tilbudsfrist for byggeprosjektet på Storesand, men vi fikk ikke inn tilbud vi kunne gå videre med. Vi bestemte oss for å avlyse konkurransen og gå litt i tenkeboksen. Vi trengte å ta en fot i bakken – hva skjedde?

Sammen med arkitektene våre Enger/Nordin og Rede arkitekter gjorde vi i høst en evaluering av hvorfor vi ikke mottok flere tilbud, og hva som gjorde tilbudet svært høyt. Årsakene var nok sammensatte, men noen misforståelser rundt konstruksjonen i massivtre var en utfordring vi måtte løse. OF har innledet et samarbeid med østfoldbedriften iTre, et kompetansenettverk rundt bygging i massivtre. Nå mener vi å gjort noen viktige grep for å få inn gode tilbud.

I påska ble tilbudet sendt ut til en rekke relevante og interesserte firmaer; hovedsakelig i Østfold. Men om det enda er noen som er nysgjerrige på prosjektet er det fortsatt mulig å få tilbudsforespørselen tilsendt. Bare ta kontakt med oss.

Om byggeprosjektet:

Fornyelsen på Storesand er et samarbeidsprosjekt mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold.

Nye bygg  tilpasset terreng og landskap

Dagens bygninger på Storesand er i dårlig stand – og selv om de har gjort en hederlig innsats over mange år – står de i kontrast til landskapet rundt. Disse skal rives, og erstattes av to spennende og samlende bygningskropper, tilpasset terreng og landskap. Målet er å gi Storesand fasiliteter som står i samsvar til dette unike tur- og naturområde, som samler service til friluftsbrukerne og gir informasjon om verneverdier i tidsriktige, naturnære bygg. De to byggene vil til sammen utgjøre Storesand Friluftshus – et turmål til glede for allmenheten året rundt!

Miljø, livsløpsperspektiv og massivtre

Vi ønsker et miljøriktig prosjekt i nasjonalparken, med lavest mulig belastning på naturen i et livsløpsperspektiv, inkludert produksjon, transport, montasje og gjenbrukbarhet. Det skal bygges i massivtre, som krever spesiell kompetanse hos leverandørene, og vi ønsker oss så kortreiste materialer og arbeidskraft som mulig. Vi legger opp til bruk av solenergi og andre energisparende tiltak. Jobben utføres i tett samarbeid med våre arkitekter enger/nordin, Rede arkitekter og kompetansenettverket iTre.
Til jobben søker vi en byggmester eller entreprenør som har rett kompetanse, evne til å arbeide i et sårbart naturmiljø og som synes dette er et spennende prosjekt å være med på!

Et referanseprosjekt for allmennheten og fremtiden

Oslofjordens friluftsråd drives med tilskudd fra kommunene og private samarbeidspartnere og brukere – organisasjonen har et ideelt, allmennyttig formål. Økonomien setter sine begrensninger. Vi håper entreprenørene vil være med på dette prosjektet også av hensyn til å ha dette som et referanseprosjekt og for å kunne være stolt leverandør av dette spennende bygget for allmenheten i Ytre Hvaler nasjonalpark. Entreprenørene oppfordres med dette til å gi sitt beste tilbud. OF har planer for å synliggjøre de viktige bidragsyterne som er med på å realisere prosjektet.

En liten delegasjon fra OF på Storesand i april.
En liten delegasjon fra OF på Storesand i april.
Storesand med kyststi og teltplass
Storesand med kyststi og teltplass
Kiosken og sanitæranlegget på Storesand er fra 1980-tallet.
Kiosken og sanitæranlegget på Storesand er fra 1980-tallet.
Storesand, badebilde, ca 1930
Storesand, badebilde, ca 1930
Kyststien på Storesand brukes året rundt

Les også Friluftshus på Storesand i nettmagasinet