Ledig stilling: Prosjektmedarbeider bekjempelse av stillehavsøsters

Vi søker deg som vil ta opp kampen mot stillehavsøsters. Stillingen er nå besatt.

 

Stillehavsøsters: Ny medarbeider på plass

Arbeidsgiver:

Oslofjordens Friluftsråd

 

Tittel:

Prosjektmedarbeider stillehavsøsters – deltid

Sted:

Arbeidsområdet vil i hovedsak være kysten i Vestfold, men en del av prosjektet vil også foregå i Østfold. OFs kontorplass på besøkssenteret på Verdens Ende er utgangspunktet, men av og til kreves det kontortid på OFs hovedkontor i Slemmestad.

Søknadsfrist:

1.6.2018

 

Varighet:

Fram til 1.10.2019 – mulighet for forlengelse. Engasjementet løper fram til høsten 2019, men vi jobber med mulighet for forlengelse.  Vi er åpne for å drøfte om andre oppgaver kan være aktuelt å supplere med for å øke stillingsprosenten, f eks bekjempelse av marint avfall. Forlengelse vil være avhengig av framtidig finansering.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

– Bidra aktivt i planlegging av ryddeaksjoner av stillehavsøsters
– Bistå i gjennomføringen av ryddeaksjoner inkl. kontakt frivillige i dugnader
– Undervisning og opplæring av ryddegrupper
– Kontakt med kommuner
– Bistå forskingsmiljøet i kartleggingsarbeid
– Gjennomføre ryddeaksjoner

 

Stillingsprosent

50-60% . Om du har interesse og kompetansen din er riktig, er vi åpne for å drøfte om andre oppgaver.

 

Kvalifikasjoner / ferdigheter

Vi søker deg som kommuniserer god og får folk med deg. Du er en god organisator og kan håndtere flere oppgaver parallelt. Du er positivt innstilt, selvstendig og løsningorientert. Utdanning innen biologi, naturforvaltning eller friluftsliv. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Liker fysisk arbeid. Fordel med kurs/erfaring i fridykking. Du må ha førerkort.

 

Vilkår:

Lønn iht. tariff for kommunesektoren. Offentlig pensjonsordning i KLP. Km-godtgjørelse etter statens satser. Fleksibel arbeidstid. Noe helgearbeid må påregnes.

 

Henvendelse

Spørsmål om stillingen rettes direktør Rune Svensson, tlf 67 55 49 90 eller naturveileder Nicolay Moe tlf 414 22 204.

 

Søknad

Søknad sendes til oslofjf@online.no og merkes «stillehavsøsters».

 

Tiltredelse:

Så snart som mulig. Ved valg av kandidat vil vi legge vekt på at du kan begynne raskt.

Stillehavsøsters på Helleviktangen, Nesodden

Om prosjektet

OF skal gjennomføre tiltak med å bekjempe stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter i ytre Oslofjord. Ryddingen vil foregå på viktige områder for friluftsliv og/eller lokaliteter der arten har stor negativ økologisk effekt. Prosjektet i 2018 gjennomføres som et pilotprosjekt med hovedvekten på å teste ut og få erfaring med ryddemetoder, utstyr, koordinering av frivillige samt se på effektene av å rydde et område.

Prosjektet er støttet av Vestfold fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd (OF) tilrettelegger for friluftsliv fra svenskegrensa til Telemark. I mange tiår har OF sikret områder til bading, småbåtliv og annet friluftsliv ved sjøen. OF er grunneier av mange av friområdene og er part i Skjærgårdstjenesten. OF drifter kystleden med 61 hytter tilgjengelig for allmennheten. OF er også sterkt engasjert i kyststiene. Innen natur- og friluftsveiledning gjennomførte vi i fjor 230 kurs og aktiviteter med ca 17 000 deltakere. OF er koordinator for bekjempelsen av marin forsøpling. Nye utfordringer er fremmede arter som stillehavsøsters som vi vil engasjere oss ytterligere i.