Forslag om krav til høyhastighetsbevis for fører av fritidsbåt og krav til automatisk nødstopp – høringsuttalelse

Kravet om høyhastighetsbevis må gjelde fra 25 knop, både for fritidsbåter og
vannskutere. Et slikt innslagspunkt vil omfatte langt flere fritidsbåter, nær 100% av
vannscooterparken og vil kunne bidra til økt sikkerhet på sjøen

Forslag om krav til høyhastighetsbevis for fører av fritidsbåt og krav til automatisk nødstopp – høringsuttalelse Vi viser til brev av 02.02.2021 angående høring av forslag til endring av forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt og forslag til forskrift om sikkerhetsutstyr i fritidsbåter

 

Natur- og friluftslivsorganisasjonene som står bak denne høringsuttalelsen representerer rundt en million medlemskap, og våre viktigste oppgaver er å ivareta og fremme det enkle og naturvennlige friluftsliv og ivareta naturmangfoldet. Vi ber om at det i det videre arbeidet fra Sjøfartsdirektoratets side blir synliggjort at det er et bredt spekter av organisasjoner som står bak denne høringsuttalelsen. Organisasjonene har tidligere engasjert seg i lignende lov- og forskriftsendringer, blant annet høring av forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs (samferdselsdepartementet ref. 20/1849).

Oppsummering

Organisasjonene har diskutert høringsforslaget og problemstillingene grundig, og kort oppsummert mener vi at;

  • • Kravet om høyhastighetsbevis må gjelde fra 25 knop, både for fritidsbåter og vannskutere. Et slikt innslagspunkt vil omfatte langt flere fritidsbåter, nær 100% av vannscooterparken og vil kunne bidra til økt sikkerhet på sjøen jf. Sjøfartsdirektoratet og Politidirektoratets anbefaling om et lavere innslagspunkt enn foreslåtte 50 knop.
  • • 10-knopsgrensen må beholdes for personer under 16 år, ettersom med økende hastighet øker også risikoen for uønskede hendelser, og at utfallet av hendelse i høyere hastighet ofte er verre.
  • • Automatisk nødstopp bør alltid brukes ved føring av båter som har slikt utstyr tilgjengelig, og vi støtter derfor kravet om bruk av automatisk nødstopp ved hastighet over 15 knop. Dette er basert på at hensyn til naturmangfold, sikkerhet og friluftsliv for myke bruker må vektlegges langt større og ivaretas bedre enn det gjøres i dag.

Fellesuttalelse

Norsk Friluftsliv, Sabima , Forbundet KYSTEN, Norges Padleforbund, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og Oslofjorden Friluftsråd står bak uttalelsen.

Hele uttalelsen