Bålregler

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Når det er sagt, det er enkelte unntak. For du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Et bål i strandkanten som dette kan være lov, men du må da kunne vurdere om det er risiko for at gnister skal kunne spre seg til vegetasjon elle bygninger i bakkant.
Et bål i strandkanten som dette kan være lov, men du må da kunne vurdere om det er risiko for at gnister skal kunne spre seg til vegetasjon elle bygninger i bakkant.
Engangsgriller og lave kullgriller blir like varme under som der du griller.
Engangsgriller og lave kullgriller blir like varme under som der du griller. Vurder underlaget før du tenner.
Bål, men også griller skader svaberget. Varmen fører til at den fine polerte overflaten forsvinner.

 

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det ikke kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater. Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Brannvesenet sier:

«Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være. Dersom du opptrer uaktsomt kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel».

 

Svaberg

Du skal aldri fyre bål eller tenne på en engangsgrill eller annen lav grill på svaberg. Varmen får den polerte overflaten (laget under istiden av is og smeltevann) til å sprekke opp.

Monika Olsen, nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler nasjonalpark forklarer: 

Relaterte saker

Marin forsøpling oversikt

OF jobber mot marin forsøpling på mange områder

OF jobber aktivt mot marin forsøpling
OF jobber aktivt mot marin forsøpling

Gjøre en innsats på engenhånd

I am text block. Click edit button 

Ryddestasjoner er utstyrt med sekker. Ta en og bidra.

  • Ryddeveileder
  • Sikkerhet/ farlig avfall
  • Hva finner vi mest av?

Innsats uten deltakelse av frivillige

Endring gjennom selvsyn

Overvåkning av marin forsøpling

Hva havner i Akerselva?

I am text block. Click edit button 

Tapte fiskeredskaper slutter ikke å fiske

Målet er å rydde 40 prosent av landets ytre kyst

I am text block. Click edit button 

Tidligere prosjekter ink. tilgjengelige rapporter

Marin forsøpling

OF jobber mot marin forsøpling på mange områder

OF jobber aktivt mot marin forsøpling
OF jobber aktivt mot marin forsøpling

Gjøre en innsats på engenhånd

I am text block. Click edit button 

Ryddestasjoner er utstyrt med sekker. Ta en og bidra.

  • Ryddeveileder
  • Sikkerhet/farlig avfall
  • Hva finner vi mest av?

Innsats uten deltakelse av frivillige

Endring gjennom selvsyn

Overvåkning av marin forsøpling

Hva havner i Akerselva?

I am text block. Click edit button 

Tapte fiskeredskaper slutter ikke å fiske

Målet er å rydde 40 prosent av landets ytre kyst

I am text block. Click edit button 

Tidligere prosjekter ink. tilgjengelige rapporter

Om våren trenger fuglene ro

I perioden 15. april til 15. juli er det forbudt å gå land, eller passere nærmere enn 50 meter fra land i en rekke verneområder langs fjorden. I kartet under kan du se områder du nå må holde deg unna for å gi fuglene fred i hekketiden.

 

Husk at forbudet også kan gjelde droneflyging, men uansett bør du vise spesielt hensyn om du skal fly drone på våren og forsommeren. Les artikkel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Kart over områder med ferdselsrestriksjoner i perioden 15. april – 15. juli.

MERK: Nasjonalparkene er markert med grønt, men i det aller meste av disse områdene kan man oppholde seg hele året.

Oslofjordprisen til engasjert 15 åring

Holger Kristiansen, vinner av Oslofjordprisen 2021
Holger Kristiansen, vinner av Oslofjordprisen 2021

Alle som bruker fjorden, har sett omfanget av marin forsøpling ved selvsyn. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15 åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.

 

Fjord og båt har vært en sentral del av livet til Holger. Et brennende engasjement for miljøet startet da han så andre ungdom kaste søppel ut fra båtene sine. Han kjørte  bakerst og plukket opp med en håv alt de kastet i sjøen. Høsten 2020 tok han valgfaget «innsats for andre» og begynte å samle søppel i Drøbak båthavn med håv. Flere ganger i uken han han vært i ute for å plukke søppel fra havnebassenget og andre steder rundt om i fjorden. I fremtiden ønsker Holger å jobbe med teknologi som kan bidra til mindre plast i havet. OFs styre ønsket i år å sette frivillig innsats for og med barn og unge i fokus.

 

Holgers innsats passer perfekt inn og er en verdig vinner av Oslofjordprisen 2021. Han får tildelt et diplom med et kunstnerisk motiv laget av OF-medarbeider og kunstner Inger-Marie Juel Gulliksen, og 10.000 kroner. Vi heier på engasjert ungdom og håper Holger kan inspirere mange.

Oslofjordprisen

-Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

 

Video: Vinner av prisen, Holger Kristiansen får tildelt prisen av styreleder i OF Øivind Sjuls

Les mer om Tidligere vinnere av oslofjordprisen:

Tidligere vinnere:

2019: Vigdis Myhre   for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.
 Oslofjordprisen til Vigdis Myhre
2018Marinreparatørene for arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Oslofjordprisen til Marinreparatørene
2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
2016Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.

Siden er flyttet. Kommer det ingen turtips, klikk her

Årsrapport 2020

Årsrapport for 2020 gir en oversikt over den mangfoldige innsatsen OF gjør. Ta en titt og bli litt bedre kjent med OF!

Bla og last ned årsrapporten for 2020 

Styreleder Øivind Sjuls oppsummering av korona-året

Styreleder Øivind Sjuls

«Korona-året» 2020 ble et år i friluftslivets tegn! Da man ikke lenger kunne sette seg på ferger eller fly, ble nærturområdene førstevalget. Mange steder ble det trangt om plassen og vi fikk en påminnelse om hvor viktig OFs arbeid er for å sikre arealer og tilrettelegging for friluftsliv langs Oslofjorden.

Rekordmange booket kystledovernatting da vi åpnet for booking i februar. Da landet stengte ned i mars var vi spente på hvordan dette ville slå ut for OF og alle organisasjonene vi samarbeider med. Korona-regler ble utarbeidet og såpe og sprit kjøpt inn i stort kvanta. Etter god dialog med kommuneoverlegene kunne de fleste hyttene åpne til skoleferien. Når status ble gjort opp, ble 2020 et rekordår til tross for en noe kortere sesong. Mer om kystled

Oslofjordprisen ble tildelt Stiftelsen Gamle Guldholmen for deres innsats for å tilgjengeliggjøre den gamle fyrstasjonen utenfor Moss. Gjennom et godt samarbeid med OF har dette blitt en av de mest populære kystleddestinasjonene. Mer om Oslofjordprisen og Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr

Året ga oss også noen påminninger om fjordens sårbarhet. Da lasteskipet Trans Carrier mistet over 13 tonn plastpelleter i Nordsjøen, gikk det langt tid før myndighetene forstod alvoret. OF trykket på for at dette skulle bli ansett som akutt forurensing, og at sentrale myndigheter måtte ta grep. Vi ble til slutt hørt, og fikk etter hvert også en sentral rolle i organiseringen av oppryddingen. Jeg vil sende en takk for innsatsen til alle som bidro. 8000 timer er loggført i arbeidet med å plukke pelleter. Rederiet fortjener også honnør for innsatsen for å rydde opp etter seg.  Les mer om utslippet

Pelletene var ikke den eneste plasten som havnet i fjorden, og marin plastforsøpling har dessverre blitt en stor del av vårt virkeområde. I 2020 har vi gjennom en avtale med Forsvarsbygg fått tilgang til flere av forsvarets områder, hvor det ikke har vært drevet organisert strandrydding tidligere. I samarbeid med Skjærgårdstjenesten har det blitt samlet inn mange tonn plast i disse områdene.

I august ble friluftshuset på Storesand åpnet. Et fantastisk bygg, en nasjonalpark verdig. Stedet skal bidra til å spre kunnskap om og være en portal inn til nasjonalparken og også sørge for at en lang friluftslivtradisjon videreføres.
Friluftshuset på Storesand

 

I skrivende stund er det fortsatt usikkert hvordan 2021 vil bli. OFs arbeid bidrar til at Oslofjorden fortsatt skal være tilgjengelig for alle som trenger et pustehull i hverdagen. Vårt gamle slagord fra 30-tallet gjelder fortsatt: «Op til kamp for Oslofjorden!»
Les om oppstarten på 30-tallet

Fra årsrappporten

Visste du at:

På tross av sterkt søkelys på tilgjengeligheten i Oslofjorden viser tall fra Statistisk sentralbyrå at trenden fortsatt er negativ, både med tanke på potensielt tilgjengelig areal og at det fortsatt gis dispensasjoner.  Sum nedgang i areal: -197 dekar og det ble oppført 348 nye bygninger i strandsonen. Mer i kapittelet om bygging og arealbruk på side 8.

To nye kystledhytter ble åpnet? Kystled kan du lese om på side 10.

OF tilrettelegger for friluftsliv? I 2020 fikk vi også 2,8 millioner ekstra til dette pga korona. Les mer om tilrettelegging på side 14.

OF er sekretariat for og del av Skærgårdstjenesten. OFs bidrag i 2020 var kr 954 000. Mer om Skjærgårdstjenesten på side 18.

OF er sentral i organiseringen av strandrydding og involvert i en rekke prosjekter mot marin forsøpling.  Mer om innsatsen på side 20.

Aktivitet for skoler og barnehager har OF drevet med i over 20 år. Les om natur og friluftsveileding og vår satsing på variert uteundervisning på side 24.

I april fikk vi gladmelding fra Sparebankstiftelsen DNB om at Kulturlandskapsskolen mottar 2,7 millioner kroner for å styrke kunnskapen om hvordan de viktige kulturlandskapene rundt om i fjorden kan tas vare på.  Mer på side 27.

I august åpnet vi friluftshuset på Storesand, Hvaler. Dette var det største enkeltstående prosjekt i OFs historie. Mer om friluftshuset på side 29.

Om du lurer på hvordan økonomien i OF er, finner du regnskap og balanse på side 32.

I 2020 brukte OF over 45,5 millioner kroner på friluftsliv. Kontingentene fra kommunene og fylkeskommunene utgjorde 9,3 millioner, eller 22 % av inntektene. Det betyr at for hver krone OF mottar i kontingentinntekter, skaffes mer enn fire nye fra andre steder.
I 2020 brukte OF over 45,5 millioner kroner på friluftsliv. Kontingentene fra kommunene og fylkeskommunene utgjorde 9,3 millioner, eller 22 % av inntektene. Det betyr at for hver krone OF mottar i kontingentinntekter, skaffes mer enn fire nye fra andre steder.

Vi oppfordrer til strandrydding i små grupper, familie og kohorter

Strandrydding gir deg frisk luft og naturopplevelser, og er en fin avkobling fra hverdagen. Med dagens smittesituasjon er alle de større ryddeaksjonene satt på vent, men vi håper likevel at enkeltpersoner, familier og kohorter tar turen ut for å rydde en strand i nærmiljøet.

 

Nedenfor finner du en oversikt over det du og din kohort kan gjøre. Vi har laget en kort huskeliste og lenker til veiledere for de som ønsker å fordype seg i temaet strandrydding.

 

Strandrydding kan bli en morsom aktivitet med mening:

Hva slags søppel fant jeg? Hvem samlet mest? Hva var det rareste? Hva kom fra hvor? Hvem fant det eldste søppelet? Hvem fant søppelet som hadde forflyttet seg lengst?

For en vellykket kohort-aksjon er det lurt med god planlegging.

Det er mange digitale hjelpemidler tilgjengelig for strandryddere.

Bruk ryddestasjonene

OF, Skjærgårdtjenesten og kommuner har satt ut ryddestasjoner. Ta en sekk, rydd, sett sekken ved en ryddestasjon eller et sted der man kommer til med bil, og send melding som beskrevet på boksen. Mange steder er dette enkel og effektiv strandrydding.

En oversikt over ryddestasjonene, med kart, finnes her:

En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden. Trolig vil plastpelletene være en del av forsøplingsbildet i Oslofjorden i generasjoner.

13,2 tonn pelleter over bord

I februar kom lasteskipet Trans Carrier ut for dårlig vær i Nordsjøen og mistet deler av lasten. For OF kom dette til å prege resten av året.

Status pr. 31 desember:

• Over 165 posisjoner ryddet
• Over 4 tonn pellet
• 8 tonn marint avfall
• 10 000 arbeidstimer
• Fakturert for ca 6. mill.

Rydding med løvsuger i Kinnhalvøya naturreservat i Larvik.

Rydding med løvsuger i Kinnhalvøya naturreservat i Larvik.

Tidsrekke: Hendelsen preget i stor grad året.

Tidsrekke: Hendelsen preget i stor grad året.

Analyse og anmeldelse

Tidlig i april leverer OF pelletprøver fra tre ulike steder i Oslofjorden til analyse hos Norner. Resultatene viser at det er samme type materiale i de tre prøvene. Pelletene er laget av polypropen, en type plast som bl.a. brukes til å fremstille avløpsrør. Med bakgrunn i at plastpelletene utgjør en trussel for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden, beslutter OF og Naturvernforbundet å anmelde forholdet i begynnelse av mai.

Gjennombruddet

3. mai sender rederiet Sea-cargo ut en pressemelding. Pelletpåslaget i Oslofjorden kan trolig knyttes til et av deres skip. Lasteskipet M/V Trans Carrier kom ut for en ulykke natt til 23. februar der en container ble skadet og pelleter lekket i sjøen. Hendelsen har nå også blitt tema i møter mellom Klima- og miljødepartementet og Samferdsels-departementet. Dette leder opp til at det den 7. mai 2020 blir erklært statlig aksjon, som skal ledes av Kystverket. Dette skjer etter at Samferdselsdepartementet kom med en presisering til Kystverket om at hendelsen omfattes av definisjonen av akutt forurensning i henhold til forurensingsloven § 38.

Konkurranse med pengepremier ble avholdt

Søkelyset på opprydding

Samme dag som pressemeldingen går ut hos Sea-Cargo tar OF kontakt med rederiet for å tilby bistand og sikre en effektiv opprydding. Etter kort tid blir rederiet, Kystverket og OF enige om en plan for oppryddingen, der OF koordinerer selve oppryddingsarbeidet. OF engasjerer flere ryddeaktører som står for den praktiske oppryddingen. Miljøstiftelsen Elv og hav, Frelsesarmeen jobben (Oslo og Tønsberg) Marinreparatørene og Guerrilla Plastic Movement deltar i et oppryddingsarbeid som fortsetter gjennom hele 2020.

 

Innmeldte påslag i kartet

Publikum meldte inn funn. Etter hvert viste det seg at store deler av Oslofjorden var berørt.

Mer om utslippet

Dato for uttalelsen:  24.02.2021

I forbindelse med fortetting i Bestumkilen må mer areal settes av til rekreasjon og friluftsliv.

To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.
To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.

Områderegulering for Skøyen. Kommentarer til endringsforslag

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til endringsforslag til områderegulering for Skøyen.
OF har tidligere kommet med kommentarer til planarbeidet på Skøyen og har i brev av 10.02.2021, i forbindelse med forslag til planprogrammet for kommuneplanens arealdel, også kommentert planarbeid for Skøyen.

 

Bevare et større areal på land

Vi benytter anledningen til å gjenta noe av det vi nylig kommenterte i forbindelse med planprogrammet: Vi har tidligere påpekt viktigheten av å bevare et større areal på land i den innerste delen av Bestumkilen til rekreasjonsformål. Det har vært og vil i årene fremover være en stor boligutbygging sentralt ved Skøyen. OF påpeker derfor viktigheten av å tilrettelegge med nye rekreasjonsområder i nærområdet, områder for økt fysisk aktivitet. Det har vært planlagt en storstilt og urban utbygging i den indre delen av Bestumkilen der vi mener det i alt for liten grad er tatt hensyn til dette. Som kjent har det kommet spennende og omfangsrike mulighetsstudier til hvordan en kan bevare og tilrettelegge for dette i forum som «Bevar båtlivet» og Skøyen miljøforums «folkepark».

 

Særdeles attraktive områder

Vårt inntrykk, med nye skisser som er vedlagt høringsforslaget, er at det legges opp til en altfor høy utnyttelse, utbygging og bymessig utvikling av de særdeles attraktive arealene innerst i Bestumkilen. Tilgjengelig grøntareal for rekreasjon og opphold blir for lite for bl.a. den lokale befolkningen som vil vokse betydelig i årene fremover. Vi anbefaler derfor at en utreder alternativer for den innerste delen av Bestumkilen som innehar flere elementer fra forslagene til de to overnevnte forumene. Vi mener disse forslagene på en langt bedre måte oppfyller det som i planutkastet er en av hensiktene med planen at «en skal styrke den blågrønne strukturen langs elvene og fjorden, og etablere nye parkområder.»

 

Se til «Aktiv vannflate»

Vi benytter ellers anledning til å vise til at kommunen for et par år side gjennomført et interessant mulighetsstudium: «Aktiv vannflate». Hensikten med studien var at aktiv vannflate skal bidra til en koordinert videreutvikling a trygge sjøområder til rekreasjon, aktivitet og friluftsliv, samt økt marinbiologisk mangfold i sjøområdet langs Havnepromenaden. OF støttet opp om en rekke av forslagene i studien, bl.a. flere flytende sjøbad, badstuer, kajakkutleie og spennende forslag til hvordan en kan restaurere og bedre forholdene for marint liv. Vi anser at flere av forslagene som er tatt opp i studien også bør legges til grunn for det videre planarbeidet som berører de sjønære arealene ved Bestumkilen.

 

 Sendt til

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Kopi:

OF`s rådsmedlemmer i Oslo

FNF Oslo

OF har uttalt seg flere ganger om saken