Inspirasjon for pedagoger i barnehage SFO og skole

Om kurset:

Studier viser mange positive effekter av mer fysisk aktivitet i hverdagen. Det er mange måter å gjennomføre dette på, og vi i OF har lang erfaring med både lek og læring gjennom fysisk aktivitet. Vi kommer til skolen eller barnehagen og holder kurset der. Vårt mål er at uteaktivitet blir en naturlig del av skole- og barnehagehverdagen. Innholdet i kurset avtaler vi i forkant alt etter deres ønsker om tema.

Kursets varighet: ca. 3 timer
Pris: kr 2 000,– inntil 20 deltakere
Antall deltakere: fra 5 stk

Passer for:

Lærere, barnehagepersonell, fritids- og aktivitetsledere og andre som skal gjennomføre aktiviteter sammen med barn.

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

Ring oss 67 55 49 90

En time fysisk aktivitet hver dag i skolen

På et av de siste møtene i 2017, gjorde Stortinget et historisk vedtak. Ordlyden er:

 

«Stortinget ber Regjeringen fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elevene på 1.-10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.»

 

Dette er en sak OF har arbeidet for i mange år. Studier viser mange positive effekter av mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Det er viktig å tenke på at det er mange måter skolene kan gjennomføre dette på. Skoledagen skal ikke forlenges, men fysisk aktivitet skal inn i det andre faglige arbeidet. Fysisk aktiv læring er noe vi i OF arbeider med og vi gleder oss til å bidra til å innføre mer fysisk aktivitet i skolene i regionen.

Bli den første til å vurdere “Inspirasjon for pedagoger i barnehage SFO og skole”