Brattholmen er en holme på 103 daa nordvest for Hankø i Fredrikstad
Brattholmen er en holme på 103 daa nordvest for Hankø i Fredrikstad

Bruken av konsesjonsloven er en alternativ måte for det offentlige å skaffe seg retten til tilrettelegge for friluftsliv, uten at det koster samfunnet noe.

 

Brattholmen er en 100 dekar stor øy som ligger rett nordvest for Hankø. Øya med en fritidsbolig er nylig solgt, men et vilkår satt i medhold av konsesjonsloven, er at ny eier må godta enkel tilrettelegging til friluftsliv på øya.

 

I Fredrikstad har kommunen sikret seg retten til tilrettelegge på øya Brattholmen ved å sette konsesjonsvilkår. Vanligvis sikres friområder ved reguleringsplaner og påfølgende oppkjøp fra det offentlige. Siden Staten tilbyr erstatning etter landbrukstakst, har vi opplevd at mange grunneiere er lite interessert i å avstå strandeiendommer.

 

Les artikkel i Fredrikstad Blad om salget av øya.

 

Bruken av konsesjonsloven er en alternativ måte for det offentlige å skaffe seg retten til tilrettelegge for friluKonsesjonsloven åpner for mulighet til å tilrettelegge for friluftsliv, f.eks med brygger som dette.ftsliv. Når en eiendom som er større enn 100 dekar legges ut for salg, kan kommunen stille vilkår. Fredrikstad kommune og OF har samarbeidet om dette ifm salget av Brattholmen. Øya er på 103 dekar og størstedelen er utmark med rett til opphold, men nå sikres også retten til å tilrettelegge. En fritidsbolig på den ene siden av øya vil ikke bli merkbart berørt av at det tilrettelegges på den andre siden.

Brattholmen er en holme på 103 daa nordvest for Hankø i Fredrikstad
Konsesjonsloven muliggjør tilrettelegging for friluftslivet med f.eks brygger som dette.

 

Ny eier har nå godkjent konsesjonsvilkår som sikrer friluftsinteressene på øya. Dette uten at det koster samfunnet en krone, selv om vi snakker om en av landets dyreste fritidseiendommer. Blant konsesjonsvilkårene ny eier har godkjent er at kommunen gis rett til å:

  • Etablere båtfester for allmennheten i svaberg fortrinnsvis i bukter sør og sørvest samt øst og nordøst på øya.
  • Sette opp ilandstignings-/tønsbergbrygge i en av buktene sør eller sørvest på øya og at denne brygga også kan tilrettelegges for kajakkpadlere.
  • Oppføre en utedo i en av buktene sør eller sørvest på øya.
  • Sette opp 1-2 informasjonsskilt knyttet til bruken av øya der friluftsfolk går i land, fortrinnsvis i sør, sørvest eller øst på øya.

 

Dette er i tråd med OFs forslag og anbefaling overfor Fredrikstad kommune.