John Godheim er gått bort – utrettelig tilsynsvakt og altmuligmann for OF

John Godheim (1932 - 2020)
John Godheim (1932 – 2020)

John var en stor ildsjel, og Oslofjordens Friluftsråd var så heldige å nyte godt av innsatsen hans selv om han var langt opp i åttiårene. Den spreke ildsjelen John brant nemlig for OFs arbeid generelt og for kystledhyttene spesielt. I starten ble han med som en frivillig hjelper for den virksomheten datteren hans, Bente Godheim Eikaas, var ansvarlig for. Hun var fagsjef for kystleden mellom 1998 til hun gikk bort etter lang tids sykdom i 2017. I de første årene kystleden i Oslofjorden eksisterte, var man jo helt avhengig av frivillig innsats, og mangt et familiemedlem av OF-ansatte måtte hjelpe til.

Men John fikk ganske raskt en selvstendig rolle i OF. I mer enn ti år var han timeansatt som en av tilsynsvaktene for de mest brukte hyttene i Indre Oslofjord. Oppgavene var ikke bare knyttet til drift og tilsyn, men like mye til vedlikehold, ombygging, håndtering av robåter og tilrettelegging av uteområdene. John hadde mange år bak seg som lærer i håndverksfag ved Bleiker vgs. og var en tusenkunstner med metaller og bearbeiding av materialer. Denne kompetansen og arbeidsviljen dro kystleden stor nytte av. Hans sans for detaljer, utrettelige pågangsmot og positivitet var gull verd, og mang en fornøyd gjest fikk møte John når han var på tilsynsrunde til hyttene i sesongen. John holdt også på med vinterarbeid på OFs verksted der gamle vinduer møysommelig ble pusset opp en for en, robåter vedlikeholdt ol. På hyttene ble vegger malt, brygger ble fikset eller vegetasjon ryddet. Johns kompetanse på metaller og evne til å se praktiske løsninger kom også til nytte da kajakkstativer og svaibøyer skulle lages- dette var nyskapende tilbud hos OF.

Vi kommer til å savne John for hans dyktighet, men mest av alt for hans vesen. Han var en lavmælt, omsorgsfull og omtenksom person som har inspirert oss alle gjennom mange år. Vi skal ta vare på alle gode minner vi har fått ved å kjenne John. Vi sender varme tanker til familien.