Parafinvoks – foto Västkuststiftelsen

Hjelp oss å registrere påslag av parafinvoks!

Det har blitt observert påslag av små hvite klumper fra håndnevestørrelse og nedover i flere kommuner på begge sidene av de ytre delene i Oslofjorden, samt i kommuner på svensk side. Dette er parafinvoks som trolig stammer fra et fra skip har som skylt tankene. IUAene (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) og Kystverket  er varslet. Nå er det viktig å finne ut omfanget av utslippet.

Har du funnet parafinvoks av samme type som på bildene, registrer funnet ditt nedenfor!

⇒Registrer her!

Om parafinvoksen:

Det har den siste tiden kommet påslag av store mengder parafinvoks i Ytre Oslofjord og på Bohuslänkysten. Parafinvoksen er analysert av FFI og det ser ikke ut til at den inneholder farlige stoffer. Vi oppfordrer likevel til at publikum benytter hansker når de håndterer voksen.  Parafinvoksen stammer trolig fra tankvasking av et skip til havs. Slike utslipp av tankvaskrester er strengt regulert, men for tiden tillatt innenfor visse grenser. Ulike klumper av petroleumsvoks, som parafinvoks, er et vanlig funn på strender over hele verden. Utslipp til sjøs av tankvaskrester er strengt regulert, men for tiden tillatt innenfor visse grenser. Parafinvoks (eller petroleumsvoks) er et mykt fargeløst fast stoff avledet av petroleum, kull eller skiferolje som består av en blanding av hydrokarbonmolekyler. Parafinvoks er et biprodukt fra raffinering av smøreolje og som blant annet brukes til smøring, elektrisk isolasjon og stearinlys. Miljøeffekten av ulike petroliumsvokser i naturmiljøet er dårlig dokumentert, men når de finnes i havet eller ved strandlinjen kan disse stoffene samhandle med den marine fauna. Klumper av voks og parafinlignende materialer er rapportert i mageinnholdet i sjøfuglen Havhest. (Fulmarus glacialis)