Hele Vestfold er nå med i Oslofjordens Friluftsråd!

Hele Vestfold er nå med i Oslofjordens Friluftsråd! Innlandsdelen av de nye kommunene skal få samme oppmerksomhet og tjenester som kystkommunene, så nær som driften av statlig sikrede friområder i innlandet som må ses nærmere på.

Hof har mange vann som er glimrende for padling. Her sommerkveld ved Hajeren. Vi ønsker hele nye Holmestrand kommune velkommen!
Hof har mange vann som er glimrende for padling. Her sommerkveld ved Hajeren. Vi ønsker hele nye Holmestrand kommune velkommen!

 

 

Hof + Holmestrand, Lardal+ Larvik, Andebu + Sandefjord + Stokke. Fra 1.12018 er innlandskommunen Hof slått sammen med Holmestrand. Lardal, som også er en innlandskommune, har blitt en del av nye Larvik kommune. Kommunereformen ble tjuvstartet i Vestfold i 2017 da Andebu gikk sammen med Stokke og Sandefjord, dermed er alle kommunene i fylket blitt kystkommuner og alle kommunene er medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd. Dette stiller organisasjonen overfor nye oppgaver og utfordringer for OF skal være friluftsråd også for nye de nye delene i innlandet.

Snappen ved Kodal i tidligere Andebu ligger bare noen kilometer unna Sandefjord sentrum. Her kan man velge blant mange flotte turer! Vi ønsker hele nye Sandefjord kommune (litt på etterskudd) velkommen til oss!
Lågen renner gjennom Lardal. Elva og dens bredder er viktige friluftsområder. Vi ønsker hele nye Larvik kommune velkommen!

 

Moutmarka er OFs største perle i Færder nasjonalpark. Vi ønsker at vårt langvarige samarbeid med øyriket fortsetter gjennom nye Færder kommune.

Færder kommune. En annen kommune-sammenslåing i Vestfold som skjedde ved årsskiftet, og som vil også få betydning for OF, er nye Færder kommune hvor Tjøme og Nøtterøy inngår. I begge kommunene har OF lang historie; helt siden de første friområdene ble sikret i 1936.

 

Friluftsliv i innlandet er ikke nytt for OF. Noen tror kanskje at OF kun har hatt fokus der en kan se utover Oslofjorden. Rett nok er fjorden hovedfokus, men vi har i lang tid hatt mange oppgaver og tilbud til innbyggere i innlandet. Noen eksempler: Kurs for skoleklasser, pedagoger og barnehager holdes ofte langt fra vannet – de nye områdene i innlandet vil selvsagt ha tilgang til våre inspirerende og omfattende kurstilbud. OF har også laget forvaltningsplaner for de statlige sikrede friområdene, uansett om de har vært ved kysten eller innlandet. Kartlegginger av tilgjengelighet på friområder i innlandskommuner har også vært en oppgave som OF har utført. Dessuten bruker selvsagt folk fra innlandet også fjorden som et friluftsområde.

Tjenestetilbudet etter kommunereformen. Etter at kommunereformen er gjennomført i alle OFs medlemsfylker, vil OFs arbeidsområde ikke bare i Vestfold, men i alle medlemsfylkene, være betydelig utvidet som en følge av kommunesammenslåingene. I strategiplanen som var til høring høsten 2017, heter det at tjenester som natur- og friluftsveiledningen, informasjon, kartlegging, utredninger o.l. skal skje i hele medlemskommunen, mens driften av friområdene i utgangspunktet skal være knyttet til kysten. Høringsuttalelsene som er sendt inn, støtter opp om dette. Om det kommer forslag om at OF skal drifte friområder, stier og hytter i innlandet – vil dette kreve egen vurdering hvor selvsagt de økonomiske og organisatoriske konsekvensene må ses nærmere på.