Inspirasjonskurs for pedagoger i barnehage SFO og skole

Samtlige kurs kan holdes som kurs for pedagoger. Vi reiser til skolen eller barnehagen og holder kurset der. Vårt mål er at uteaktivitet blir en naturlig del av skole og barnehagehverdagen. Innholdet i kurset avtaler vi i forkant. For ansatte i barnehager holder vi generelle inspirasjonskurs i utendørspedagogikk.

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

Ring oss 67 55 49 90

En time fysisk aktivitet hver dag i skolen

På et av de siste møtene i 2017, gjorde Stortinget et historisk vedtak. Ordlyden er:

 

«Stortinget ber Regjeringen fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elevene på 1.-10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.»

 

Dette er en sak OF har arbeidet for i mange år. Studier viser mange positive effekter av mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Det er viktig å tenke på at det er mange måter skolene kan gjennomføre dette på. Skoledagen skal ikke forlenges, men fysisk aktivitet skal inn i det andre faglige arbeidet. Fysisk aktiv læring er noe vi i OF arbeider med og vi gleder oss til å bidra til å innføre mer fysisk aktivitet i skolene i regionen.

Bli den første til å vurdere “Inspirasjonskurs for pedagoger i barnehage SFO og skole”