Drift

Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.

OF jobber tett på Skjærgårdstjenesten og er sekretariat for tjenesten i Oslofjorden. Skjærgårdstjenesten drifter brorparten av friområdene rundt om i fjorden, inkludert mange av områdene OF har vært med på å erverve (sikre). Likevel er det en god del praktiske oppgaver OF selv løser, som vedlikehold av svaibøyer, oppsett og skjøtsel av kajakkstativ. Avdelingen bistår de andre avdelingene med:- Små og mellomstore vedlikeholdsoppdrag av kystledhytter
– Skjøtsel og vedlikehold av friområder
– Bistår Natur og miljøavdelingen i opprydding av marin forsøpling
– Utfører praktiske gjøremål generelt for OF

Aktuelle lenker