Vollen - Spiradammen

Turen beskriver strekningen mellom historiske Vollen og et startpunkt for å oppdage Konglungen og Løknes med Spirabukta. En strekning på 5,7 km på stier, gangveier og veier i boligfelt.
Område: Indre Oslofjord
Kommune: Asker

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

Tilgjengelighet på strekningen:

Det meste av strekningen holder en standard hvor man kommer lett fram med barnevogn. Litt ulent i området Slemmestadveien ned til Sjøvollbukta og ved Vadhusleira.

Vollen – Sjøvollbukta via Koiatangen (500 meter ekstra) tot. 1.7 km

Koiaodden
Koiaodden.

Fra Vollen følger stien gangvei ved siden av Slemmestadveien. Ca. 500 etter Vollen er det skiltet en avstikker til Koiaodden. Her finner du en plass med furutrær og flott utsikt over Indre Oslofjord. Ut til oddene er det snaue 300 meter. Få meter nord for Kojaodden forlates Slemmestadveien og man følger en sti gjennom et skogsparti ned mot Sjøvollbukta.

Sjøvollbukta Vel ned i bukta går stien langs vannkanten. Her er det mulig å stoppe opp innerst i bukta der det er gresslette, eller ta turen ut på odden. Her er det benker og bord.

Sjøvollbukta – Blakstadtangen 1 km

Stien går i strandkanten i Sjøvollbukta
Stien går i strandkanten i Sjøvollbukta.

Nordover fra Sjøvollbukta følges veien Sjøvollbukta opp gjennom boligområde og opp til Slemmestadveien. Hovedveien følges snaue 200 meter før stien følger Blakkstad bryggevei  400 meter til Blakkstadtangen. Ytterst på tangen er det en båthavn.

Blakstadtangen – Spiradammen 3 km

Blakstadbukta
Blakstadbukta.

Fra tangen følges en liten veien i strandkanten. Det grunne området i sjøen heter Vadhusleira. Sjøen følges snaue 300 meter og kommer til et stikryss der man kan velge å gå mot sørover mot Vollen (en liten strekning som gjør at man kan gå utenom Blakstadtangen)  eller nord mot  Spriabukta.  Nordover følger stien i strandkanten over 500 meter. Forbi Ormodden er det noen høydemeter. Her passeres et ormråde med kalklindeskog  (mer om området på  naturbase) og en rekke rødlistede arter. Rett etter kommer man til Når du kommer til Blakstadbukta har du muligheter for å ta et bad. I bukta finner du badeflåte og en liten strand med sand og gress.  Stien går i strandkanten rundt bukta og skrår opp til Strandveien. Her passeres boligområde på vei. På den en siden følger man en åkerkant. Strandveien følges til vettrebukta og videre opp til Konglungveien og parkeringen ved Spiradammen.  Merk: Det er mulig å gå inn Løknesveien og gjennom et fint beiteområde og badastranda Spiraodden for å slippe å gå langs Konglungveien opp til parkeringa.

Har du gått på kyststien på Vollen – Spiradammen – del din erfaring!

Å oppdage

 

  • Vollen
  • Koiaodden
  • Løknes og Spirabukta, avstikker mer på ut.no
  • Ormodden med kalklindeskog.

 

Til stien

Parkering:

  • Spiradammen
  • Blakstadbukta

Kollektivt

Bussforbindelse mellom Spiradammen, holdeplass Spira til Vette, og fra Vettre til Vollen.  Til Spira går det buss fra Aker, til Vollen også båt fra Oslo. 

Se ruter.no for tider.