Jeløya

En variert tur gjennom et historisk landskap med mye kontakt med sjøen.
Område: Østfold
Kommune: Moss

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

Jeløya er en unik blanding av kultur- og naturhistorie. På 1700- og 1800-tallet kjøpte rike byborgere gårdsbruk på Jeløya og omskapte dem til staselige anlegg, med arkitektur og parker inspirert av hva en kunne finne i utlandet. Dagens landskap har bevart mange elementer, som steingjerder, staselige alleer og bygninger. Det gunstige klimaet muliggjør et rikt innslag av varmekjære edelløvtrær. Det er mange stier på øya; de ytterste kyststiene går mange steder helt i strandkanten.

 

Kanalen – Alby – 5,5 km

 

Alleen opp til Alby
Alleen opp til Alby

De første meterne på Jeløya går langs Mossekanlalen. Visste du at Jeløya egentlig er en halvøy? Kanalen sto ferdig i 1855 for å gjøre det enklere for skipstrafikken. i toppåret 1894 passerte over 6000 båter gjennom kanalen.

Stien passerer så forbi Sjøbadet, bystranda i Moss , og så forbi Fiske båthavn og en ny sandstrand, Fiske. Herfra kan du fortsette over en liten knaus i strandsonen, eller gå veien på innsiden og forbi Moss seilforening (båthavn). Herfra følges vannkanten sørover langs gangvei og sti, til man møter lauvskogen ute på Reiertangen. Her passers Reieråsen naturreservat, som inngår i Søndre Jeløya landskapsvernområde. Når du kommer inn i Reierbukta kan du fortsette langs stranda, men stien går litt opp fra vannet og opptil boligområder ved Hoppern (mulig startpunkt), eller til Alby gård – husk da å ta av stien ved drivhusene og opp den fine alléen med asketrær og steingjerder.

 

Alby – Breidbukt

Via Fiskehytta 1 .1 km, via skogsti 800 meter

Herlige Breidbukta, et turmål for mange!
Herlige Breidbukta, et turmål for mange!

Fra Alby kan man gå rett ned til vannet ved Fiskehytta, eller fortsette på stier gjennom skogen mot Røedåsen eller Breidbukta, eller fortsette langs veier med form av alléer mot Tronvika; Alby er et knutepunkt i kyststiene som går på Jeløya. Velger man å gå ned til vannet går turveien / stien i et smalt skogholt noen få meter fra sjøen. Det er god barnevognstandard på stien fram til Albystranda, eller østsiden av Breidbukta. Hele veien ut til Bredebukt er stien av en slik art at man lett kan trille barnevogn. Utedo og bord-benker.

 

Breidbukta –  Tronvika – 4 km

Alleen opp til Alby
Det meste av turen strekningen går i strandkanten. Her fra Hesteberget.

Den merkede stien fortsetter mot Stalsberget. Herfra er stien mer kupert, og har ikke lenger barnevogn-standard.  Stalsberget (tidligere kalt Stallene), fjellknauser lengst sør-vest på Jeløy i Moss, vest for Albystranda (Bredebukt). Her gikk ribbungene i land da de flyktet fra Kong Håkon Håkonsson sommeren 1221. Utenfor Stalsberget ligger det flere skipsvrak i sjøen. (Kilde: Moss byleksikon)

Fra Stalsberget mot Kasekilden er stiene kuperte og steinete. Stien går pga terrenget litt opp fra sjøen. Opp til gården Kasekilden er det ca 1 km – en strekning som man kan bli god og varm av.

Ved Kasekilden går stien igjen nesten i strandkanten  til Tronvikstranda og  videre helt til Refsnesstranda (bortsett fra et lite parti ved Torpedostasjonen i Tronvika). Her har man nesten 4 km kyststi der man kan vandre over sand og rullesteinstrender. Gullholmensundet og Hesteberget (en populær fiskeplass) passeres. Stien mellom Tronvik og Bredebukt går på krevende underlag og passer ikke for barnevogn, men er en anbefalt strekning for dem som søker nærkontakt med sjøen.

 

Turen videre

Kyststien fortsetter på fastlandet både sørover til Rygge og nordover til Vestby. Fastlandssiden i Moss er beskrevet her Festestranda – Brevikbukta  

Har du gått på kyststien på Jeløya – del din erfaring!

Å oppdage:

 

  • Alby, galleri F15, kafé, kunsthåndverk, naturhus
  • Røed gård galleri og salg av kunsthåndverk
  • Røedsåsen, naturreservat og utsikt
  • Refsnes gods, kunst
  • Staselige alléer
  • Søndre Jeløy landskapsvernområde
  • Lange strekninger der stien går helt i fjæra
  • Stalsberget

Komme til stien

Parkeringsplasser ved:
• Alby gård
• Tronvika
• Refsnesstranda
• Refnes gods
• Røed gård

Buss

Det går buss fra Moss til Tronvik. Nærmeste busstopp er Tronvikalléen