Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden ved å rydde parafinvoks og samtidig være med i trekningen av pengepremier.

Store mengder parafinvoks er blitt observert langs kysten i Ytre Oslofjord. Nå trenger vi hjelp til opprydning og kartlegging av omfanget.

    

Parafinvoks fra strendene i Oslofjorden

Det har den siste tiden kommet påslag av store mengder parafinvoks i Ytre Oslofjord og på Bohuslänkysten. Vi ser at parafinvoksen løser seg opp i mindre biter og dermed blir vanskeligere å rydde. Det er derfor viktig å handle raskt. Vi trenger hjelp til opprydding og kartlegging.  Prøver tatt av Parafinvoksen og omfanget av påslaget tyder på at vi har å gjøre med et større punktutslipp som trolig har skjedd utenfor landet.

Oppryddingsarbeidet er i gang, men vi trenger også hjelp fra frivillige til å rydde parafinvoks. I kommunene Moss, Fredrikstad og Hvaler er det nå laget opplegg for avhending av parafinvoks. Videre ønsker vi at funn av parafinvoks registreres, dette gjøres i en egen registreringsløsning.

Bli med på parafinvoks-jakt, og vinn 10000 kr!  Pengegaven er gitt av Handelens miljøfond. 

Hvordan rydde:

 • -Se påslag av parafinvoks i kartet.
 • -Bruk hansker, rydd i sekk eller pose.
 • -Prøv å få minst mulig annen søppel i posen.
 • -Det er utplassert ryddestasjoner hvor det finnes sekker.

Konkurranseregler:

 • – Rydd minimum 1 sekk med parafinvoks
 • – Ta bilde av sekken
 • – Send bilde og navn til tlf  94 86 68 82

 

 • 1.premie – 10 000 kr
 • 2.premie – 5 000 kr
 • 3.premie – 2 500 kr

Om du ønsker å dele bilder, bruk gjerne #parafinvoksrydding

Vestby

Publikum kan levere ryddet parafinvoks til MOVAR kostnadsfritt.

Moss

 • Publikum kan sette poser med ryddet parafinvoks ved siden av kommunale søppelkasser som står på strender.
 • Sende: HENT til 2229. Skriv i meldingen etter kodeordet hvor avfallet er plassert. Gjerne et sted hvor det er lett å komme til for de som kjører rundt og henter det inn.
 • Publikum kan levere ryddet parafinvoks til Solgård Avfallsplass kostnadsfritt. Det er viktig at avfallet blir veid og registrert som parafinvoks. Meld fra om leverte mengder til inger.marie.bjolseth@moss.kommune.no

 

Fredrikstad og Hvaler:

 • I ryddekartet kan du finne hentepunkter for sekker/poser med parafinvoksen du har samlet inn og sende hentemelding til Skjærgårdstjenesten.
 • Lenker til kart:
 • Ryddekart for Fredrikstad og Hvaler

Om parafinvoks:

Det har den siste tiden kommet påslag av store mengder parafinvoks i Ytre Oslofjord og på Bohuslänkysten. Parafinvoksen er analysert av FFI og SINTEF.  Det er snakk om et «rent» voks-materiale som ikke inneholder farlige stoffer. Vi oppfordrer likevel til at publikum benytter hansker når de håndterer voksen.

Prøvetagningen av parafinvoksen og omfanget av påslaget tyder på at vi har å gjøre med et større punktutslipp som trolig har skjedd utenfor landet.  Ulike klumper av petroleumsvoks, som parafinvoks, er et vanlig funn på strender over hele verden. Parafinvoks (eller petroleumsvoks) er et mykt fargeløst fast stoff avledet av petroleum, kull eller skiferolje som består av en blanding av hydrokarbonmolekyler. Parafinvoks er et biprodukt fra raffinering av smøreolje og som blant annet brukes til smøring, elektrisk isolasjon og stearinlys.

Miljøeffekten av ulike petroliumsvokser i naturmiljøet er dårlig dokumentert, men når de finnes i havet eller ved strandlinjen kan disse stoffene samhandle med den marine fauna. Klumper av voks og parafinlignende materialer er rapportert i mageinnholdet i sjøfuglen Havhest. (Fulmarus glacialis)