Sandspollen med Kinnartangen - rundtur

En tur i et av Oslofjordens største sammenhengende natur- og friluftsområder
Område: Indre Oslofjord
Kommune: Hurum

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

Nesset og Kinnartangen, sammen med Sandspollen, utgjør et av Oslofjordens største sammenhengende natur- og friluftsområder. Naturen er variert, med skogbevokste høyder og slake sletter. Mot sjøen ligger svaberg og grove sandstrender. En rekke naturtyper og spesielle planter er registret i området, så vel som krigsminner og arkeologiske kulturminner. Området er tilrettelagt for enkelt friluftsliv, med flere rasteplasser og toaletter langs kyststien. Rundturen er på 4 km.

 

Parkering Lagtangen (Sandspollen) – stikryss mot Færgestad 650 meter

Herfra tar man kyststien som går nordøst over.  Tar man den andre veien (forbi der veien er sperret med kjetting) kommer man ned til Lagbukta, med mulighet for å gå mot Sætre eller en liten rundtur på Lagtangen (der kystledhytta Fiskerhytta ligger).  Turen starter på en skogsbilvei som raskt smaler inn og blir til en sti og skråner slakt ned mot det innerste av Kapellkilen, kilen lengst øst i Sandspollen.  På siden av stien er det løvskog, men ikke mer enn at du stort sett ser sjøen. Etter noen hundre meter blir det innslag av furutrær, og utsikten utover Sandspollen bedre. Et stikryss passeres. Her kan man velge å korte ned turen med ca 1 km , og følge merket kyststi mot Færgestad rett over halvøya. Det er snaue hundre meter over til man møter på «rundturstien».

Mer om Sandspollen (seilmagasinet)

Kinnartangen (stikryss mot Færgestad – stikryss mot Sandspollen på østsiden av tangen) 1.1 km

Etter stikrysset er underlaget fin skogsti og jo langer ut på Kinnartanger du kommer, jo mer innslag av furu, og dermed bedre utsikt. Noen små strender, velegnet for et bad, passeres. Lengst ute er det bad fra svabergene som gjelder. Stien går litt opp fra vannet utover på Kinnartangen er det mange steder fin utsikt over Sandpollen. Går man her en fin sommerdag er det ofte fullt av båter; Sandspollen er en av de mest besøkte naturhavnene i Indre Oslofjord. Ytterst på Kinnartangen fortsetter stien mot Færgestad først over et parti over svaberg og tar en sving ned til sjøen, før den følger åskammen sørøstover mot Nesset og Færgestad.  Noen litt mer ulendte partier forseres.
Rundturtips: Om man ønsker å gå tilbake til parkeringa ved Lagtangen kan man fortsette videre mot Færgestad og ta til høyre i stikrysset der det er merket mot Sandspollen. Fra spissen av tangen er dette litt over 400 meter til stikrysset. 

 

Stikryss mot Sandspollen  – Færgestad 1.2 km

Etter stikrysset med skilt mot Sandspollen er passert, fortsetter stien litt over 250 meter videre langs åskammen før stien går ned mot vannet. Dette partiet er litt bratt og er det vått kan det være glatt. Etter at man har kommet ned til sjøen fortsetter stien over svaberg i strandkanten. De mest ulendte stedene er tilrettelagt med gangbruer. Når man nærmer seg Nesset er stien slett helt fram til parkeringa ved Færgestad. Ved Nesset følger stien  vannkanten over stranda og fortsetter fram til Færgestad på en bred og slak grusvei, og er til dels framkommelig med barnevogn og rullestol. Fra stranda på Nesset til parkeringa ved Færgestad er det ca. 500 meter.

 

Rundturtips Færgestad – over åsen og tilbake  1.8 km: Fra parkeringa er det 300 meter inn til et stikryss der en kan ta en trapp opp på åsen. Stien kommer inn på kyststien som går over Nesset ca 300 meter fra Lottehytta. Denne stien er også merket som kyststi.

Lottehytta er Forsvarets eiendom. Kyststien går i forkant av hytta.
Lottehytta er Forsvarets eiendom. Kyststien går i forkant av hytta.

Allerede før krigen inngikk OF en avtale med Forsvaret om at Nesset/Kinnartangen skulle kunne brukes til friluftsliv. Avtalen ble fornyet flere ganger etter krigen, og OF fikk tilrettelagt med toaletter, parkeringsplass, stier, klopper oa. Den såkalte Lottehytta ble unntatt avtalen, og en skytebane ble anlagt ca 50 meter nord for denne. Dermed ble et større areal rundt Lottehytta stengt for allmennheten av sikkerhetsgrunner. Kyststien måtte legges om med en bratt trapp før hytta og turgåere ble leder over åsen. Vaktbåter kom over sundet fra Oscarsborg jaget folk som oppholdt seg på Nesset-stranda eller brygga nedenfor hytta. Lottehytta ble satt i stand av avdelinger i Forsvaret og ble brukt som overnattingssted under øvelser, men også til sosiale formål.

Publikum reagerte på at de ikke fikk bruke Nesset, og etter at både Oscarsborg og skytebanen ble nedlagt, ble Nesset igjen tatt i bruk til fiske, rasting, bad osv. Direktoratet fikk overført skjøtet for området og OF har tatt på seg driften. Men Lottehytta og den innmarkslignende hagen rundt hytta har Forsvaret beholdt. Både Hurum kommune og OF har stilt spørsmål ved den forsvarsmessige nytten av en hytte inne i et friområde, og enkelte turgåere har opplevd at stien over tunet har blitt stengt med tau.

Færgestad – Sandspollen 1 .1 km

Fra parkeringsplassen ved Færgestad fortsetter stien langs vei (Færgestadveien, 650 meter) opp til parkeringen ved Sandspollen. Siste del går på veien «Sandspollen» (450 meter). Det er noen høydemeter som må forseres, men man får litt utsikt utover fjorden.

Har du gått på kyststien på Sandspollen med Kinnartangen – rundtur – del din erfaring!

Å oppdage

  • Sandspollen
  • Spor etter Forsvarets tilstedeværelse
  • Kinnartangen
  • Utsikt over den delen av fjorden som lå under Oscarsborg
  • Stort sammenhengende naturområde

Til stien

Parkeringsplasser ved:

  • Sandspollen  (parkering som for kystledhytta Fiskerhytta)
  • Færgestad (der Færgestadveien slutter)

Kollektivt

Fra Oslo kan du ta Buss 251 mot Slemmestad Tofte, gå av på Storesandtoppen. (Kjører bl.a. forbi Lysaker (tog og buss) og Vollen (båt) Ned til kyststien er det ca 500 meter å gå. Fra andre steder må du først komme deg til Sætre og ta buss 251 videre. Sjekk ruter.no for rutetider.