For å få støtte til tilrettelegging på statlig sikrede friluftslivsområder, stiller Staten krav om at det er utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Midlene fordeles av fylkeskommunen, men er fordelt av Miljødirektoratet.

Mærrapanna i Fredrikstad er et område OF har laget forvaltningsplan for

 

 

Behovsvurdering. Gjennom utarbeiding av forvaltningsplaner blir behovet for ulike typer tilrettelegging vurdert, og slike planer gir en samlet oversikt over behovet for tilrettelegging i friluftslivsområdene. I friområder som har intensiv bruk, trengs tilrettelegging for parkering, toaletter, skjøtsel, badebrygger, kiosk, rullestolramper osv, mens andre områder egner seg for lite eller ingen opparbeidelse. Forvaltningsplanene tar stilling hvor mye tilrettelegging som egner seg i det aktuelle friområdet, kostnader ved tilretteleggingen, driftsutfordringer, vedlikehold og ev behov for skjøtsel av grøntområder.

 

OFs rolle. OF har laget forvaltningsplaner for statlig sikrede områder i Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold. I samråd med kommunene revideres disse. Det er også laget forvaltningsplaner for flere  innlandskommuner.