Karlsvika - Vallø

Sjønær tur dels langs langstrekte strender, dels gjennom boligfelt. 6.2 km
Område: Vestfold
Kommune: Tønsberg

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

Tilgjengelighet

Deler av ruta går over steinstrender der det er umulig å bruke barnevogn, men det er mulig å velge alternative traseer på småveier.

Karlsvika – Skallevollbukta (800 meter)

Det er en stor parkeringsplass ved Karlsvika. Her er det også et stort, fint friområde med bord, grill og badestrand. Stien er godt merket, og går først et stykke gjennom boligfelt på Karlsvikveien, før det er skiltet ned mot stranda. Dette er en steinete strand som man følger ca. 150 meter, før den svinger opp igjen til Karlsvikveien. Videre følger man Karlsvikveien til man kommer til den lange Skallevollstranda. Stien går i bakkant av stranda, langs den fine, åpne furuskogen. På Skallevollstranda er det både lekeplass og sandvolleyballbane, i tillegg til bord og griller.

Bilder fra strekningen Karlsvika – Skallevollbukta:

Skallevollbukta – Ringshaugbukta (2 km)

I enden av Skallevoldstranda fortsetter stien ved lavvann på nedsiden av bebyggelsen. Også her er det steinstrand, og går man med barnevogn, må man gå langs Ringshaugveien. Denne veien må man også gå ved høyvann, og begge traseer er godt merket. Etter et stykke kommer man ned igjen til stranden, og stien går langs stranden forbi Ringshaugholmen og videre til Ringshaugodden og Kjempeodden, med flotte områder med spredte furutrær. På den andre siden av Kjempeodden ligger Ringshaugstranda, en lang fin strand, med trimapparater og sandvolleyballbane, griller og masse boltreplass. Her er stien hellelagt, og går i bakkant av stranda.

Bilder fra strekningen Karlsviks – Skallevollbukta:

Ringshaugbukta – Vallø, 2 km

I enden av Ringshaugbukta går kyststien videre forbi Furustrand camping, på utsiden av denne. Videre går man langs neste strand til man kommer til Vallø. Fra stranda nedenfor det fine steinkapellet kan man gå en liten sløyfe rundt boligfeltet og forbi Vallø kirke, gjennom Vallø marina og tilbake til kapellet. På Vallø kan man se rester etter lang tids fabrikkvirksomhet. Her har det vært industri helt fra Saltverket på Narverød ble lagt ned og flyttet til Vallø i 1739. Vallø historielag har et museum her, der man kan lære mer om den rike historien fra Vallø.

Bilder fra strekningen Ringshaugbukta – Vallø:

Har du gått på kyststien på Karlsvika – Vallø – del din erfaring!

Å oppdage

Karlsvika – Like ved Karlsvika kan du finne gravrøyser fra bronsealderen
Ringshaugstranda og Skallevollstranda – fine badestrender og friluftslivsområder
Valløhistorielagets museum

Til stien

Parkering: Det er mulig å parkere både ved Karlsvika, Skallevoll, Ringshaug og Vallø.
Kollektivt: Bussforbindelse til Vallø, Ringshaug og Skallevoll.