Oslofjordens skipsdrevne minitsunamier har vasket ut badestrender og ødelagt brygger og fortøyde småbåter. Badende og padlere må se opp for å unngå å skade seg. Foreldre er bekymret for barn som plasker rundt på flyteleker. OF og friluftsfolket har i likhet med hyttefolk og marinaer vært bekymret i flere år. Oslofjorden er landets mest brukte friluftsområde, men er også et landets mest benyttede trafikkområde.

Kielferga er så stor at den kan generere små tsunamier.
Kielferga er så stor at den kan generere små tsunamier. Her passerer den forbi kystledhytta Søndre Langåra Tåkeklokke.

 

Nå er fenomenet grundig beskrevet i en NRK-artikkel der professor John Grue ved Universitetet i Oslo forklarer årsak og virkning, dvs sammenhengen mellom fart og bølgekraft. Hans forskning i Oslofjorden har blitt lagt merke til over hele verden. Det er liten tvil om at det er Color lines kielferger som forårsaker minitsunamiene. Artikkelen inneholder også intervjuer med folk som holder til mellom Drøbaksundet og Oslo havn, og som har følt problemene på kroppen. De intervjuede som bor ved fjorden, registrerer at Color line nå har senket farten, i det minste på de fleste seilasene inn til Oslo.

OF mener at Kystverket som ansvarlig myndighet, bør se på regelverket på nytt. Inntil videre er vi overlatt Color lines gode vilje. Color Line kan seile så fort de vil, bortsett fra i det trange Drøbaksundet og Oslos havnebasseng. I det det øvrige skipsløpet i indre Oslofjord er det over 150 meter fra land og fri fart. På den annen side må alle fartøy likevel avpasse farten «slik at det ikke ved bølgeslag (…) oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier (…) eller omgivelsene for øvrig», alt ifølge farvannsloven. OF mener at Kystverkets trafikksentral i Horten må undersøke nærmere om trafikken inn til Oslo havn volder skade og er til fare for friluftslivet. I følge NRKs artikkel har ikke Kystverket til hensikt å endre fartsbegrensningene. Nå ønsker OF å ta opp fenomenet og behov for endringer av regelverket på et av våre kontaktmøter med Kystverket.

 

Hele artikkelen til NRK kan du lese her