Bogen Kunstnerverksteder

Ansvar for: Stabburet

Fulehuks Venner

Ansvar for: Fulehuk Naustet

Færder Fyrs Venner

Ansvar for: Færder fyr Signalboligen

Gamle Struten fyr

Ansvar for: Struten fyr

Gokstad Kystlag

Ansvar for: Drengestua Gokstadholmen og Buerøya

Haldenvassdragets Kanalselskap

Ansvar for: Smia,  FlagghyttaFjøset og Fløterhytta

Hortenstangen Kystlag

Ansvar for: Løvøysund

Hvaler Kulturvernforening

Ansvar for: Brekke SkoleMundastuaKlyven og Stenhoggerhytta

Hyggen speidergruppe

Ansvar for: Hernestangen

Interessegruppa for Gokstadholmen

Ansvar for: Hovedhytta Gokstadholmen

Loggen Kystlag

Ansvar for: Ildverket og Startbua

Mellom-Bolærens Venner

Ansvar for: Rønningen

Onsø-beviset

Ansvar for: FyrbuaFyrvokterleiligheten og Bøyenaustet

Papper Vel og Rekefabrikkens Venner

Ansvar for: Rekefabrikken

Sand bade- og campingplass

Ansvar for: Sandsletta

Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr

Ansvar for: Gullholmen Fyrvokteren og Gullholmen Naustet

Svelvik Museumsforening

Ansvar for: Svelvikstrømmen