Kartforståelse, orientering og allemannsrett

Å kunne bruke kart og kjenne til allemannsretten er grunnleggende kunnskap innen friluftsliv

Om kurset:

Hva er egentlig et kart? Hva betyr de ulike fargene og symbolene på kartet? Hva er himmelretninger, og hvordan finner vi dem? Og hva er egentlig denne allemannsretten? Gjennom dialog og med ulike aktiviteter og øvelser i skolens nærområde finner vi ut av dette sammen.

Kursets varighet: ca. 2 timer
Pris: 750,- (en klasse på ca 25 elever)
Passer for: 4. – 10. trinn,Voksenopplæring,

 

Fra læreplanen:

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:
• lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng (4. trinn)
• bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø (7. trinn)
• gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen (7. trinn)
• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel (10. trinn)

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

Ring oss 67 55 49 90