Fra Slependen

Turene er beskrevet med start fra Rett ut kajakkstativene ved Slependen.

OBS! Vær oppmerksom på til dels stor båttrafikk i området!

Kalvøya rundt

Avstand: 6 km Tid: ca 1,5 time

En fin nærtur i spennende by- og naturomgivelser. Turen går nordover i Slependrenna forbi Jernholmene og Sandvikselvas utløp. Forbi svaner og stokkender padler du nordover under broa og langs friluftsøya Kalvøya. Vel rundt på andre siden av Kalvøya kjenner du støyen fra det urbane livet stilne hen.

Borøya rundt

Avstand: 8,5 km Tid: ca 2 timer

En litt lengre tur tettere på stillhet og natur. Saraholmen og Borøya er artsrike naturreservat der du lett kan gå i land på strendene. Friluftsområder i nord og sør på Borøya med muligheter for telting. Vær varsom når du krysser den trafikkerte båtleia mellom Kalvøya og Borøya.

Kjeholmen rundt

Avstand: 12 km Tid: ca 3 timer 
En idyllisk langtur til ei gammel seterøy med kjedrift. Muligheter for overnatting på kystledhytta eller i telt. Store deler av øya har fredet kalkfuruskog og eng. Opplev idyllen gjennom Salsund og den stille naturhavnen mot Ostøya.

Ostøya rundt

Avstand: 16 km Tid: ca 4,5 timer
Langtur ytterst ut på fjorden. Ostøya er den nest største øya i indre Oslofjord og har store naturverdier og flere ilandstigningsmuligheter i friluftsområdene. Ta værforbehold ved mye vind og sjø, men på stille dager er dette en forholdsvis enkel tur med utsyn helt til Nesoddlandet.

Vassholmen rundt

Avstand: 16 km Tid: ca 4,5 timer 

Spennende langtur mellom Bærumsbassengets mange øyer og sund helt ut til Vassholmene. På utsiden av Snarøysundet kan det fort være mye sjø og vind, men det gir også spenning til en erfaren padler. På Ytre Vassholmen kan du overnatte i kystledhytta eller gå i land for å ta en hvil. Pass på å holde deg utenfor sjøfuglreservatet sør på øya i tiden 15.april – 15. juli.

Nesøya rundt

Avstand: 8 km Tid: ca 2 timer

Rolig tur tett på Nesøyas aktive liv. Det er mange båter i dette området, men her kjører alle i rolig fart og du kan trygt nyte opplevelsene underveis som Kabelferga over til Brønnøya og det rike fuglelivet i naturreservatene. Se an forholdene på vei ut av Hestesund da det ved sterk sydøstlig vind kan bli krappe bølger utenfor Hvamodden friluftsområde.

Brønnøya rundt

Avstand: 9 km Tid: ca 2,5 timer 
Brønnøya rundt
Artig tur rundt Brønnøya der du kommer tett på hytte- og båtliv. Ved Middagsbuktas legendariske sus kan du telte eller bo på kystledhytta Butikken på Nordre Langåra. Det går kyststi rundt hele den skogkledde øya med mange bademuligheter. Unngå unødvendige forstyrrelser av våtmarksfugl i Viernbukta naturreservat øst på øya.

Bjerkøya rundt

Avstand: 14 km Tid: ca 3,5 timer 
Lengre tur sørover forbi Leangbukta og gjennom det lille sundet som skiller Konglungen fra Konglungøya. Bjerkøya er en søt liten hytteidyll, men mangler ilandstigningsmuligheter. Prøv heller Kråkholmen lengre inn dersom du trenger en hvil.


Padlevettregler

  1. Bruk padlevest
  2. Velg passende kajakk og utstyr
  3. Sjekk værmelding
  4. Vær bevisst egne ferdigheter
  5. Kle deg etter vanntemperaturen
  6. Si i fra hvor du padler
  7. Vær synlig på vannet
  8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
  9. Øv på redningsteknikker
  10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med