Drift

Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.

OF jobber tett på Skjærgårdtjenesten og er sekretariat for tjenesten i Oslofjorden. Skjærgårdstjenesten drifter brorparten av friområdene rundt om i fjorden, inkludert mange av områdene OF har vært med på å erverve (sikre).  Likevel er det en god del  praktiske oppgaver OF selv løser, som vedlikehold av svaibøyer, oppsett og skjøtsel av kajakkstativ. Avdelingen bistår de andre avdelingene med transport og praktiske gjøremål.