HISTORIE I VEGGENE: Den gamle bygningen huser mange historier. De strekker seg helt fra 1700-tallet, da bygningen var sete for presteenker, til langt opp i 1960-åra, da bygningen var skole for Hvalers mange unger.

Kulturhistorien løftet inn i kystleden

Flere tusen dugnadstimer har gjort Brekke skole, Hvalers første skole, til en kystledhytte der byggets unike historie kommer fram

Hvalers første skole er et særegent bygg oppført rundt 1770

KYSTLEDHYTTA Brekke skole: I mai 2019 ble Brekke skole en del av kystleden.

KYSTLEDHYTTA Brekke skole: I mai 2019 ble Brekke skole en del av kystleden.

5000 dugnadstimer

Flere tusen dugnadstimer har forvandlet Hvalers første skole til en ettertraktet kystledhytte. Bli med på historisk vandring og overnatting, i et bygg som har vært alt fra enkesete for prestefruer, til grendeskole, bygdas bank og kommunalt knutepunkt!

Brekke skole på Kirkøy på Hvaler åpnet som kystledhytte i april 2019, og har allerede første sesong hatt nærmere 800 fornøyde gjester.

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært et fantastisk spennende arbeide å være med å renovere dette huset, sier tidligere ordfører på Hvaler, Paul Henriksen, om det unike bygget på Brekkesletta.

 

Henriksen har i mange år vært leder i Hvaler Kulturvernforening, som eier Gamle Brekke skole. I tillegg sitter han i OFs styre. Han er én av mange som har lagt ned mange dugnadstimer for å muliggjøre nye opplevelser i denne unike bygningen; over 5000 timer har frivillige lagt ned før den åpnet som del av kystleden i mai 2019. Tidligere leder av Skjærgårdstjenesten på Hvaler, Eivind Børresen, har ledet selve dugnadsarbeidet. Det gamle bygget har en lang og spennende historie, og har siden 1770- tallet spilt en viktig rolle på Hvaler.

Detaljer som ivaretar historien: en luke i veggen viser den original tømmerveggen.

Detaljer som ivaretar historien: en luke i veggen viser den original tømmerveggen.

Fargene på veggen har forandret seg opp gjennom historiens gang.

Fargene på veggen har forandret seg opp gjennom historiens gang.

Gamle Brekke skole på Hvaler, et vindu mot historien

– Huset var i sin tid del av kirkens store eiendom på Kirkøy. Etter at det hadde fungert som enkesete for prestefruer på Hvaler, de første ti-årene, ble det tatt i bruk som skolebygning i allerede i 1849. Da ble det øygruppas første faste skole, og en av landets første faste skoler utenfor tettbygd strøk, forteller Henriksen.

 

Helt frem til 1960-tallet spilte skolen en viktig rolle i Hvalers skolehistorie. Flere øyboere husker fremdeles gymtimer i 2. etasje her med vinduer dekket med hønsenetting.

 

Bygningen, først som et mindre tømmerbygg i én etasje, antas å være oppført i 1770, men er senere endret en rekke ganger som følge av bruksendringer. Dette kommer tydelig til uttrykk i den bygningstekniske rapporten som ble utarbeidet som grunnlag for restaureringsarbeidet. ”Forvirrende interessant” var fylkes-konservatorens utsagn da han første gang besøkte det gamle skolebygget. Et besøk i skolebygget er en reise i historien.

 

Å søke penger fra stiftelser og andre velgjørere er en erfaring han har tatt med seg fra andre prosjekter i regi av Hvaler Kulturvernforing som eier bygget.

 

For selv om det å sette i stand et hus fra 1770-årene gjøres på dugnad, så kommer ikke ting av seg selv.

 

– Det har vært en omfattende prosess i flere år. Og jeg er glad vi er i mål. Nå gleder det meg stort å se at det gamle huset fylles av barnefamilier og grupper som får nye opplevelser i dette spesielle huset, sier han.
Det er liten tvil om at dagens offentlige samtale om klimakrise og miljøbevissthet også betyr endrede ferievaner for mange nordmenn. Hva som er en attraktiv ferie for norske barnefamilier endrer seg. I dag går trenden mer i retning av jordnære opplevelser som kanskje gir et mindre karbonavtrykk enn lange reiser. Det enkle og nære er i dag for mange et svært godt alternativ, både for eventyrlysten, lommeboka, og samvittigheten.

 

– Min opplevelse er at vi har besøkende som er opptatt av miljø og natur, som liker nære opplevelser som ikke nødvendigvis er kostbare. Vi håper jo med Gamle Brekke, som vi håper med alle kystledhyttene, at folk med ulike økonomiske ressurser skal få oppleve naturen og kysten – og få kjenne seg som en del av historien, sier Henriksen.

MALER: Frivillige maler den gamle skolebygningen. Renoveringen har gått over seks år, og begynte så smått i 2013. Det er Hvaler Kulturvernforening som eier bygget, og som har stått for renovering. Midler har de fått av blant andre Østfold Fylkeskommune og Sparebankstifttelen DNB.

MALER: Frivillige maler den gamle skolebygningen. Renoveringen har gått over seks år, og begynte så smått i 2013. Det er Hvaler Kulturvernforening som eier bygget, og som har stått for renovering. Midler har de fått av blant andre Østfold Fylkeskommune og Sparebankstifttelen DNB.

Brekke mot Holtekilen Gravningssundet og svenskelandet
Brekke mot Holtekilen Gravningssundet og svenskelandet
Paul Henriksen er leder for Hvaler Kulturvernforening. Her står han ved syklene som følger med når hytta leies.
Paul Henriksen er leder for Hvaler Kulturvernforening. Her står han ved syklene som følger med når hytta leies.
Historisk foto
Historisk foto
Detaljer fra stua
Detaljer fra stua

Mer om kystledhytta Brekke skole

Flere kystledhytter på Hvaler