Friluftsliv har blitt et stadig viktigere fagfelt med mange forgreininger, og OFs kompetanse blir etterspurt både av offentlige myndigheter og private aktører.  Oppgavene dreier seg om både utredninger og praktiske gjøremål.  Derfor er temaer som folkehelse, natur- og miljøvern, kulturminner og integrering  fagfelt som OF også er blitt involvert i.

Fagfelt vi jobber med

I hvert fagfelt er vi engasjert i flere prosjekter.

Marin forsøpling

OF har flere prosjekter og løpende oppgaver:

Interreg. prosjektet Ren Kystlinje, OSPAR- ryddinger på Akerøya, strandryddinger og Skjærgårdtjenesten

Kartlegging og verdsetting

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

    • Et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Kyststier

Det er en lang vei å gå fram til en kyststi står ferdig til bruk. OF er engasjert i flere prosjekter

Kulturlandskapsskolen

Kurs i ivaretakelse av unike kulturlandskap:

 

  • Unike kurs for fagmiljøer

Stillehavsøsters

Bekjempelse av stillehavssøsters

Stillehavsøsters representerer en stor trussel.

Kystled

Utenfor Kommandantboligen er det plass til mange.

Kystled – drift og utvikling

OF har drevet kystled siden 1997

Kartlegging universell tilrettelegging

Hvor tilgjengelig er friområder?

 

  • Kartlegginger er utført i flere fylker

Forvaltningsplaner friområder

Enkel oversikt over tiltak 

  • Forvaltningsplaner for friområdene er en oversikt og plan for hvilke tiltak som planlegges.

Sikring av friluftsområder

Nye områder til friluftsformål

OF har drevet sikring siden starten i 1933

Natur og friluftsveiledning - utvikling

Natur og friluftsveiledning – utvikling
OF har et omfattende tilbud til skoler og barnehager

Legg igjen en kommentar