Ledig stilling: Oppfølging av vedlikehold på kystledhyttene

DENNE STILLINGEN ER BESATT

Vi søker en person som kan koordinere prosjekter knyttet til vedlikehold av kystledhytter. Stillingen utgjør 50 – 60%.

Arbeidsgiver:

Oslofjordens Friluftsråd

Tittel:

Prosjektmedarbeider vedlikehold – deltid

Sted:

Slemmestad med arbeid i hele Oslofjorden

Søknadsfrist:

1.6.2018

Varighet:

Fast

 

Sentrale oppgaver:

  • – Vurdere vedlikeholdsbehovet på de enkelte hyttene og lage planer for gjennomføring.
  • – Ha kontakt med og følge opp håndverkere i byggeprosessen.
  • – Kontakt med byggenes eiere som kommuner, Kystverket mfl.
  • – Rapportere og holde oversikt over fremdrift og kostnader.
  • – I enkelttilfelle; utføre mindre oppgaver selv.

 

Bakgrunn for stillingen

Det er behov for å styrke vedlikeholdet, og OF trenger en medarbeider som kan følge opp vedlikeholdsoppgaver. Eksempler på slikt vedlikehold er omlegging av tak, interiørmessige ombygninger, framføring av vann og avløp, restaurering av pipeløp osv.

 

Stillingsprosent

Vi har i første omgang planlagt en stillingsprosent på 50-60, f eks tre dagers uke. Arbeidsmengden vil kunne variere gjennom året og noe helge- og kveldsarbeid må påregnes. Andre oppgaver knyttet til OFs bygninger på friområder kan være aktuelt å supplere med for å øke stillingsprosenten.

Kvalifikasjoner

Jobben kan passe for deg som har lyst til å jobbe deltid. Det er en fordel med håndverksbakgrunn, men ikke et krav. Du må ha god innsikt i vedlikehold og erfaringer fra byggeprosjekter. Du er typen som selv kan ta initiativ til å få ting gjort, men som også kan samarbeide i team. Du har førerkort og trives med å farte rundt både i bil og båt. OF har hytter i hele Oslofjorden, og i enkelte tilfeller kan være hensiktsmessig å oppholde seg flere dager på stedet oppgavene utføres. Du må kunne uttrykke deg på norsk, muntlig og skriftlig.  Stillingen vil ha base på OFs hovedkontor i Slemmestad.

 

Vilkår

Lønn Iht. tariff for kommunesektoren. Offentlig pensjonsordning i KLP. Km-godtgjørelse etter statens satser.

 

Henvendelse

Spørsmål om stillingene rettes direktør Rune Svensson, 67 55 49 90 eller fagsjef Anne Sjømæling tlf 954 45 740.

 

Søknad

Søknad sendes til oslofjf@online.no og merkes hhv «vedlikehold».

 

Tiltredelse:

Så snart som mulig.

Kystleden

OF har drevet kystleden i 20 år. I 2017 var det over 33 000 besøkende på kystledhyttene og antall besøk stiger for hvert år. Stadig flere ønsker kortreiste opplevelser på unike steder langs Oslofjorden. Fordi kystleden er et friluftstilbud, er det begrensninger i leien og de besøkende deler friområdet der hyttene ligger med andre brukere av området. På flere av hyttene er det knyttet robåt til leien og mange hytter ligger ved kyststien. Det er tilsynsordninger på hver hytte.

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd (OF) tilrettelegger for friluftsliv fra svenskegrensa til Telemark. I mange tiår har OF sikret områder til bading, småbåtliv og annet friluftsliv ved sjøen. OF er grunneier av mange av friområdene og er part i Skjærgårdstjenesten. OF drifter kystleden med 61 hytter tilgjengelig for allmennheten. OF er også sterkt engasjert i kyststiene. Innen natur- og friluftsveiledning gjennomførte vi i fjor 230 kurs og aktiviteter med ca 17 000 deltakere. OF er koordinator for bekjempelsen av marin forsøpling. Nye utfordringer er fremmede arter som stillehavsøsters som vi vil engasjere oss ytterligere i.