Mange områder i skjærgården er i ferd med å gro igjen. Dette har store konsekvenser både for både friluftslivet og biologisk mangfold. Beitedyr spiller i denne sammenheng en viktig rolle og kan bidra til å holde vegetasjonen nede blant annet i verneområder og mye brukte friluftsområder. Skjøtsel med beitedyr var derfor tema for samlingen i regi av Kulturlandskapsskolen i forrige uke i Færder nasjonalparksenter. Sentralt stod resultatet av pilotprosjektet med å styre beiteregimet hos hos gammelnorsk spælsau med såkalte klaver fra Nofence.

Hilde Marianne Lien fra fylkesmannen i Vestfold og Telemark forteller om beiteressurser.
Hilde Marianne Lien fra fylkesmannen i Vestfold og Telemark forteller om beiteressurser.

 

Temaer i forbindelse med samlingen var:

  1. Kartlegging av beiteressurser – Færder Utvalgt kulturlandskap  2019 og tilskuddsordninger 2020 v/Hilde Marianne Lien, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  –  Beiteressurser, bruk og tilskudd  – Hilde Marianne Lien – 02.12.2019
  2. Dyrehold og beiting ved Bogstad gård i Oslo og erfaringer med kystgeit v/Inge Grepstad Kristoffersen, seksjonssjef Bymiljøetaten, Oslo kommune –  Beitedyr_Oslo_2019
  3. Erfaringer fra beitedyrsesongen 2019 – beitedyrkoordinators rolle og bruk og introduksjon av Nofence v/Preben Fossaas, beitedyrkoordinater Færder nasjonalpark  –  2 desember Beiteseminar kulturlandskapsskolen
  4. Beitedyrerfaringer på vegetasjon sommer 2019 v/Sigurd Anders Svalestad, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  –  Sigurd Anders Svalestad  Moutmarka beite
  5. Beitedyrerfaringer på vegetasjon sommer 2019 v/Arne Fjellberg, biolog  – Det problematiske biomangfoldet – Færder 2019

 

Bak Kulturlandskapsskolen står Færder utvalgte kulturlandskap, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd