Rapport for enheten 2017

Breiangen

Om lag 11 tonn (tilsvarende rundt 730 sekker) er samlet inn fra renovasjonen i driftsenheten. Til erstatning for sekkestativ er det er tatt i bruk trillecontainere, og det er bygd nye tilpassede brygger til disse. 30 trillecontainere fra 360 til 1000 liter leies fra Norsk gjenvinning. Ny båt med bauglem og ombygging av de fleste av bryggene gjør at tømmingen fungerer kjempebra. Bruken av plastsekker er redusert fra ca. 1500 til 100 strandsøppel.
Det har vært mye transport knyttet til strandryddeaksjoner. Det er hentet ca. 3 tonn (tilsvarende ca. 300 sekker) søppel fra strandrydding. I tillegg til Skjærgårdstjenesten egen strandrydding har frivillige deltatt i dette arbeidet bl.a. i forbindelse med strandryddedagen og en stor strandrydding i Sandebukta i samarbeid med Sande kommune. «Breiangen» bisto på strandryddedagen 6. mai med å hente Statsministeren på brygga i Sandvika. Hun var med på strandrydding på Nordre Langåra i Asker. På ryddestasjonene kan besøkende ta med seg søppelsekk og rydde strendene/øyene, og 15 sekker er hentet.

 

Brygga på Mølen er ombygget så den er blitt en hel brygge (tidligere var det 2 brygger). Det har vært en del vedlikehold på bryggene på Kommersøya og Gåserumpa. Sande kommune har søkt om å få legge ut en ny (brukt) brygge med landganger i Grisebukta på Kommersøya.

 

40 geiter har beitet på Kommersøya. Dette har fungert bra og ingen klager er mottatt. Geitene var inngjerdet fram til slutten av juli, men måtte da slippes fri på grunn av lite gress.

 

Driftsenheten fikk ny båt 06.12.2016 og er veldig fornøyd med denne og kapasiteten den har. Mars/april gikk med til øvelseskjøring og bruk av båten. Skjærgårdstjenesten har fått mange flere oppdrag pga. kapasiteten på båten. Båten har ca. 500 timer i 2017.

Kontakt

Morten Grande – Driftsleder
Morten.grande@holmestrand.kommune.no
tlf. 995 00 810

Britt Svendsen – Virksomhetsleder Eiendom og samferdsel

Erik Håkonsen – havnebetjent
erik.hakonsen@holmestrand.kommune.no
tlf. 950 74 119

Nettside

Holmestrand kommune, Idrett og friluftsliv  

Anløpspunkter

Gåserumpa

Kommersøya

Langøya

Ruseberget

Mølen

Ranvikholemen

Varnestangen

Østenskjær

Bastøya

Hjemmehavn

Holmestrand

Kommuner

Asker, Lier, Drammen, Holmestrand og Horten

Båtene

"Breiangen"

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.