Kjenner du noen som har gjort en viktig frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden?

Du kan foreslå kandidater innen 1. februar

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 1. februar. I år vil vi sette søkelyset for innsats for og med barn. I tillegg til diplom vil prisvinner også motta 10.000 kroner. 

 

Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen og frist for innsendelse av forslag er 1. februar. Ved tildeling av prisen for 2021 vil vi vektlegge innsats for og med barn, men alle kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner vil bli vurdert.

 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter. Mottaker av prisen gis et diplom og gave. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Innsats kan være praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Foreslå kandidater – oslofjf@online.no

 

Tidligere vinnere:

2020:  Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr for innsatsen stiftelsen har gjort for fyrstasjonen i en årrekke. Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr

2019: Vigdis Myhre   for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.
 Oslofjordprisen til Vigdis Myhre
2018: Marinreparatørene for arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Oslofjordprisen til Marinreparatørene
2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
2016: Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015: Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.

Oslofjordprisen

 1. Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.
 2. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.
 3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.
 4. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsatsen kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.
 5. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Les mer om tidligere vinnere

Er du medlem i OF har du muligheten til å booke kystledhytter fra og med 9. februar. Om du ikke ønsker å være medlem har du fortsatt mulighet til å booke hytter fra og med 11. februar. Begge datoene åpner vi opp kl. 10.00

 

 

Medlemskap

For å få tilgang den 9. februar, er det viktig at medlemskapet er betalt. Dette kan du sjekke ved å logge inn på «Min side». Da får du samtidig sjekket at innloggingen fungerer. Sjekk også opp om kontaktinformasjonen vi har er korrekt. Hvis du meldte deg inn etter 1. mars i 2020 vil medlemskapet ditt vil fremdeles være gyldig selv om du ikke har mottatt faktura for 2021 ennå.

 

Kan man melde seg inn nå og få tilgang den 9. februar?

Ja, du kan melde deg inn fram til fredag 5. februar. Melder du deg inn i dag, varer medlemskapet ett år fremover fra innmeldingsdatoen.  Mer om medlemskap https://www.oslofjorden.org/bli-medlem/

 

Er det noen som kan booke hytter før disse datoene?

Ja, skoleklasser eller andre organisasjoner som benytter hyttene til friluftsarrangementer tilrettelagt for barn og unge har mulighet til å forhåndsbooke før ordinær bookingåpning. Mer om retningslinjene for forhåndsbooking kan du lese om her.

 

Er det mulig å bo på kystledhytte i vinter?

Ja det er mulig! Hyttene under er fortsatt åpne for utleie:

Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden ved å rydde parafinvoks og samtidig være med i trekningen av pengepremier.

Store mengder parafinvoks er blitt observert langs kysten i Ytre Oslofjord. Nå trenger vi hjelp til opprydning og kartlegging av omfanget.

    

Parafinvoks fra strendene i Oslofjorden

Det har den siste tiden kommet påslag av store mengder parafinvoks i Ytre Oslofjord og på Bohuslänkysten. Vi ser at parafinvoksen løser seg opp i mindre biter og dermed blir vanskeligere å rydde. Det er derfor viktig å handle raskt. Vi trenger hjelp til opprydding og kartlegging.  Prøver tatt av Parafinvoksen og omfanget av påslaget tyder på at vi har å gjøre med et større punktutslipp som trolig har skjedd utenfor landet.

Oppryddingsarbeidet er i gang, men vi trenger også hjelp fra frivillige til å rydde parafinvoks. I kommunene Moss, Fredrikstad og Hvaler er det nå laget opplegg for avhending av parafinvoks. Videre ønsker vi at funn av parafinvoks registreres, dette gjøres i en egen registreringsløsning.

Bli med på parafinvoks-jakt, og vinn 10000 kr!  Pengegaven er gitt av Handelens miljøfond. 

Hvordan rydde:

 • -Se påslag av parafinvoks i kartet.
 • -Bruk hansker, rydd i sekk eller pose.
 • -Prøv å få minst mulig annen søppel i posen.
 • -Det er utplassert ryddestasjoner hvor det finnes sekker.

Konkurranseregler:

 • – Rydd minimum 1 sekk med parafinvoks
 • – Ta bilde av sekken
 • – Send bilde og navn til tlf  94 86 68 82

 

 • 1.premie – 10 000 kr
 • 2.premie – 5 000 kr
 • 3.premie – 2 500 kr

Om du ønsker å dele bilder, bruk gjerne #parafinvoksrydding

Vestby

Publikum kan levere ryddet parafinvoks til MOVAR kostnadsfritt.

Moss

 • Publikum kan sette poser med ryddet parafinvoks ved siden av kommunale søppelkasser som står på strender.
 • Sende: HENT til 2229. Skriv i meldingen etter kodeordet hvor avfallet er plassert. Gjerne et sted hvor det er lett å komme til for de som kjører rundt og henter det inn.
 • Publikum kan levere ryddet parafinvoks til Solgård Avfallsplass kostnadsfritt. Det er viktig at avfallet blir veid og registrert som parafinvoks. Meld fra om leverte mengder til inger.marie.bjolseth@moss.kommune.no

 

Fredrikstad og Hvaler:

 • I ryddekartet kan du finne hentepunkter for sekker/poser med parafinvoksen du har samlet inn og sende hentemelding til Skjærgårdstjenesten.
 • Lenker til kart:
 • Ryddekart for Fredrikstad og Hvaler

Om parafinvoks:

Det har den siste tiden kommet påslag av store mengder parafinvoks i Ytre Oslofjord og på Bohuslänkysten. Parafinvoksen er analysert av FFI og SINTEF.  Det er snakk om et «rent» voks-materiale som ikke inneholder farlige stoffer. Vi oppfordrer likevel til at publikum benytter hansker når de håndterer voksen.

Prøvetagningen av parafinvoksen og omfanget av påslaget tyder på at vi har å gjøre med et større punktutslipp som trolig har skjedd utenfor landet.  Ulike klumper av petroleumsvoks, som parafinvoks, er et vanlig funn på strender over hele verden. Parafinvoks (eller petroleumsvoks) er et mykt fargeløst fast stoff avledet av petroleum, kull eller skiferolje som består av en blanding av hydrokarbonmolekyler. Parafinvoks er et biprodukt fra raffinering av smøreolje og som blant annet brukes til smøring, elektrisk isolasjon og stearinlys.

Miljøeffekten av ulike petroliumsvokser i naturmiljøet er dårlig dokumentert, men når de finnes i havet eller ved strandlinjen kan disse stoffene samhandle med den marine fauna. Klumper av voks og parafinlignende materialer er rapportert i mageinnholdet i sjøfuglen Havhest. (Fulmarus glacialis)

Parafinvoks – foto Västkuststiftelsen

Hjelp oss å registrere påslag av parafinvoks!

Det har blitt observert påslag av små hvite klumper fra håndnevestørrelse og nedover i flere kommuner på begge sidene av de ytre delene i Oslofjorden, samt i kommuner på svensk side. Dette er parafinvoks som trolig stammer fra et fra skip har som skylt tankene. IUAene (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) og Kystverket  er varslet. Nå er det viktig å finne ut omfanget av utslippet.

Har du funnet parafinvoks av samme type som på bildene, registrer funnet ditt nedenfor!

⇒Registrer her!

Om parafinvoksen:

Det har den siste tiden kommet påslag av store mengder parafinvoks i Ytre Oslofjord og på Bohuslänkysten. Parafinvoksen er analysert av FFI og det ser ikke ut til at den inneholder farlige stoffer. Vi oppfordrer likevel til at publikum benytter hansker når de håndterer voksen.  Parafinvoksen stammer trolig fra tankvasking av et skip til havs. Slike utslipp av tankvaskrester er strengt regulert, men for tiden tillatt innenfor visse grenser. Ulike klumper av petroleumsvoks, som parafinvoks, er et vanlig funn på strender over hele verden. Utslipp til sjøs av tankvaskrester er strengt regulert, men for tiden tillatt innenfor visse grenser. Parafinvoks (eller petroleumsvoks) er et mykt fargeløst fast stoff avledet av petroleum, kull eller skiferolje som består av en blanding av hydrokarbonmolekyler. Parafinvoks er et biprodukt fra raffinering av smøreolje og som blant annet brukes til smøring, elektrisk isolasjon og stearinlys. Miljøeffekten av ulike petroliumsvokser i naturmiljøet er dårlig dokumentert, men når de finnes i havet eller ved strandlinjen kan disse stoffene samhandle med den marine fauna. Klumper av voks og parafinlignende materialer er rapportert i mageinnholdet i sjøfuglen Havhest. (Fulmarus glacialis)

Aktivitet

Oslofjorden som klasserom startet opp i 1997. Den gangen var fokuset på marinbiologi for grunnskolen. Siden den gang har vi utviklet vår kompetanse på utepedagogikk også i andre fag, aktiviteter, kunnskapsspredning og bruk av skolers og barnehagers uteområder til ulike aktiviteter. I dag er det få aktører på landsbasis som har et mer omfattende kurstilbud og kunnskap om temaet.

 

Nyutvikling av kurs. Alle fag kan flyttes utendørs, vi ser på det som en utfordring å utvikle nye kurs.  Utviklingen av nye kurs har skjedd på fagområder som marin forsøpling og svartelistede arter, allemannsretten samt kart og orientering.

Områdekartlegging. Vi har stor tro på bruk av uteområdet rundt skoler og barnehager. Spesielt viktig er å fremme fysisk aktivitet.  Vi har kunnskap om hvordan man, med enkle grep, kan løfte nærområdet slik at det i større grad kan brukes til lek og undervisning.

Naturveiledere med kompetanse. I staben har vi flere medarbeidere som har pedagogisk erfaring og god kunnskap om natur og friluftsliv. Kursene tilpasses alltid lokale forhold og ønsker.

Mer om våre kurs

Kystled

Avdelingen har ansvar for booking og drift av hytter, oppfølging av tilsynsvakter og samarbeidende organisasjoner og planlegging og utvikling av nye kystledhytter.

Strømtangen fra vannet
Strømtangen er en av fyrstasjonene i kystleden som driftes av lokal vennegruppe. OF har ansvar for booking.

OF har jobbet med kystled siden 1997. Siden den gang har det kommet til en rekke bygninger og friområder som inngår i kystleden. OFs involvering i de forskjellig stedene varierer fra å ha totalansvar for både utvendig og innvendig vedlikehold, tilsyn, vedlikehold og booking, til kun å ha ansvar for booking. Et viktig aspekt handler også om avhending av offentlige eiendommer hvor opprinnelig bruk har opphørt.

 

Avhending av offentlige eiendommer. Mange offentlige bygninger var knyttet til en type bruk, men av ulike grunner har bruken opphørt. Allerede på 1990-tallet utredet OF framtidig bruk av de nedlagte fyrstasjonene til Kystverket. Ny bruk av Forvarets eiendommer ble et veldig viktig tema etter at Forsvarsdepartementet først ønsket å selge Ø. Bolæren til en privat menighet, men etter sterk motstand trakk dette tilbake. Også kommuner sitter på strandeiendommer med bygninger som har vært foreslått solgt. Viktig temaer er om bygningene bør fradeles, rives eller bli et tilbud innen kystleden. OF bruker sin kompetanse innen planlegging og sikring av friområder for å få fram aktuelle kystledhytter.

 

Vedlikehold og oppussing. En viktig del av istandsettelsen av hyttene er planlegging, koordinering og finansiering. OF samarbeider med en rekke aktører, som f.eks. Sparebankstiftelsen DNB, Kystverket, kommuner og fylkeskommuner i planleggingen, finansieringen og istandsettingen av kystledhyttene. Kompetansen OF har utviklet på disse områdene, blir etterspurt av andre aktører som jobber med de samme temaene.

 

Booking og kontakt med brukere. Selv om kystleden representerer et enkelt overnattingstilbud der friluftsliv står i fokus, er det viktig for OF at prosessen fra bestilling av hytte, betaling og oppfølging er enkelt. Med nytt bookingsystem fra 2018, er målet at det skal være enkelt for brukerne, minst mulig arbeidskrevende for oss og for samarbeidspartnere som har valgt å ha sine hytter tilgjengelig gjennom OFs systemer. Booking, betaling og utsending av informasjon er nettbasert. Vi har en stab med god kunnskap om hyttene som kan nås i kontortid og vi har en ordning der alle som bor på hyttene kan ringe et telefonnummer for bistand ved inntrufne hendelser. Med et enkelt bookingsystem og stor brukergruppe, ikke minst godt over 10.000 følgere på Facebook og hyppig kontakt med media, når vi bredt ut og bidrar til at hyttene i har høye besøkstall.

 

Er det plass til flere kystledhytter i systemet? Vi har i dag hytter i to områder som ligger utenfor Oslofjorden; fyr og hytter i Aust-Agder og hytter langs Haldenkanalen i Østfold og Akershus. Vi har god tro på slike samarbeid, også med aktører utenfor Oslofjorden. Hvordan avtalene blir seende ut er avhengig av hvor mye ansvar OF har.

Drift

Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.

OF jobber tett på Skjærgårdstjenesten og er sekretariat for tjenesten i Oslofjorden. Skjærgårdstjenesten drifter brorparten av friområdene rundt om i fjorden, inkludert mange av områdene OF har vært med på å erverve (sikre). Likevel er det en god del praktiske oppgaver OF selv løser, som vedlikehold av svaibøyer, oppsett og skjøtsel av kajakkstativ. Avdelingen bistår de andre avdelingene med:- Små og mellomstore vedlikeholdsoppdrag av kystledhytter
– Skjøtsel og vedlikehold av friområder
– Bistår Natur og miljøavdelingen i opprydding av marin forsøpling
– Utfører praktiske gjøremål generelt for OF

Aktuelle lenker

Natur og miljø

OF har alltid vært opptatt av at fjorden er ren og at Oslofjordens unike natur tas vare på. Avdelingen jobber med fagfelt og prosjekter som bidrar til dette.

OSPAR-stranda på Akerøya

Akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark er OSPAR-strand. Hvert år ryddes og registreres alt søppel på en 100 meter lang strand.
Akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark er OSPAR-strand. Hvert år ryddes og registreres alt søppel på en 100 meter lang strand.

Akerøya inngår i et overvåkningsprogram der en årlig måler mengden marint avfall på en  definert strekning. Denne strekningen ryddes årlig og alt ned til små fragmenter registreres.  Utvalgte strender over hele Europa ryddes og registreres tilsvarende. Resultatet er en oversikt over hva som havner i havet.

 

Pellet

Avdelingen fikk i oppdrag fra Kystverket å organisere oppryddingen etter at skipet M/V Trans Carrier hadde et uhell med containere  februar 2020 og over 13 tonn  med plastpelleter  havnet i sjøen.  Pelletene er spred over store deler av Oslofjorden.

Les mer om utslippet her 

 

Organisering av profesjonelle ryddeaksjoner

OF organiserer og er ofte også deltaker i  en rekke ryddeaksjoner i bl.a. verneområder. Disse gjennomføres ofte i samarbeid med Skjærgårdtjenesten.

 

Stillehavsøster

Avdelingen har i flere år jobbet for å redusere skadene av stillehavsøsters. I Vestfold og Telemark har OF vært knyttet opp mot «Østersdugnaden». Andre steder har vi bistått kommuner og fylkeskommuner med kartlegging og organisering av rydding.

 

Jakten på kilder

Natur og miljø jobber tett opp mot sentrale aktører som NIVA, Hold Norge rent, Mepex, Senter for oljevern og marint miljø m.fl.  for å identifisere kildene til marin forsøpling.

Plan og friområde

Friområdene langs fjorden er hovedarenaen for det fjordbaserte friluftslivet, og mange forskjellige tilretteleggingstiltak og prosjekter er knyttet til disse. Kyststiene, som binder friområdene sammen, tas hånd om av avdelingen. OFs rolle som vaktbikkje for strandsonen og friluftsliv, er lagt til denne avdelingen og i varetas gjennom å være høringsorgan bl.a. for kommunenes og fylkeskommunene.