Å være ung i en lavinntektsfamilie kan være en utfordring. Friluftsliv kan bidra til å viske ut skiller. Bildet ble vist på seminaret om barnefattigdom som OF arrangerte i januar 2018 i samarbeid med Oslo og Omland friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund.
Å være ung i en lavinntektsfamilie kan være en utfordring. Friluftsliv kan bidra til å viske ut skiller. Bildet ble vist på seminaret om barnefattigdom som OF arrangerte i januar 2018 i samarbeid med Oslo og Omland friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund.

Det å legge til rette for alle er å bekjempe fattigdom

Den sterke økningen i tallet på familier som har bedt om gratis ferie hos Røde kors og andre sommeren 2018 er tankevekkende. Det meldes om rekordpågang av økonomisk vanskeligstilte familier.

I følge SSB er det over 46 000 barn som lever i familier med vedvarende utsatte økonomiske levekår.

Av Rune Svensson, direktør OF

Familielykke ved Jutestrand nord for Åsgårdstrand i Horten. En fisketur til sjøen er en aktivitet som ikke trenger å koste en familie en liten formue. Illustrasjonsfoto.
Familielykke ved Jutestrand nord for Åsgårdstrand i Horten. En fisketur til sjøen er en aktivitet som ikke trenger å koste en familie en liten formue. Illustrasjonsfoto.

 

Friluftsrådene; tilrettelegging og aktivisering
Å være aktiv utendørs gir de beste ferieopplevelsene. Sommeren 2018 har hver dag innbudt til bading og lek. Oslofjordens Friluftsråd har også stilt seg spørsmålet om hvordan vi kan bidra til å gi alle barn gode tilbud. På årsmøtet 6. april kom et eget punkt inn i arbeidsplanen om at «barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt andre utsatte grupper skal tilgodeses med tilbud». Punktet var en del av en økende selverkjennelse i friluftsrådet om nødvendigheten av ytterligere å tilrettelegge for lavterskelmuligheter på friområder og hytter, men også styrke tilbudet om organiserte aktiviteter som f.eks. friluftskoler.

 

1 av 6 barn i de største byene
I følge SSB er det over 46 000 barn som lever i familier med vedvarende utsatte økonomiske levekår. Andelen er stor i Oslofjordfylkene, i Oslo alene er andelen 17 %, og om lag det samme gjelder også for byer som Drammen og Sarpsborg. Mange bor hos enslige foreldre, en stor del er innvandrere og mange har foreldre i en utsatt situasjon der sykdom eller en posisjon utenfor arbeidsmarkedet forklarer livssituasjonen.

1Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode.

 

Nære opplevelser

Gode, sunne og miljøvennlige ferieopplevelser er mulig. Ferie som passer for barn er nemlig langt på vei synonymt med å være aktiv i naturen, og man trenger ikke reise langt. Strendene langs Oslofjorden har hundretusenvis av besøk, ikke minst når sommeren flommer over av sol. Øyene utenfor Oslo er f.eks. en ruterbillett unna, både øyene i Asker og Håøya utenfor Drøbak nås med rutebåt og nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler har uante muligheter for dagsturer, teltturer eller billig overnatting i kystleden. Men slike tilbud er overalt, det er ca 700 tilgjengelige friområder langs Oslofjorden. Bading, lek, en båttur, padling i kano, telting, en vandring i spennende natur f.eks. langs kyststien, gir livslange ferieminner for barn og voksne. Man må ta mulighetene i bruk, og her har friluftsrådet en oppgave å vise mulighetene.

 

Månen sett fra kystledhytta Tjønneberget. Kystleden kan gi kvalitetsopplevelser uten et stort feriebudsjett.
Månen sett fra kystledhytta Tjønneberget. Kystleden kan gi kvalitetsopplevelser uten et stort feriebudsjett.

Strandsonen

Tilgangen til strandsonen er viktig. Selv om det finnes mange friområder, vokser folketallet sterkt og bruken er intensiv. Vi kan ikke la kysten bli ytterligere nedbygd og privatisert. Det må finnes anlegg som alle kan bruke. Friarealer, badestrender og kyststiene er slike arealer som når alle, og som er gratis å bruke som en følge av allemannsretten. I tillegg har vi kystledhyttene ved Oslofjorden som man kan leie til en overkommelig pris. Hyttene ligger på friområder og man må dele utearealer med andre. I juli markerte Oslofjordens Friluftsråd at hytte nr 62 sto klar da Grevlestua ved Stavern var gjort ferdig og klar til utleie for allmennheten. I flere av hyttebøkene takker gjestene for dette lavterskeltilbud – og mange er også modige nok til å skrive at dette er ferien for dem.

Kystleden brukes langt fra bare av folk fra lavinntektsfamilier, men er likevel et tilbud som treffer både familier med god råd og familier med mindre feriebudsjett. Noen har guts nok til å skrive om det i hytteboka!
Kystleden brukes langt fra bare av folk fra lavinntektsfamilier, men er likevel et tilbud som treffer både familier med god råd og familier med mindre feriebudsjett. Noen har guts nok til å skrive om det i hytteboka!

 

Månen sett fra kystledhytta Tjønneberget. Kystleden kan gi kvalitetsopplevelser uten et stort feriebudsjett.

Knapphetsgode

Hvert år blir vi minnet på at kysten er et knapphetsgode. Langs Oslofjorden ble mange av hyttene og boligene bygget på strandtomter før 1965 da byggeforbudet ble innført. Senere er det gitt uttalelige dispensasjoner fra byggeforbudet. I tillegg har kommunene vedtatt en rekke utbyggingsplaner der strandsonevernet er satt til side. Alt dette innskrenker allemannsretten, men gir også som resultat at veien fram til gode, kortreiste ferieopplevelser i egen fjord blir redusert for dem som ikke har muligheter til å reise til egen hytte eller langt bort til utenlandske strender og andre opplevelser. En satsing på å tilrettelegge for flere friområder i den nære regionen er derfor også et ledd i å gjøre det mindre vanskelig å være fattig etter at ferien er over.

 

Organiserte tilbud
Det er en enestående innsats som utføres av Røde Kors og andre organisasjoner som tilbyr ferie til lavinntektsfamiliene, men sommerferien er lang og det er viktig å ha tilbud i egen families regi også. Men også OF ser nødvendigheten å ha skreddersydde og organiserte tilbud. Friluftskolene som vi har hatt flere av denne sommeren, gir et organisert tilbud der man får badet, padlet, lekt og lært om naturen under trygg og kyndig veiledning fra naturveilederne. Et mål er f.eks. at alle barn skal kunne føle seg sikre i vann. Kommunene har plukket ut deltakerne, blandet barn fra ulike familier og bakgrunn, og dermed deltar alle på like vilkår. Det ser ut for at etterspørselen etter denne typen tilbud bare vil øke i årene som kommer.

Klikk i et bilde for bildetekst.