Bålforbud

Ved alle kystledhyttene innføres umiddelbart forbud mot bruk av åpen ild, inkludert grill og engangsgrill, inntil det kommer nedbør av betydning.

 

Nå er det så tørt at det mange steder er innført totalforbud mot bruk av åpen ild. Ved alle kystledhyttene er det derfor ikke tillatt å bruke griller – inklusive engangsgrill – bålplasser eller annen form for åpen ild, inntil det kommer nedbør av betydning. Skal du på tur de neste dagene må du altså planlegge for annet enn grillmat. Vi håper alle våre gjester respekterer dette og også viser forsiktighet andre steder.

 

Meldinger fra Oslo og Hvaler kommuner (MERK: Flere andre kommuner har liknende forbud)