Rapport for enheten 2017

Færder

Renovasjon er den mest synlige oppgaven, og i 2017 viste statistikken 2385 sekker som utgjør ca. 35 tonn avfall fra fritidsbåtene. Dette er som er et lavt normalår, og en økning på 18 sekker fra 2016. Et stort antall øyer er ryddet for marint avfall. 960 sekker med strandsøppel er hentet, noe som utgjør ca. 10 tonn plast og annet avfall. Mengden øker og det skyldes primært finansieringen som muliggjør flere hender til ryddingen, og ikke direkte økning i ilanddrevet avfall. Søppelmengden varierer fra år til år og påvirkes av strøm, vind og is. Organisert strandrydding fortsetter etter mal fra siste årene.

 

Færderenheten tar initiativ til og koordinerer en strandryddedag i mai sammen med OF og foreningen Ytre Oslofjord. Skjærgårdstjenesten bidro med transport til og fra øyene og samlet inn avfallet som ble ryddet. I tillegg har enheten ryddet mange øyer med egne folk. I fjor kom det på plass et nettbasert meldingssystem for strandrydding. Familier, enkeltpersoner og vennegjenger som ryddet områder når de var ute i skjærgården gir beskjed via meldingsportalen om hvor avfallet var satt, slik at Skjærgårdstjenesten fikk samlet det inn.

 

Totalt har enheten 1267 motortimer på vannet i 2017 mot 1314 i 2016. Færder enhet har hatt to årsverk samt inntil 5 deltakere fra NAV på arbeidstrening. Totalt har 2,3 årsverk utgjort mannskapsstyrken.

 

Gjengroingen er et problem, det er registrert lite brekkasje på trær og busker, og det er nesten ikke etterlatt fritidssøppel og kun mindre slitasje. Transport av storfe og sau til beiting av øyer utgjør en stor del av skjøtselen og omfanget har blitt stort. Det er foretatt en kartlegging av beitepotensialet. Utvalgte Kulturlandskap bidrar med økt støtte til transport også i 2017. I samarbeide med SNO er det fjernet mye uønsket gran på Ildverket samt skjøtsel knyttet til rynkerose på Ramsholmen og Sandø.

 

Opprettelsen av hummerreservater er nå to år gammelt og det er stor forståelse i brukergrupper og få overtredelser. Enheten fortsetter med et oppdrag for Færder Nasjonalpark for å styrke oppsynet og informasjonsarbeidet knyttet til hummer og kysttorskprosjektet.

Kontakt enheten

skj-tjenesten@havnoy.no
33 39 21 00

Øystein Hovde – avdelingsleder
oystein.hovde@havnoy.no
tlf. 908 92 009

Ove Christoffersen – 
ove.christoffersen@havnoy.no

tlf. 991 63 454

Jan Øystein Jacobsen – 

Terje Nilsen – 

Nettside

Havnøy – skjærgårdstjenesten

Anløpspunkter

Torgersøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold

Ormøy

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Tørfest

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Langeskjæra

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Espelund

Tilsyn, renovasjon, rydding og skjøtsel

Masseløy

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Haneflu

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Geiteskjær

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Barneskjær

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Steinkloss

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Hvaløy

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Skjællerøy

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Skjællerøykalven

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Store og Lille Hui

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Hesteskjær

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Sauholmen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Ramsholmen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Søndre Årø

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Vestre Klauer

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Fulehuk

 • Tilsyn og rydding

Håholmen

 • Tilsyn og rydding

Håøya

 • Tilsyn og noe rydding og skjøtsel

Fjærskjær

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Selskjæra

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Tova

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Store Rauer

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Østre Klauer

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Hellesholmen og Kråkene

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Rønneskjæra

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Midtre Bukkholmen

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Kjølholmen (Veierland)

 • Tilsyn

Hvervodden

 • Tilsyn

Kongshavn

 • Tilsyn

Bålsløkka

 • Tilsyn

Kjøleholmen

 • Renovasjon av søppelstativ i den østre bukten på Kjøleholmen.
 • Vedlikehold av utedoene som er plassert i samme område


Gåsø SØ og N

 • Tilsyn, renovasjon, rydding og skjøtsel

Midtre Bolærne

 • Tilsyn, renovasjon, rydding og skjøtsel

Vestre Bolærne

 • Tilsyn, renovasjon, rydding og skjøtsel

Østre Bolærne

 • Tilsyn, renovasjon, rydding og skjøtsel

Skarvesete

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Kultane

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Langholmene

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Garnholmen

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Sviveskallen

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Jenseskjæra

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Froungen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

  Grindholmen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Mosteinene

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Galten

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

  Eneboer’n

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Bukkholmen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Granø

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Uleholmen (S)

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Ødekjæret

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Ildverket

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Hansholmene

 • Tilsyn og rydding

Leistein

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Langøya

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Knappen

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Hoftøya

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Kløvningen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Uleholmen (N)

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Reier’n

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Buskholmen

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

  Malurtodden

 • Tilsyn, rydding og skjøtsel

Vakersholmen

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Gåsøkalven

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Gåsø

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Ravnø

 • Tilsyn, renovasjon, rydding, skjøtsel og vedlikehold

Sjøfuglområder er tatt med. Oppsynet er ikke basisoppgave, men tjenesten har ansvaret for områdene da de også har en friluftsbruk utenom ilandstigingsforbudet.

Hjemmehavn

Kjøpmannskjær

Båtene

"Breiangen"

Kommuner

Færder, Tønsberg og Sandefjord (Tønsbergfjorden N)

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.