Bålregler

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Når det er sagt, det er enkelte unntak. For du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Et bål i strandkanten som dette kan være lov, men du må da kunne vurdere om det er risiko for at gnister skal kunne spre seg til vegetasjon elle bygninger i bakkant.
Et bål i strandkanten som dette kan være lov, men du må da kunne vurdere om det er risiko for at gnister skal kunne spre seg til vegetasjon elle bygninger i bakkant.
Engangsgriller og lave kullgriller blir like varme under som der du griller.
Engangsgriller og lave kullgriller blir like varme under som der du griller. Vurder underlaget før du tenner.
Bål, men også griller skader svaberget. Varmen fører til at den fine polerte overflaten forsvinner.

 

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det ikke kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater. Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Brannvesenet sier:

«Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være. Dersom du opptrer uaktsomt kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel».

 

Svaberg

Du skal aldri fyre bål eller tenne på en engangsgrill eller annen lav grill på svaberg. Varmen får den polerte overflaten (laget under istiden av is og smeltevann) til å sprekke opp.

Monika Olsen, nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler nasjonalpark forklarer: 

Relaterte saker