Om våren trenger fuglene ro

I perioden 15. april til 15. juli er det forbudt å gå land, eller passere nærmere enn 50 meter fra land i en rekke verneområder langs fjorden. I kartet under kan du se områder du nå må holde deg unna for å gi fuglene fred i hekketiden.

 

Husk at forbudet også kan gjelde droneflyging, men uansett bør du vise spesielt hensyn om du skal fly drone på våren og forsommeren. Les artikkel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Kart over områder med ferdselsrestriksjoner i perioden 15. april – 15. juli.

MERK: Nasjonalparkene er markert med grønt, men i det aller meste av disse områdene kan man oppholde seg hele året.