Bygging og arealbruk i Oslofjorden

Nedbygging og privatisering av strandsonen er en av de viktigste sakene for Oslofjordens Friluftsråd. Det har vært et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen siden 1965. Det har likevel foregått en utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter for allmenn rekreasjon. Mer offentlig oppkjøp, innstramming av regelverket og juridisk bistand til kommunene, er blant tiltakene OF har spilt inn.

Fra år 2000 er potensielt tilgjengelig strandsone redusert med 4 109 dekar. En reduksjon på 7,2 %.

Tabellene er publisert i Årsrapport for 2019

Bygninger i 100-metersbeltet langs Oslofjorden

Bygninger i strandsonen , kommuner langs Oslofjorden

Det bygges fortsatt langs Oslofjorden. Fra 2000 til 2016 kom det til 6 335‬ nye bygninger. Fra 2016 til 2019 ble det oppført 959 nye bygninger.
Kilde: 06505, Bygninger i strandsona, etter bygningstype (K) 2000 – 2019 www.ssb.no/statbank/table/06505/

7294 nye bygninger

har blitt bygget i strandsonen i Oslofjorden fra 2000 – 2019.

Disse fordeler seg slik:

• Fritidsboliger 1231
• Boliger 2021
• Garasjer og uthus 3087
• Koie, seterhus o.l. 7
• Fiskeri- og landbrukbygning 33
• Industri og lagerbygg 349
• Andre bygninger 566

Bare fra 2018 til 2019 har det blitt oppført 262 nye bygninger.

2000 2016 2017 2018 2019
Antall registrerte bygninger, alle typer
Halden 1 111 1 261 1 270 1 275 1 280
Moss 689 826 829 834 845
Sarpsborg 2 755 3 037 3 045 3 053 3 067
Fredrikstad 5 130 5 690 5 715 5 744 5 764
Hvaler 3 416 3 810 3 832 3 839 3 845
Råde 544 600 600 605 608
Rygge 1 023 1 191 1 203 1 215 1 218
Vestby 1 146 1 288 1 311 1 317 1 320
Ås 332 361 361 363 364
Frogn 2 156 2 268 2 280 2 291 2 297
Nesodden 1 733 1 856 1 860 1 866 1 871
Oppegård 257 273 273 273 273
Bærum 1 644 2 035 2 053 2 068 2 080
Asker 2 143 2 575 2 602 2 625 2 647
Oslo 2 358 2 650 2 676 2 704 2 711
Drammen 901 1 024 1 029 1 037 1 039
Lier 183 226 227 242 250
Røyken 1 413 1 534 1 538 1 543 1 550
Hurum 2 239 2 540 2 551 2 581 2 588
Horten 859 1 023 1 031 1 034 1 054
Tønsberg 1 414 1 738 1 751 1 770 1 781
Sandefjord 3 188 3 703 3 747 3 765 3 792
Svelvik 1 084 1 258 1 264 1 272 1 278
Larvik 3 621 4 081 4 118 4 146 4 177
Sande 1 052 1 185 1 187 1 191 1 197
Holmestrand 295 317 322 327 328
Re 114 134 134 134 134
Nøtterøy 2018: Færder
Tjøme 2018: Færder
Færder 4 728 5 379 5 414 5 446 5 464
Sum 47 528 53 863 54 223 54 560 54 822

Kilde: Bygninger i strandsona, etter bygningstype (K) 2000 – 2019 : www.ssb.no/statbank/table/06505/

Dispensasjoner fra byggeforbudet rundt Oslofjorden 2015 -2018

  • Innvilget
  • Avslått

Fra 2015 til 2018 ble det søkt om 464 dispensasjoner fra byggeforbudet rundt Oslofjorden. 368 (87%) fikk tillatelse.

2015 2016 2017 2018
Søknader / innvilget
Halden 2 / 2 2 / 2 0 / 0 4 / 4
Moss 6 / 6 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Sarpsborg 17 / 15 4 / 4 2 / 2 2 / 2
Fredrikstad 12 / 10 23 / – 8 / 8 14 / 14
Hvaler 2 / 2 –  / – 2 / 2 6 /6
Råde 0 / 0 – / – 4 / 4  –  / –
Rygge 2 / 2 0 / 0  0 / 0  0 / 0
Vestby 10 / 4 6 /4 0 / 0 4 / 4
Ås 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Frogn 1 / 1 6 / 5  4 / 4 – / –
Nesodden 1 / 1 8 / 7 0 / 0 7 / 7
Oppegård 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Bærum 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Asker -/ 0 – / – 13 / – – / –
Oslo 4 / 2 8 / 4 1 / 1 0 / 0
Drammen 5 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lier 0 / 0 0 / 0 5 / 5 0 / 0
Røyken 15 / 11 16 / 12 19 /  17 7 / 6
Hurum 8 / 8 2 / 2 0 / 0 1 / 1
Horten 0 / – 0 / – 0 / – – / –
Tønsberg 1 / 1  1 / 0 3 / 3 0 / 0
Sandefjord 0 / 0 0 / – 4 / 4 10 /10
Svelvik 5 / 5 7 / 4 0 / – 0 / –
Larvik 0 / 0 7 / 4 0 / 0 11 / 8
Sande 4 / 0 17 / 17 – / – 25 / 25
Holmestrand 1 / 1 – / – -/ – – / –
Re 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Nøtterøy 11 / 7 8 / 8 10 / 10
Tjøme 11 / 4 3 / 3 40 / 40
Færder  – 18/16
Sum 120 / 73 120 / 78 115 / 100 109 / 103

1) Erstatningsbygg kan i noen tilfeller bidra til å bedre tilgjengeligheten, f.eks om ei sjøbu rives for å slippe fram kyststien og man i stedet kan øke størrelsen på en fritidsbolig.

MERK: Mange ønsker om å bygge i strandsonen stoppes allerede i første kontakt
med kommunen uten av søknad blir sendt.

Kilde: Resultat av byggesøknadsbehandling i områder med ulike restriksjoner, etter vedtakstype og resultater (K) 2015 – 2018
www.ssb.no/statbank/table/12685

Potensielt tilgjengelig areal langs Oslofjorden

Fra år 2000 er potensielt tilgjengelig strandsone redusert med 4 109 dekar. En reduksjon på 7,2 %.

  2000 2010 2018 2019
Halden 3 348 3 269 3 225 3 224
Moss 2 454 2 354 2 308 2 301
Sarpsborg 1 758 1 712 1 654 1 648
Fredrikstad 7 826 7 587 7 473 7 465
Hvaler 7 301 7 112 7 024 7 019
Råde 996 963 949 948
Rygge 857 800 763 762
Vestby 573 478 451 451
Ås 239 197 188 188
Frogn 941 883 869 868
Nesodden 904 820 809 804
Oppegård 438 394 393 393
Bærum 1 203 1 093 979 965
Asker 846 778 708 706
Oslo 1571 1 475 1 272 1 267
Drammen 436 401 391 386
Lier 616 568 534 520
Røyken 775 753 738 738
Hurum 2 434 2 370 2 339 2 326
Horten 2 458 2 385 2 338 2 332
Tønsberg 2 129 1 999 1 911 1 901
Sandefjord 4 392 4 205 4 061 4 043
Svelvik 793 773 763 761
Larvik 6 080 5 921 5 794 5 783
Sande 528 500 464 457
Holmestrand 400 394 379 370
Re 385 378 368 368
Nøtterøy 2018: Færder
Tjøme 2018: Færder
Færder 4 414 4 173 4 005 3 992
Sum 57 095 54 735 53 150 52 986

Potensielt tilgjengelige strandsonearealer:

De deler av strandsonen som ifølge grunnlagsdataene er potensielt tilgjengelige for opphold og aktiviteter som bading, piknik med mer. Øyer uten fastlands-forbindelse i form av bru eller bilferge er ikke medregnet. Statistikken viser til potensielt tilgjengelige arealer og ikke faktisk tilgjengelige arealer. Arealene beregnes ut fra terreng, veier, jernbane, dyrket mark, bygninger og kystlinje. Tallene inkluderer alle hellingsgrader.

Kilde. Strandsoneareal på fastlandet, etter helling og arealstatus (dekar) (K) 2000 – 2019  www.ssb.no/statbank/table/08917/

Klikk på bildet under for å lese.

Registrering og fjerning av ulovlige stengsler er et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om allemannsretten og sikre befolkningen muligheten til friluftsliv i strandsonen. Veilederen beskriver hovedfaser i det kommunale arbeidet med fjerning av ulovlige stengsler. Veilederen er i tillegg utarbeidet med sikte på å være et egnet oppslagsverk for alle som ønsker kunnskap om lov og rett i strandsonene.

Registrering og fjerning av ulovlige stengsler er et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om allemannsretten og sikre befolkningen muligheten til friluftsliv i strandsonen. Veilederen beskriver hovedfaser i det kommunale arbeidet med fjerning av ulovlige stengsler. Veilederen er i tillegg utarbeidet med sikte på å være et
egnet oppslagsverk for alle som ønsker kunnskap om lov og rett i strandsonene. Last ned PDF

Les også