Livet i fjæra undersøkes.
Livet i fjæra undersøkes.

Læring i friluft

Hvert år drar hele 5. trinn fra Larvik til Malmøya

Hvert år opplever rundt 600 femteklassinger i Larvik historiske Malmøya på nært hold. Tilbud om uteskole i fjæra og om bord på ei gammel losskøyte er årets høydepunkt for elevene.

Alle som har lyst får prøve å styre ”Frithjof II”.
Alle som har lyst får prøve å styre ”Frithjof II”.

Den Kulturelle Skolesekken, Larvik

Undervisningsopplegget for femte trinn kom til etter at Malmøya ble sikret som friområde i 2001. Undervisningen er en del av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Larvik og er en av flere aktiviteter hvor barna lærer om kystkultur. Hvert år deltar ca. 600 elever med sine lærere i undervisningen i fjæra og om bord på losskøyta Fridtjof II. OFs bidrag er en del av vårt Læring i frilufttilbud til skoler og barnehager i medlemskommunene. Utover aktivitetene i i Larvik har vi tidligere hatt lignende samarbeid med Tjøme og Nøtterøy kommuner.

OF oppfordrer flere kommuner å se på denne modellen i forhold til samarbeid om uteskole.

 

Praktisk undervisning i naturen bidrar til engasjement, interesse og dybdelæring.Praktisk undervisning i naturen bidrar til engasjement, interesse og dybdelæring.

Annika Ljungström i Oslofjordens Friluftsråd (OF) ønsker at enda flere barn skal få oppleve naturen på nært hold – også i skoletiden!

 

– Læring med hele kroppen gjør noe spesielt med oss. Dette opplegget åpner opp og lar elevene få sanse naturen på en annen måte enn i klasserommet, de lærer om virkeligheten i virkeligheten, sier fagsjefen i Oslofjordens Friluftsråd. I 18 år har OF tatt med elevene i Larvik kommune ut på tur til Malmøya og med den gamle losskøyta Frithjof II. Gjennom å få være med å styre den gamle skuta, lære om livet langs kysten- og i fjæra og kanskje få kjenne seg som del av en kystbefolkning, får elvene kjenne på kommunens kystkultur.

 

– Dette er et arbeid jeg er veldig stolt av, og jeg håper at flere kommuner vil la elevene sine få oppleve dette. Uteskole gir robuste, nysgjerrige elever, sier Ljungström. Et viktig poeng er også at utedagen gir lærerne mulighet til å observere og være sammen med elevene i et miljø der nysgjerrighet og erfaring står i sentrum og de vante rollene kan viskes ut.

Ljungströms erfaring er at opplegget er høyt verdsatt av Larviks elever og lærere. De setter pris på turen, på å dele opplevelsene og funnene, og reiser hjem med et faglig og sosialt påfyll som er noe helt annet enn det de får i klasserommet.

– Vi synes det er verdifullt at elevene blir kjent med naturen i egen kommune. At de får erfare krabber, tang og tare på nært hold, at de får kjenne vannet og stranden, at de får se naturen fra sjøen og oppleve kysten i nærheten av der de bor, sier Ljungström. Dessuten syns vi at denne måten å bruke Den Kulturelle Skolesekken på for å formidle kustkultur er noe flere kommuner burde vurdere.

Smaksprøve av strandsnegl
Smaksprøve av strandsnegl
Alle som har lyst får prøve å styre ”Frithjof II”.
Alle som har lyst får prøve å styre ”Frithjof II”.

For Larvik kommune handler samarbeidet om at de er opptatt av å være nettopp en kystkommune; de ønsker å bidra til at innbyggerne lærer å sette pris på kommunens geografiske plassering.
– For oss er det viktig at elevene i Larvik får føle kystkulturen på kroppen, at de får erfaring med sjøen og livet i sjøen, sier Anne Bente Korssjøen Johnsen.

Finn ut hvilke aktiviteter OF tilbyr skole, SFO og barnehage 

 

Alle Larviks 5. klassinger har altså en utedag på øya Malmøya. Øya er en viktig kulturhistorisk plass ved kysten og til store deler tilgjengelig for allmennheten.

 

– Når elevene besøker øya får de erfare hvordan man kan nyttiggjøre seg naturen. Å finne ut hva som finnes av ressurser der vi bor er viktige erfaringer OF gir elevene. Det å få lov å nyte kysten og få være havforsker her for en dag er gull verdt for oss. I tillegg er det for elevene en bevisstgjøring knyttet til klima, sier Anne Bente Korssjøen Johnsen.

 

– Å få lov til å være ute og oppleve faget i sitt rette element gir en helt annen dybdelæring enn om vi skulle fortalt i klasserommet. For mange elever er dagens skole ensformig med mye stillesitting, mener hun.

– Våre folk opplever at «problemelever» aldeles ikke er problematiske når de er ute. De har derimot en fantastisk skoledag i disse rammene. Det er viktig at elevene har ulike arenaer å lære på, sier hun.

 

På spørsmål om dette er noe elevene snakker om i forkant som noe de gleder seg til i femte klasse, svarer hun bekreftende.
– Vi får veldig gode tilbakemeldinger, og det året da det var lærerstreik fikk vi mange henvendelser om hvordan vi kunne løse dette og om de kunne få tilbudet neste år, så svaret må bli ja, dette er noe de ser frem til når de kommer på 5. trinn.

 

Opplegget for Larviks 5. klasser er et tilbud til skolene gjennom Den kulturelle skolesekken. – Som kystkommune har vi kystkultur som tema på 5. trinn. På bakgrunn av dette gikk vi inn i et samarbeid med OF og vår lokale forening Frithjofs Venner, som drifter og ivaretar kulturarven med å holde ei losskøyte i stand og i drift. Den kulturelle skolesekken vektlegger det å få lov å være taktil og kjenne på kroppen, og å få erfaringer med og i kulturlandskapet rundt oss, forteller Johnsen.

 

Hun anbefaler flere kommuner å benytte seg av OFs kompetanse når det kommer til å tilrettelegge for denne typen uteskole:

– Å få lære med hele kroppen tror vi på! Det som er viktig er gode pedagoger som kan veilede riktig, og det finner vi hos Oslofjordens Friluftsråd. God planlegging og dyktige folk i gjennomføringen er en suksessfaktor. Gode opplevelser i naturen er folkeopplysning og folkehelse!

Malmøya-2013--(130)

Mer om OFs aktiviteter