OF er positiv til harmonisering av reglene for fartsbegrensninger på sjøen, Asker kommune

Dato for uttalelsen 24. mars 2021

Med mange på fjorden, inkludert myke trafikanter som padlere, blir det viktig tilpasse farten etter fartsbegrensninger og trafikkbildet.
OF mener det er riktig å harmonisere regelverket for fart på sjøen.

 

Bakgrunn for ny forskrift er å harmonisere lokale forskrifter. Det er ønskelig å videreføre lokale fartsbegrensninger på 5 knop 150 meter fra land og holmer, slik det nå gjelder i alle de tidligere kommunene gamle Asker, Hurum og Røyken. I forslaget inngår bl.a. følgende:

 

5 knop 150 meter fra land

5 knop vil være høyeste tillatte fart innenfor en avstand av 150 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er synlige over vannflaten og innenfor en avstand av 150 meter fra varige konstruksjoner og anlegg, som for eksempel kaier, brygger og anlegg for akvakultur. Dette vil gjelde bl.a. for Slependrenna fra Bærums grense til og med Hestsund, Vestre Halsbukt og Breivika inkludert. – Østre Halsbukt innenfor det smaleste i åpningen. – Vendelsund, fra en linje trukket mellom Nordre Brygge, Brønnøya, og Østre Brygge, og Søndre Brygge, Nesøya. – Langårasundet (Middagsbukten) fra en linje trukket fra Brønnøyas sydøstligste nes til Langåras nordspiss, til en linje mellom Langåras sydvestre spiss og øya Spannlokket. – I Leangbukta innenfor en rett linje fra ytre punkt på Odden til ytre punkt på Konglungøya. – I Sætrepollen, inne i hele området. – I Sandspollen, inne i hele området.

 

OF positive til 5 knop i Leangbukta

Oslofjordens Friluftsråd (OF) finner at dette er fornuftig og nødvendig å slå sammen og dette vil harmonisere dagens forskrifter. Vi anser at spesielt forslaget om å innføre 5 knop i hele Leangbukta hvor det nå er 15 knop i sonen utenfor 150 meter fra land er viktig. Dette er fornuftig med tanke på alle de myke trafikantene, med bl.a. kajakkpadlere og folk på SUP-brett, som ferdes i et område med et økt antall småbåter etter utvidelsen av den lokale småbåthavnen.

 

Seilbåter

Erfaringsmessig ser vi ellers at fartsbegrensninger for seilbåter kan være problematisk ettersom de må redusere seilføring og evt miste fremdrift. Samtidig ser vi at seilbåter i mindre grad går tett opp mot land pga dybdeforhold. Det kan følgelig også være vanskelig å differensiere mellom seil- og motorbåter i forskrift.

 

Holdningskampanje?

For å øke kajakkpadlernes sikkerhet og synlighet på sjøen hadde vi ellers gjerne sett at kommunen tok initiativ til en holdningskampanje. Et innspill fra vår driftsavdeling, som er mye på jobb i farvannet, er forslag om bruk av lysende farger i bekledning og på åre og/eller evt. feste en vimpel på en 1,5 m lang stang, tilsvarende som på barnesykler og tilhengere, inngå. Dette øker synligheten blant kajakkpadlere på sjøen markant.

 

Sendt til:

  • Asker kommune

Kopi:

  • OFs rådsmedlemmer i Asker
  • FNF Akershus
  • Viken fylkeskommune