Storesand, badebilde, ca 1930
Storesand, badebilde, ca 1930

Friluftshus på Storesand!

...et sted der man kan bade, telte og nyte livet i en nasjonalpark ved kysten

Oslofjordens Friluftsråd er i ferd med å realisere et storstilt ansiktsløft på Storesand. Storesand friluftshus skal være et turmål for alle – året rundt! Målet med friluftshuset er å gi Storesand et bygg som samler service til friluftslivet og informasjonsformidling under ett.

Storesand har lang tradisjon for telting
Storesand har lang tradisjon for telting
Kyststien på Storesand brukes året rundt
Storesand med kyststi og teltplass
Storesand med kyststi og teltplass

Friluftshus

Prosjektet Storesand friluftshus er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.

Prosjektet skal bidra til at fasilitetene på Storesand står i samsvar med en av Østfolds mest brukte badestrender og en del av Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP). Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål til glede for alle – barn og unge, lag og foreninger, småbarnsforeldre og pensjonister, og huse aktivitet, naturinformasjon og service for friluftslivet – året rundt. Det vil også gjøre området mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

OF har alt lyktes med å gjennomføre første viktige milepæl i prosjektet – å føre fram vann- og avløpsledning til plassen. Våren 2015 rant det for første gang rent vann i kranene, noe som gjør rengjøring lettere og bedrer hygieneforholdene betraktelig.

Prosjektet er avhengig av et spleiselag mellom offentlige og private bidragsytere, og vil finansieres over flere år.

Illustrasjonsfoto: Bygningsmassen på storesand er fra 1980-tallet. Et nytt bygg skal være enkelt, men vil ha fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav.

Les mer om framdriften i prosjektet her: Friluftshuset på Storesand

Storesand er en del av Ytre Hvaler nasonalpark
Storesand er en del av Ytre Hvaler nasonalpark
Vann og avløp kom i mai 2015
Vann og avløp kom i mai 2015

Storesand, historien bak:

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Storesand er lett tilgjengelig, også med kollektivtransport fra Oslo, og kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, men ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet.

Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP), og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.

Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet alene ikke kan håndtere utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.

Prosjektet Storesand Friluftshus vil gi et ansiktsløft, og ambisjonen er å gi denne flotte plassen fasiliteter som står i stil til en av Østfolds flotteste strender og Norges første marine nasjonalpark.

Ta en titt på videoen om folkefinansiering for Storesand

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.