Moutmarka

Herlig rundtur i Færder nasjonalpark.
Område: Vestfold
Kommune: Færder

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

Moutmarka ligger i Færder Nasjonalpark, og er den største landfaste delen av nasjonalparken. Moutmarka har et særpreget landskap med svaberg og rullesteinstrender, åpent beitelandskap og småskog.  Her kan er det mulighet for rundsløyfer, som går langs Innerstien, Strandstien og Sydstien.  Det er også merket til Mostranda camping i nord, med en fantastisk sandstrand, og til Skåetangen i sør. Det er tilrettelagt med en bålplass langs Strandstien, og flere toaletter i området. Deler av den indre turen er delvis fuktig, og det er lagt ut klopper.  Området er godt egnet til turer hele året. Moutmarka egner seg ikke for barnevogn.

Nærhet til sjøen, geologi, klima, topografi og jordsmonn er grunnlaget for Moutmarkas svært rike biologiske mangfold. Mange sjeldne plante- og dyrearter er registrert. Flere truede vegetasjonstyper er kartlagt, og 40 sjeldne eller truete planter og sopper er registrert. Moutmarka er den viktigste lokaliteten for beitemarkssopper i Vestfold, og også et av landets rikeste insektsområder. Over 70 sjeldne biller og sommerfugler er påvist.

Turer i Moutmarka

Parkering sør, Grepansvingen – Skåetangen 1,2 km

Fra parkeringa går stien over svaberg  før man kommer over på solid sti og kommer inn i åpent landskap. Stien går ca 500 meter ned mot sjøen, før den svinger sørover mot Skåetangen. Ute på tangen går stien går stien over svaberg. En gammel stilling fra 2. verdenskrig har fått bord / benker og er ypperlig for en rast med utsikt.

Skåetangen – Ytterstien – Parkering nord, Mostranda 2,5 km

Fra Skåetangen går kyststien tilbake samme vei 600 meter, før man velger å følgeYtterstien i stikrysset. Stien går det meste av veien noen meter fra strandkanten, men du kan alltid gå over svabergene og rullesteinsstrendene og komme til vannet. Noen små dammer passeres og er det i sesong, vil du kunne se beitedyr – kuer og gammelnorsk spælsau. Husk å ikke forstyrre dyra, de gjør en viktig jobb for å holde landskapet åpent!

Parkering nord, Mostranda – Innerstien – Parkering sør, Grepansvingen 1.8 km

Innerstien går som navnet sier litt inne i området gjennom løvskog og over svaberg. Stien er slak og fin det meste av veien. Midtveis passeres et lite høydedrag, har kan det være glatt hvis det er vått.

Har du gått på kyststien på Moutmarka – del din erfaring!

Å oppdage:

 

  • Skåetangen. Sør for Moutmarka ligger Skåetangen. Her var det lyskasterstilling under 2. verdenskrig som man fortsatt ser restene av. Dette er et flott utsiktspunkt og et velegnet sted å ta en rast. Skåetangen ligger ca 600 meter fra stikryss i rundsløya. Fra Parkering i Grepansvingen er det en drøy km til Skåetangen.
  • Mostranda. Ved Mostranda camping er det en herlig sandstrand, for dem som foretrekker det.
  • Nattergal. Er en karakterart i mai-juni og den har tilhold i tett buskas der den tilkjennegir seg med sin kraftige sang
  • Gammelnorsk spælsau på beite. I Moutmarka beiter sau.
  • Dammer- I år 2000 ble den nesten gjengrodde dammen ”Jenteisen” restaurert. I dag fremstår dammen som en liten idyll hvor bl.a. liten salamander og mange vanninsekter holder til.

 

Til stien

Moutmarka ligger nord for Verdens Ende, snaue 30 km sør for fra Tønsberg. Det er også jevnlig bussforbindelse fra Tønsberg. Anbefalt stoppested: Grepan

 

Parkeringer.

Det er tre parkeringer i Moutmarka, en i nord ved Mostranda, i midten ved Mokjerka og i sør Grepansvingen, et par hundre meter nord for parkeringa til verdens Ende.