Bålforbud innført på nytt

Ved alle kystledhyttene innføres på nytt forbud mot bruk av åpen ild, inkludert grill og engangsgrill, inntil det kommer nedbør av betydning.

 


I de fleste kommunene langs Oslofjorden er det nå totalforbud mot åpen ild . Derfor er det igjen også totalforbud mot bruk av åpen ild på kystledhyttene i Oslofjorden  – og vi oppfordrer alle til å finne andre løsninger for matlaging på kystledhyttene.

 

Følgende gjelder der det er forbud:

 

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff i, eller i nærheten av skog eller ved kystledhyttene. Dette gjelder selv om det er godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser.

 

Vi minner også om forebyggendeforskrift som sier: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

 

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. Når forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette.