Dato for bookingåpning 2022 er 15. februar kl. 10 som Oslofjordvenn. Alle andre kan booke fra 17. februar kl. 10.

 

 

Kan man bli Oslofjordvenn og få tilgang den 15. februar?

Vil du ha tilgang til tidlig hyttebooking, må du ha betalt for Oslofjordvenn innen 31. januar.  Alle med ubetalt status etter denne fristen blir automatisk nektet tilgang.

Oslofjordvenn

Fra nyttår opphørte ordningen med støttemedlemskap, og vi etablerer det vi har kalt Oslofjordvenn. Oslofjorden har store problemer, og vi ønsker at personlige bidrag i størst mulig grad knyttes direkte til vårt arbeid med å redde, bevare og forbedre fjorden. Som Oslofjordvenn bidrar du til å styrke OFs innsats for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og tilrettelegge for friluftsliv.

Er det noen som kan booke hytter før disse datoene?

Ja, skoleklasser eller andre organisasjoner som benytter hyttene til friluftsarrangementer tilrettelagt for barn og unge har mulighet til å forhåndsbooke før ordinær bookingåpning. Mer om retningslinjene for forhåndsbooking kan du lese om her.

Er det mulig å bo på kystledhytte i vinter?

Ja, det er fortsatt mulig å booke seg inn på Bestemorstua.