Nå har driftsenheten som holder til i Moss, fått en ny arbeidsbåt. Mosseenheten drifter friområdene i kommunene Råde, Rygge, Moss i Østfold og Vestby i Akershus på østsiden av Oslofjorden.

 

Den gamle båten er bygget i 1986 og har vært med i de 25 årene skjærgårdstjenesten har eksistert. Den nye båten er kalt «Kråka» etter byens stolthet og ikon, også avbildet i kommunevåpenet til Moss. Det er tre driftsenheter i Østfold. Arbeidsbåtene har hjemmehavn i Hvaler, Fredrikstad og Moss. Forbildet til Kråka er Hvaler-båten «Heia» som denne enheten har hatt gode erfaringer med siden 2012. «Kråka» er 5 m bred, 14,9 m lang, stikker 80 cm dypt, toppfart på 26 og marsjfart på 22 knop, 2 x 500 hk Iveco dieselmotorer og kran som kan løfte fra 500 kg til 3 tonn.

Kråka har hjemmehavn i Moss.
Skjærgårdstjenesten er et spleiselag mellom Staten, fylkeskommunene, kystkommunene og Oslofjordens Friluftsråd. OF er også sekretariat og koordinerer de administrative oppgaver. Viktigste gjøremål for skjærgårdstjenesten er å drifte de båtbaserte friområdene langs kysten. Renovasjon, renhold av toaletter, tilrettelegging, tilsyn, skjøtsel og vedlikehold er tjenestene som utføres. I tillegg er strandrydding og frakt av innsamlet, marint avfall blitt stadig viktigere.

 

Skjærgårdstjenesten ble først etablert for Oslofjorden, deretter Sørlandet og til sist for Rogaland og Hordaland i 1999. Langs denne kystlinja finnes mesteparten av den norske fritidsbåtflåten, og de offentlige friområdene er mange. Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om friluftsliv i 2016, var ett av vedtakene å utvide Skjærgårdstjenesten til å omfatte områder nord for Hordaland. Begrunnelsen for dette var særlig å øke den statlige medvirkningen i bekjempelsen av marin forsøpling som preger hele norskekysten. Foreløpig er ingen nye enheter etablert, men departementet har satt av midler.