Slemmestad - Vollen

5,5 kilometer på fine stier mellom to historiske steder.
Område: Indre Oslofjord
Kommune: Asker

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

5,5 kilometer

Slemmestad – Slemmestad båthavn (1,7 km)

I Slemmestad kommer stien inn på brygga der båten til Oslo anløper. I Slemmestad kan man ta en rast i benkene på gressletta innenfor båthavna. Stien går i trapp opp på platået bak sementsiloene og følger en åsrygg til man kommer til Tåjeveien og Eternittveien. Her går man på veier gjennom boligområder og kommer ned til  båthavna ved Bjerkåsholmen.

Slemmestadbåthavn – Sjøstrand (800 meter)

Etter båthavna går stien opp mot kontorene til VEAS. Her passeres også en liten strand. Over Djuptrekkodden er går man på ulendt, ikke opparbeidet sti, gjennom partier av alm og lindeskog. Odden er verneområde med mange sjeldne arter, les mer på naturbase. Her finner du også  langtransporterte steinblokker som har kommet hit under istida. Sør for Sjøstrand er et friområde / badestrand man passerer før man kommer til selve Sjøstrand, en mye brukt badeplass.

Sjøstrand, en populær badestrand

Sjøstrand er  en av Askers mest brukte og opparbeidede sandstrender. Asker kommune sier om stranda: Badeplass med sandstrand og slette. Her finnes brygge, badeflåte, dusj, handicap-rampe, kiosk, stupebrett, søppelbøtter, toalett og sandvolleyballbane. Stranda er blått flagg- sertifisert. Stor parkering, men på varme sommerdager kan det være trangt.

Sjøstrand – Rabben, via Elnestangen ( tot. 3 km)

Nordover fra Sjøstrand følges en liten vei (Sjøstrandveien) forbi Havneåsfjellet og krysser langs over til andre siden av tangen. Lia vest for stien er et verneområde, der det finnes kalklindeskoger med internasjonal verdi, med en betydelig ansamling av jordboende rødlistearter av sopp (trolig > 30), inkludert en rekke truete arter (mer på Naturbase) Videre kommer man til parkeringa for Elnestangen. Tar man til høyre kan man ta en rundtur på tangen, noe som anbefales. Elnestangen, rundsløyfe 500 meter. Badeplass med knauser og skog. Her er badeflåte, badetrapp, brygge, dusj, piknikbord og toalett på nordsiden av tangen. De ytterste delene og sørsiden er mindre opparbeidet. Ytterst på tangen er det fin furuskog.
Fra Elnestangen går kyststien på i skog og små veier i boligområder til Håkavika, og følger på ny en sti ved Arnestad skole i retning Rabben. Fra Arnestad skole til Rabben er det ca. 400 meter i skogsterreng.

Rabben – Vollen (800 meter)

Selvikbukta ved Vollen.
Selvikbukta ved Vollen.».»

Kyststistrekningen sør for Vollen  er en populær del av kyststien. Etter skogholtet kommer man ut på tangen Rabben, hvor det er populært å fiske og også telting er tillatt. Stien går gjennom småbåthavna, om man ønsker, kan man ta små avstikkere ut på oddene. Vest for stien passeres Hjalmardammen, en av mange isdammer langs kysten av Oslofjorden. Odden med svaberg vest for sandstranda er også mye besøkt og tilrettelagt som badestrand og turområde. Innenfor stranda ligger Oslofjordmuseet  Oslofjordmuseet i Vollen i Asker kommune ble åpnet 7. juni 2013 som en avdeling under Akershusmuseet for å ta for seg de sidene ved kystkulturen i Indre Oslofjord som har med friluftslivet og bruken av fritidsbåter å gjøre. Museet har en stor samling av lystbåter og fritidsbåter, og utstillingen blir ofte endret for at publikum skal kunne få se flest mulig av dem.I tillegg til båtutstillingen har museet utstillingene Seglloftet, En renere fjord, som redegjør for hvordan avløpsvannet (kloakkvatnet) fra områdene omkring Oslofjorden blir behandlet, og Fjord og friluftsliv, med blant annet en robåt-simulator der publikum kan prøve seg på kunsten å ro en båt. Kilde: Wikipedia)

Vollen: I Vollen er det flere butikker, bakeri, og restaurant. Gode bussforbindelser og hurtigbåt til Oslo og parkering.

Vollen er et sted fylt med kysttradisjoner. Her var det tidligere flere båtbyggerier. Den mest kjente av båtene som er bygd her er polarskuta Maud, bygget spesielt for Roald Amundsens ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen. Her finner du flere spisesteder, gallerier og Oslofjordmuseet.

Har du gått på kyststien på Slemmestad – Vollen – del din erfaring!

Å oppdage

 • Slemmestad bibliotek
 • Sementmuseet i Slemmestad
 • Elnestangen
 • Isdammer
 • Vollen
 • Oslofjordmuseet
 • Sjøstrand
 • Strendene ved Vollen

Til stien

Parkeringsplasser ved:

 • Slemmestad
 • Slemmestad båtforening ved Bjerkåsholmen
 • Sjøstrand
 • Elnestangen
 • Vollen

Kollektivt

Bussforbindelse mellom Slemmestad og Vollen. Merk: Busstoppet for Slemmestad ligger ved Slemmestadveien, ca 500 meter fra kyststien. Sjekk ruter.no for rutetider

Hurtigbåt: Det er båtforbindelse fra Oslo til Slemmestad og Vollen. Sjekk ruter.no for rutetider.