Hernestangen kartlegging universell utforming

Oslofjordens Friluftsråd startet i 2016 en kartlegging av et utvalg av offentlig sikrede frilufts-områder. Vestfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner engasjerte OF på bakgrunn av tidligere arbeid med kartlegging av tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet og syn. Kart leggingen i Buskerud og Vestfold ble avsluttet høsten 2016, mens Akershus startet i november 2016.

 

Feil og mangler. I arbeidet måles alle bredder, stigninger, høyder e.l. som har påvirkning på hvor
tilgjengelig et område er. Alle data overføres direkte via nettbrett til Kartverkets database.

 

Status i kart. Kartverket har gjennom fylkeskommunene initiert oppgaven. Målet med prosjektet er å skape en database og kartklient som viser status for tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder over hele Norge. Funnene viser at det er langt igjen før de tilrettelagte områdene holder ønsket standard. Det ble bl.a. avdekket nye HC-toaletter hvor døra er for smal for rullestoler. Turveier og adkomstveier har av og til en for bratt stigning, slik at rullestolbrukere ikke klarer å komme seg tilbake til parkeringsplassen.