Oslofjordrådet ble konstituert 24. august.  I den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden som regjeringa la fram i mars blir det lagt vekt på å samordne, supplere og forsterke alt det positive som skjer for å ta vare på miljøet i og ved Oslofjorden. Det nye Oslofjordrådet får i hovedoppgave å sikre at den helhetlige tiltaksplanen blir gjennomført. Sammen med aktuelle departement og kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden, har OF fått en plass i rådet.

Oslofjordrådet består av aktuelle departement, kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden og Oslofjorden Friluftsråd.
Foto: Martin Lerberg Fossum KLD

 

Oslofjorden har problemer

Oslofjorden har mange utfordringer. Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn(V) sa følgende på åpningen: – Vi kan ikke se på at fjorden, som betyr så mye både for mennesker og dyr, er syk. Nå må vi handle for å gjøre Oslofjorden frisk. Derfor har Regjeringa lagt fram en plan med tiltak som skal hjelpe naturen, og som skal bidra til å øke torskebestanden, gi ærfuglene gode leveområde og legge til rette for friluftsliv for alle.

«Miljøet i fjorden er truet. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Ærfugl dør. Tareskogen og ålegressengene blir mindre. Miljøgifter gjør at vi ikke burde spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. Maritim forsøpling og mikroplast er et alvorlig miljøproblem», skriver regjeringen på sine nettsider.

Les også: Vi slipper ut altfor mye nitrogen (Miljødirektoratet, ekstern lenke)

 

Samordnet innsats nødvendig

Samordnet innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer er nødvendig for å nå målet om en rein og rik Oslofjord, skriver Klima- og miljødepartementet.

Tiltaksplanen inneholder 63 tiltak, her finner du alle tiltakene

Plan for å redde Oslofjorden ble lagt fram i mars 2021. Den inneholder en rekke tiltak.
Plan for å redde Oslofjorden ble lagt fram i mars 2021.