Fylkesmannen i Oslo og Viken har for 2019 bevilget nesten ¼ million kroner til opprusting av friluftslivsfasiliteter på Mølen og Ranvikholmen. Blant tiltakene er totalrehabilitering av utedo, informasjonsskilt, nye sittebenker og grillplass.

Nesten 1/4 million

Fylkesmannen i Oslo og Viken har for 2019 bevilget nesten ¼ million kroner til opprusting av friluftslivsfasiliteter på Mølen og Ranvikholmen. Blant tiltakene er totalrehabilitering av utedo, informasjonsskilt, nye sittebenker og grillplass. Gjennomføring av friluftslivstiltak var noe av bakgrunnen for en fellesbefaring som nylig ble gjennomført der grunneier Oslofjordens Friluftsråd deltok sammen med fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten. Alle tiltakene vil være gjennomført i løpet av høsten.

 

Tilrettelagte friluftsområder på øyene

Mølen og Ranvikholmen, Hurum kommunes ytterposter i sør, er populære utfartsøyer for båtbrukere fra både Drammens-, Hurums-, Hortens- og Mosseområdet. Oslofjordens Friluftsråd har vært opptatt av å tilrettelegge for beøkende. Rundt småbåthavna og moloen sørvest på Mølen og nordøst på Ranvikholmen er det blant annet tilrettelagt med utedoer, sittebenker og teltingsmuligheter. Midt inne på Ranvikholmen har Oslofjordens Friluftsråd en attraktiv kystledhytte med fire sengeplasser som alle interesserte kan leie og booke via hjemmesiden www.oslofjorgen.org Hytta er nylig oppgradert med et nytt gassanlegg med kobling til varmeovn, kjøleskap og komfyr. Det er Morten Grande i skjærgårdstjenesten som drifter friområdene på Mølen og Ranvikholmen og han er i høysesongen innom øyene et par ganger i uka blant annet for å tømme avfall. Han kunne fortelle at småbåtbrukerne oppfører seg pent på øyene.

 

Viktig å ta hensyn til hekkende sjøfugler

Nord på Mølen har en av Oslofjordens største makrellternekolonier tilhold sammen med en nyetablert hettemåkekoloni, begge arter oppført som truet på norsk rødliste. Langs den merkede stien rundt øya kommer en tett inn på flere sjøfuglkolonier. Dette var et tema på befaringen og alle parter var enige om viktigheten av å ta hensyn til sjøfuglene og unngå unødvendige forstyrrelser. Dette gjøres gjennom merking og skilting i området. Statens naturoppsyn har jevnlig oppsyn av øya og understreket viktigheten av at alle besøkende også må respekterer båndtvangen og holder hunder i bånd.

 

Rikt biologisk mangfold og spennende geologi

Foruten sjøfugl har øyene er rikt biologisk mangfold og spennende biologi å by på. I «lindeurskogen» er det store forekomster av den fredete snylteplanten misteltein. Mistelteinen spres ved at fugler som trost og sidensvans spiser de klebrige bærene. I april- mai er skogbunnen ute på øyene tett dekket av blant annet hvitveis og vel verdt et besøk. I 1999 ble Nord-Europa nordligste forekomst av urskogsmaur funnet på Mølen. Nærmest kjente forekomst ligger i Tyskland. Ranvikholmen er deler av en godt gjemt vulkan som var aktiv for 250 millioner år tilbake. Her finnes lavabergarter som har en sammensetning som ligner det en finner på Madeira og som ser helt anderles ut enn det gamle grunnfjellet en finner på Tofte og Mølen.

 

Mølen og Ranvikholmen

Øyene ble sikret av Oslofjordens Friluftsråd (OF) til friområde i 1934 og 1936. Drammen kommune var sammen med Horten og Oslo kommuner med på å finansiere kjøpet av Mølen og OF sitter i dag som grunneier. Store deler øyene er i dag vernet, dette med bakgrunn i hekkende sjøfugl og botaniske og geologiske verneverdier. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdene.

Den lille hytta på Ranvikholmen.
Den lille hytta på Ranvikholmen.